РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА ЯК ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА

  • M. I. Marchuk Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0001-6185-434X
Ключові слова: демократія; мультикультуралізм; громадянське суспільство; ринкова економіка; вільна преса; вибори; толерантність

Анотація

статтю присвячена проблемам ідентифікації Республіки Польща як сучасної демократичної європейської держави. Визначено основні характеристики демократичних процесів у Республіці Польща на сучасному етапі її державного розвитку. Зазначено, що особливості польської демократії обумовили історичні традиції польскої демократії, ментальність польського народу, членство в ЄС та інших міжнародних організаціях.

Визначено, що криза мультикультурального середовища Європейського Союзу, посилена ментальними особливостями польського народу, а також безпекові виклики на фоні популістських заяв окремих політичних сил, посилили роль правих сил у польському політикумі. Це мало наслідком прихід до влади партії «Право і Справедливість», яка почала проводити часткове згортання ліберальної політики, характерної для ЄС. Такий стан речей був сприйнятий світовою спільнотою як сигнал про можливу кризу демократії у Республіці Польща та підштовхнув ЄС до ініціації санкційних процедур, що лише посилило ступінь напруги усередині польського суспільства та радикалізацію поглядів польської політичної еліти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

M. I. Marchuk, Харківський національний університет внутрішніх справ

завідувач кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4
кандидат юридичних наук, доцент
пр. Льва Ландау 27, Харків, 61080, Україна

Посилання

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dziennik Ustaw, 1997. nr 78. poz. 483.

Kuciński J. Wołpiuk W. Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Warszawa, 2012. 468 s.

Ustawa «Kodeks wyborczy» z dnia 5 stycznia 2011 r.: тekst ujednolicony. Dziennik Ustaw, 2018. poz. 754.

Байрак С. Місцеве самоврядування Республіки Польща: особливості становлення та засади функціонування. Studia politologica Ucraino-Polona, 2013. Вип. 3. С. 255-262.

Байрак С. Політична участь громадян Республіки Польща на рівні місцевого самоврядування. «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», 2013. № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/1100.

Гладій В. Місцеве самоврядування як ресурс політики євроінтеграції: досвід Вишеградської групи та перспективи України: дисертація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/ 03/dis_hladiy.pdf.

Зеленько Г. «Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України. Київ: Критика, 2003. 215 с.

Конституційний суд Польщі паралізований – комісар Ради Європи. «Європейська правда», 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/12/7044777/.

Макаренко Є. Інформаційна демократія у стратегіях зовнішньої і внутрішньої політики Республіки Польща. Міжнародні відносини: Серія «Політичні науки», 2017. № 13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/ 3153.

Ustawa «О Radzie Mediów Narodowych» z dnia 22 czerwca 2016 r. Dziennik Ustaw, 2016. poz. 929.

Рак Р. У Польщі немає загрози демократії, є загроза журналістській обєктивності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaxid.net/u_polshhi_nemaye_zagrozi_demokratiyi_ye_zagroza_zhurnalistskiy_obyektivnosti_n1381266 .

Ustawa «О zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary» z dnia 26 stycznia 2018 r. Dziennik Ustaw, 2018. Poz.369.

Grzymala-Busse A. «Why would Poland make its already strict abortion law draconian?», Washington Post, April 18, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/ 04/18.

Ustawa «О zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw» z dnia 15 stycznia 2016 r. Dziennik Ustaw, 2016. poz. 147.

Ustawa «О działaniach antyterrorystycznych» z dnia 10 czerwca 2016 r. Dziennik Ustaw, 2016. poz. 904.

Опубліковано
2018-12-04
Цитовано
Як цитувати
Marchuk, M. I. (2018). РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА ЯК ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 58-62. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11846
Номер
Розділ
Конституційне право України та зарубіжних країн