Відповідальність за порушення податкового законодавства як складова фінансової відповідальності

  • Л.В. Товкун

Анотація

Анотація: В статті розглядається зв’язок юридичної та фінансової відповідальності; виділяється відповідальність за порушення податкового законодавства як складова фінансової відповідальності.

Ключові слова: юридична відповідальність, фінансова відповідальність, відповідальність за порушення податкового законодавства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Бахран Д. Н. Административное право. – М.: Бек, 1997. – 375 с.

2. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976. – 405 с.

3. Крохина Ю. А. Налоговое право России. – М.: Норма, 2003. – 485 с.

4. Кучеров И. И., Судаков О. Ю. Налоговый контроль и ответственность за нарушение законодательства по налогам и сборам. – М.: Центр ЮрИнфоР., 2001. – 345 с.

5. Кучерявенко Н. П. Налоговое право. – Х., 1997. – 398 с.

6. Лазарев В. В. Правонарушение и юридическая ответственность // В кн. Проблемы общей теории права и государства / Под ред. акад. РАН, д. ю. н., проф. Нерсесянца В. С. – М.: Норма, 2002. – 588 с.

7. Податковий Кодекс України від 12.12.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, 15-16, 17.

8. Українська юридична енциклопедія. – К., 2001. – 789 с.

9. Шиндяпина М. Д. Стадии юридической ответственности. – М., 1998. – 398 с.
Опубліковано
2014-05-30
Цитовано
Як цитувати
Товкун, Л. (2014). Відповідальність за порушення податкового законодавства як складова фінансової відповідальності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/1195
Номер
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право