ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОЗНАК ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

  • O. O. Obal Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-9137-2536
Ключові слова: економічний злочин; фіктивне підприємство; оперативно-розшукові методи; взаємодія; слідчо-оперативна група

Анотація

визначено особливості економічних злочинів, які обумовлюють використання оперативно-розшукових методів для їх виявлення. Обґрунтовано необхідність взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при документуванні злочинної діяльності і сумісного складання оптимального плану проведення слідчих (розшукових) дій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. O. Obal, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України № 2135-XII від 18.02.1992 р. (з наступними змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/ed20120613

Волобуєв А.Ф. Економічні злочини: поняття та проблеми розробки методик розслідування / А.Ф. Волобуєв // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 35-39.

Орлов Ю. Ю. Застосування оперативної техніки в оперативно-розшуковій діяльності міліції (теорія і практика) / Ю. Ю. Орлов. – К.: КНУВС, 2007. – 559 с.

Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. – Харків: Золота миля, 2012. – 620 с.

Гула Н. Л. Виявлення підрозділами ДСБЕЗ злочинів, що вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів / Н. Л. Гула // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4. – С. 319-329.

Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності [монографія]. – К.: Алерта, 2012. – 298 с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Варчук О. Г. Виявлення ознак конвертаційного центру при розслідуванні економічних злочинів / О. Г. Варчук // Теоретичні і практичні проблеми кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк 19 жовтня, 2012 р.) – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2013. – С. 206-208.

Опубліковано
2018-12-05
Цитовано
Як цитувати
Obal, O. O. (2018). ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОЗНАК ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 131-133. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11904
Номер
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова д