МІКРОФАУНІСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА МІКРОФАЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІЗНЬОВІЗЕЙСЬКИХ КАРБОНАТНИХ ПОРІД ПІВДЕННОГО ДОНБАСУ

  • М. П. Лящова ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: пізній візе, донецька світа, карбонатні відклади, мікрофації, мікрофауністичні комплекси, форамініфери, карбонатна платформа, Донецький басейн

Анотація

В статті представлені результати мікрофаціального та мікропалеонтологічного аналізів верхньовізейських карбонатних порід донецької світи (верхня частина мокроволноваської серії). Проводилось мікроскопічне вивчення зразків вапняків, зібраних в стратотипових та парастратотипових відслоненнях на Південному Донбасі. Дослідження палеонтологічної складової матеріалів дало можливість виділення двох мікрофауністичних комплексів, які відповідають двочленному поділу світи. На основі мікрофаціального аналізу, тобто детального мікроскопічного дослідження матриксу, уламкового матеріалу, складу органічних решток та структурних і текстурних особливостей було виділено дев’ять мікрофаціальних типів вапняків. За типами мікрофацій та їх палеонтологічним вмістом, що в комплексі відображають умови утворення, можна зробити висновки, що карбонатонакопичення у пізньовізейський час відбувалось в мілководному морському басейні в умовах карбонатної платформи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М. П. Лящова, ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
аспірант

Посилання

1. Айзенверг Д. Е. Стратиграфия и палеогеография нижнего карбона западного сектора Большого Донбасса [Текст] / Д. Е. Айзенверг. – К. : Издательство АН УССР, 1958. – 272 с. (Труды ИГН АН УССР, серия стра-тиграфии и палеонтологии, вып. 16).
2. Берченко О. И. Известковые водоросли визейских отложений Доно-Днепровского прогиба [Текст] / О. И. Берченко, О. А. Сухов. – К. : Наук. думка, 2013. – 165 с.
3. Берченко О. І. Фаціальна приуроченість вапнистих водоростей у візейських відкладах Донбасу [Текст] /
О. І. Берченко, О. А. Сухов // Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою та фанерозою Укра-їни. – К. : ІГН НАН України, 2006. – С. 66-70.
4. Білик А. О. Стратиграфія, кореляція і перспективи нафтогазоносності турнейських і візейських відкладів Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / А. О. Білик, Г. І. Вакарчук, В. І. Іванишин. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2002. – 111 с.
5. Вакарчук С. Г. Геологія, літологія і фації карбонатних відкладів візейського ярусу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини у зв’язку з нафтогазоносністю [Текст] / С. Г. Вакарчук. – Чернігів: ЦНТІ, 2003. – 163 с.
6. Вдовенко М. В. Визейский ярус. Зональное расчленение и палеозоогеографическое районирование (по фора-миниферам) [Текст] / М. В. Вдовенко. – К.: Наук. думка, 1980. – 169 с.
7. Киреева Г. Д. Фациальные изменения известняков Донецкого бассейна [Текст] / Г. Д. Киреева, С. В Макси-мова. – Л., 1959. – 130 с. (Труды Всес. н.-и. ин-та природных газов ВНИИгаз, вып. 4).
8. Кузнецов В. Г. Палеозойское карбонатонакопление в Прикаспийской впадине и ее обрамлении [Текст] / В. Г. Кузнецов // Литология и полезные ископаемые. – 1998. – № 5. – С. 494–503.
9. Огар В. В. Про генезис карбонатних порід мокроволноваської серії (нижній карбон Південного Донбасу) [Текст] / В. В. Огар // Сучасні проблеми літології та мінерагенії осадових басейнів України та суміжних територій. – К. : ІГН НАН України, 2008. – С. 132-139.
10. Полєтаєв В. І. Стратотипи регіональних стратиграфічних підрозділів карбону і нижньої пермі Доно-Дніпровського прогину [Текст] / В. І. Полєтаєв, М. В. Вдовенко, О. К. Щоголєв та ін.. – К. : Логос, 2011. – 236 с.
11. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України [Текст]. Т. 1. Стратиграфія верхнього про-терозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П. Ф. Гожик. – К. : Логос, 2013. – 638 с.
12. Уилсон, Дж. Л. Карбонатные фации в геологической истории [Текст] : пер. с англ.. – М. : Недра, 1980. – 463 с.
13. Cook H. E. Devonian and Carboniferous carbonate platforms in the Karatau of S. Kazakstan: outcrop analogs for coeval carbonate reservoirs in the N. Caspian Basin [Abs.] / H. E. Cook, V. G. Zhemchuzhnikov, W. G. Zempolich et al. // Am. Ass. Petrol. Geol. Bull. –1997. – V. 81. – 8. – P. 1367-1368.
14. Dunham R. J. Classification of carbonate rocks according to depositional texture [Text] / R. J. Dunham / Classification of carbonate rocks / W. Е. Нат (Ed.) // Am. Ass. Petrol. Geol. Mem. – 1962. – V. 1. – P. 108-121.
15. Falahatgar M. Microfacies and palaeoenvironments of the Lower Carboniferous Mobarak Formation in the Kiyasar section, Northern Iran [Text] / M. Falahatgar, H. Mosaddeg // Boletín del Instituto de Fisiografía y Geología. – 2012 – 82. – P. 9-20.
16. Flügel E. Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application. 2nd Edition [Text] / E. Flügel. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. – 984 p.
17. Folk R. L. Practical petrographic classification of Limestones [Text] / R. L. Folk // Am. Ass. Petrol. Geol. – 1959. – 43. – P. 1-38 .
18. Mccann T. Evolution of the southern margin of the Donbas (Ukraine) from Devonian to Early Carboniferous times [Text] / T. Mccann, A. Saintot, F. Chalot-Prat, A. Kitchka, P. Fokin, Alekseev, A. & Europrobe-intas research team // Geological Society of London. Special Publications. – 2003. – 208. – P. 117-135.
19. Van Hulten F. F. N. Devono-carboniferous carbonate platform systems of the Netherlands [Text] / F. F. N. van Hulten // Geologica Belgica. – 2012. – 15(4). – P. 284-296.
20. Vdovenko M. V. Atlas of Foraminifera from the Upper Visean and Lower Serpukhovian (Lower Carboniferous) of the Donets Basin [Text] / M. V. Vdovenko // Abhanglungen und Berichte Naturkunde. – 2000. – 23. – P. 93-178.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Лящова, М. (2016). МІКРОФАУНІСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА МІКРОФАЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІЗНЬОВІЗЕЙСЬКИХ КАРБОНАТНИХ ПОРІД ПІВДЕННОГО ДОНБАСУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 63-68. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5744