ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ СИНІЙСЬКОЇ СИСТЕМИ СИЧУАНЬСКОГО БАСЕЙНУ НА ПІВДНІ КИТАЮ

  • V. N. Pribilova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Khou Chunsian Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: перспективи нафтогазоносності, Китай, Сичуаньський басейн, Синійська система, продуктивні горизонти, нафтогенеруюча товща, розвідувальні свердловини, перспективні райони, колекторські властивості порід, структурні пастки

Анотація

У статті дана оцінка перспектив нафтогазоносності Синійської системи Сичуаньського басейну. Найбільший інтерес в Китаї представляють два великих осадових басейни – Сичуаньський басейн на півдні і Таримський басейн на заході. Ці два басейни, що включають потужні товщі багатих органічною речовиною сланців, поширені на великих площах і мають хороші колекторські властивості для розробки. Зроблено аналіз значень попередніх досліджень щодо перспективності даної території на нафтогазоносність. В останні роки в цьому розрізі був проведений системний аналіз фаціальних відкладень Синійської системи, нафтоматеринськіх порід і аналіз умов накопичення нафти і газу. Завдяки цьому оптимально обрані чотири сприятливих розвідувальних перспективних райони, в тому числі і район палеовиступу Лешань-Луннюйсі, який є сприятливим перспективним розвідувальним районом Синійської системи Сичуаньського басейну. У результаті аналізу нафтогазоносності Сичуаньського басейну було встановлено, що розвиваються 3 великих палеовиступи: палеовиступ Лешань-Луннюйсі Каледонського періоду, палеовиступ Лучжоу Індокитайського періоду і палеовиступ Кайцзян Індокитайского періоду. Ці 3 палеовиступи мають велике значення для нафтогазової акумуляції та накопичення нафти і газу в Сичуанському басейні. У 90% областей в центральній частині басейну, головним чином, розвинуті обмежені платформні фації, представлені субфаціями внутрішньоплатформних мілин і субфаціямі доломітних плато.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

V. N. Pribilova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кандидат геологічних наук, доцент
Khou Chunsian, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
аспірант

Посилання

1. Аксельрод, С., Басин, Я. Газ из глинистых сланцев и его место в энергетике будущего [Электронный рес-сурс]. – Режим доступа: http://www.russianscientists.org/.../Akselrod_Basin_Gas.
2. Басниев К.С., Сухоносенко А.Л. Перспективы освоения ресурсов газогидратных месторождений [Текст] // Газовая промышленность. – 2010. – С. 22–23.
3. Би Яньпэн. Месторождение Гудао [Текст] / Би Яньпэн, Чэнь Юньлин, Тянь Бо // Крупные нефтяные ме-сторождения континентальных фаций Китая / Пекин: Изд–во нефтяная промышленность, 1997. – С. 646–657.
4. Ван Цзе. Исследование модели генерации, миграции и аккумуляции нефти и газа [Текст] / Ван Цзе, Гуань Дэфань и др. – Пекин: Изд–во нефтяная промышленность, 1999.
5. Гун Цзайшэн. Крупные нефтегазовые месторождения на шельфе Китая [Текст] / Гун Цзайшэн и др. – Пекин: Изд–во нефтяная промышленность, 1997.
6. Дай Цзиньсин. Условия формирования и закономерности распределения крупных и средних газовых место-рождений Китая [Текст] / Дай Цзиньсин и др. – Пекин: Изд–во геология, 1997.
7. Кушкина К.С. Плюсы и минусы: о перспективах и проблемах разработки сланцевых залежей в Китае [Текст] / К.С. Кушкина // Oil and Gas Journal Russia, № 03 (58), март 2012.
8. Ли Сяоди. Нефтегазоносная система и закономерности распределения нефти и газа Таримского бассейна [Текст] / Ли Сяоди, Чжан Гуаня, Тянь Цзоцзи и др. – Изд–во геология, 2000.
9. Лю Хэфу. Анализ геодинамической среды нефтегазоносных бассейнов, см. Чжу Ся [Текст] / Лю Хэфу // Тектоника и эволюция мезо–кайнозойских бассейнов Китая. – Пекин: изд–во наука, 1983. – С. 11–19.
10. Лю Хэфу. Тектоническая форма рамповой системы и эволюция форландового бассейна горы Лунмэнь за-падной части провинции Сычуань [Текст] / Лю Хэфу // Бюллетень геологии, 1994, 68(2). – С. 101–108.
11. Лю Шугэнь. Сычуаньское движение» форландового бассейна западной части провинции Сычуань и его от-ношение к УВ [Текст] / Лю Шугэнь // Геология нефти и газа, 1996, 17(4). – С. 276–280.
12. Лю Шугэнь. Формирование и эволюция позднетриасового форландового бассейна западной части провин-ции Сычуань [Текст] / Лю Шугэнь // Газовая промышленность, 1995, 15(2). – С. 1–15.
13. Прогноз развития мировой энергетики до 2040 года [Текст] / Ин–т энергетических исследований РАН. – М., 2013. – 215 с.
14. Сунь Цзячжэнь. Типы надвиговых разрывов форландовых бассейнов и их механизм формирования – на при-мер западной окраины бассейна Ордос и северной окраины бассейна Тарим [Текст] / Сунь Цзячжэнь // Гео-логия нефти и газа, 1991, 12(4). – С. 406–415.
15. Ху Гуанцань. Каменноугольное газовое месторождение крутопадающей структуры восточной части про-винции Сычуань Китая [Текст] / Ху Гуанцань, Су Жаосян. – Пекин: Изд. нефтяная промышленность, 1997.
16. Ху Цзяньи. Типы залежей УВ осадочных бассейнов Китая и их генетические характеристики, см. Сборник статей по изучению залежей УВ Китая [Текст] / Ху Цзяньи, Сюй Шубао и др. – Пекин: Изд–во нефтяная промышленность, 1990. – С. 27–42.
17. Ху Цзяньи. Использование и продвижение нефтегазосных систем в Китае [Текст] / Ху Цзяньи, Чжао Вэн-чжи. – Пекин: Изд–во нефтяная промышленность, 1997. – С. 9–2.
18. Чжан Хоуфу. Состояние и перспектива исследования миграции УВ в Китае [Текст] / Чжан Хоуфу, Цзинь Чжицзюнь // Бюллетень нефтяного университета, 2000, 24(4). – С. 1–3.
19. Aloulou Fawzi, «The Potential for Shale Gas in China», Council on Foreign Relations, April 13, 2012, Washington, DC, USA.
20. «Shele Gas: A Global Resorce», Oilfield Review Autumn 2011: 23 no. 3.
21. Stevens P. The «Shale Gas Revolution»: Hype and Reality/ A Chatham House Report. September 2010. – London: Chatham House, 2010.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Pribilova, V., & Chunsian, K. (2016). ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ СИНІЙСЬКОЇ СИСТЕМИ СИЧУАНЬСКОГО БАСЕЙНУ НА ПІВДНІ КИТАЮ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 83-88. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5747