ЗМІНА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • С. І. Решетченко Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Т. Г. Ткаченко Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
  • О. Г. Лисенко Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
Ключові слова: температурний режим, температура повітря, кліматична норма, тенденція, глобальне потепління, зміна клімату, регіональна температура

Анотація

Наводяться результати зміни температури повітря на метеорологічних станціях Харківської області впродовж року та сезонів за період 2001–2013 рр. Встановлено, що кліматичні зміни параметрів температури повітря в місті перевищують зміни в регіоні. Найбільші коливання середньодобових температур повітря можна очікувати в зимовий та літній періоди. Зафіксована на території Харківської області тенденція до збільшення частоти високих та дуже високих температур повітря. Повторюваність спекотних днів зросла в травні, липні та вересні. Зменшилася кількість днів з низькою температурою повітря у грудні–лютому. Над містом формується «острів тепла», який добре виявляється у зимовий період. Умови його формування залежать від послаблення радіаційних факторів, забудованості території та різних теплофізичних властивостей антропогенної поверхні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С. І. Решетченко, Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна
Кандидат географічних наук, доцент
Т. Г. Ткаченко, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
Кандидат географічних наук, доцент
О. Г. Лисенко, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
магістр

Посилання

1. Бабіченко, В.М. Настання весняного сезону в Україні (перехід середньої добової температури повітря через 0°С) в умовах сучасного клімату [Текст] / В.М. Бабіченко, Н.В. Ніколаєва, C.Ф. Рудішина, Л.М. Гущина // Укр. географічний журнал. – 2009. – № 9. – С. 25–35.
2. Будыко, М.И. Климат в прошлом и будущем [Текст] / М.И. Будыко. – Л., 1980. – 351 с.
3. Воздействие потепления в Арктике: отчет координационного комитета АСНА по оценке климатического воздействия в Арктике [Текст]. – Изд. Кэмбриджского ун–та, 2004. – 263 с.
4. Грушевський, О.М. Про деякі фізичні механізми еволюції блокуючого антициклону в період формування ано-мальних погодних умов влітку 2010 року [Текст] / О.М. Грушевський // Український гідрометеорологічний журнал. – 2012. – №10. – С. 41–49.
5. Єрмоленко, Н.С. Порівняння просторово–часових характеристик посух в Україні на початку та наприкінці XX сторіччя [Текст] / Н.С. Єрмоленко, В.М. Хохлов // Укр. гідрометеорологічний журнал. – 2012.– № 10. – С. 41–49.
6. Іванов, С.В. Роль альбедо в формуванні міського острова тепла [Текст] / С.В. Іванов, О.Р. Драничер // Вісник ОДЕКУ. – 2013. – Вип. 15. – С. 79–88.
7. Затула, В.І. Застосування інтерполяційних поліномів ньютона для обчислення середніх дат переходу тем-ператури повітря через певні рівні в Україні [Текст] / В.І. Затула, Д.В. Затула //Український гідрометеоро-логічний журнал. – 2011. – №8. – С. 60–66.
8. Логинов В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата: причины и следствия. – Минск: ТетраСис-темс, 2008. – 496 с.
9. Логинов В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата и их доказательная база [Текст] / В.Ф. Логинов // Глобальные и региональные изменения. – Киев. – 2011. – С. 23–37.
10. Логинов В.Ф. Радиационные факторы и доказательная база современных изменений климата. – Минск, 2012. – 266 с.
11. Силвер Дж. Глобальное потепление [Текст] / Дж. Силвер. – М., 2009. – 365 с.
12. Шевченко, О.Г. Температурні аномалії великого міста [Текст] / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко, Є.В. Самчук // Український гідрометеорологічний журнал. – 2011. – №8. – С. 67–73.
13. Iwashima T. Time–space spectral general circulation model, I–time–space spectral model of low–order barotropic system with periodic forcing [Text] / T. Iwashima, R. Yamamoto // J. Soc. Japan. – 1986. – Vol. 64. – P. 183–196.
14. Climate Change 2001: The Scientific Basis. – Cambridge, United Kingdom and New York, Cambridge University Press, 2001. – 881 p.
15. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summery for Policymakers [Text]. – Geneva: IPCC, 2007. –
18 p.
16. Peng Li. Climate warming due to increasing atmospheric CO2 : simulations with a multilayer coupled atmosphere–ocean seasonal energy balance model [Text] / Li Peng, Ming–Dah– Chou, A. Arking // J. Geophys. Res. – 1987. – Vol. 92. – P. 5505–5521.
17. Ramage C.S. Secular change in reported surface wind speed over the Ocean [Text] / C. S. Ramage // J. Clim. Appl. Meteorol. – 1987. – V. 26. – P. 525–528.
18. Roemmich D. 135 years of global ocean warming between the Challenger expedition and the Argo Programme [Text] / Dean Roemmich, W. John Gould, John Gilson // Nature Climate Change. – 2012. Doi: 10.1038 / nclimate 1461.
19. Tollefson J. The case of the missing heat [Text] / J. Tollefson // Nature. – 2014. – Vol. 505. – P. 276–278/
20. Wigley T. Analytical solution for the effect of increasing CO2 on global mean temperature [Text] / T. M. L. Wigley, M.E. Schlesinger // Nature. – 1985. – Vol. 315. – P. 649–652.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Решетченко, С., Ткаченко, Т., & Лисенко, О. (2016). ЗМІНА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 153-158. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5759