Про деякі аспекти погашувальної давності у цивільному праві

  • А.М. Гужва

Анотація

Анотація: У статті розглядається інститут погашувальної давності у цивільному праві. Вказується на його походження у римському праві. Показано варіанти законодавчого закріплення погашувальної давності у цивільних кодексах окремих зарубіжних країн. Автор звертає увагу на співвідношення погашувальної давності з набувальною та позовною, а також зв’язок інституту погашувальної давності із суспільним інтересом. На підсумку автором виведено ознаки погашувальної давності, які можуть бути корисними під час розробки загальних положень про погашувальну давність.

Ключові слова: цивільне право, строки у цивільному праві, давність, погашувальна давність, позовна давність, набувальна давність.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Гражданский кодекс Восточной Галиции 1797 г. [Текст] Codex civilis prj Galicia Orientali anni MDCCXCVII / пер. с лат. А. Гужвы ; под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. – Москва : Статут, 2013. – 534.

2. Гражданское право Франции [Текст] Т. 2 / Л. Ж. Морандьер. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 728 с.

3. Римское право [Текст] : Базовый ученик [для вузов]: Пер. с макед. / И. Пухан, М. Поленак-Акимовская; Ред. В.А. Томсинов; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – 2-е изд. – Москва : Зерцало, 1999. – 411с.

4. Гражданское право Японии. В 2-х книгах: Перевод с японского. Кн. 1 [Текст] / Сакаэ Вагацума, Тору Ариидзуми; Под ред.: Халфина Р.О.; Пер.: Батуренко В.В. – М.: Прогресс, 1983. – 351 c.

5. Гражданский кодекс Квебека [Текст] / Науч. ред.: Козырь О.М., Маковская А.А. – М.: Статут, 1999. – 472 c.

6. Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: Историко-догматическое исследование [Текст] / И.Е. Энгельман. – М.: «Статут», 2003. – 511 с.

7. Гурвич М.А. Пресекательные сроки в советском гражданском праве [Текст] / М.А. Гурвич. – М.: Госюриздат, 1961. – 79 с.

8. Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія [Текст] / В.В. Луць. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 320 с.
Опубліковано
2014-05-30
Цитовано
Як цитувати
Гужва, А. (2014). Про деякі аспекти погашувальної давності у цивільному праві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/1199
Номер
Розділ
Цивільне право, цивільний процес, сімейне та господарське право