ОСОБЛИВОСТІ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ОБ’ЄКТАХ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТИМОФІЇВСЬКОГО, МАШІВСЬКОГО ТА ЯБЛУНІВСЬКОГО РОДОВИЩ)

  • С. М. Левонюк Український науково-дослідний інститут природних газів
  • Т. І. Шум Український науково-дослідний інститут природних газів
  • Н. П. Прожога Український науково-дослідний інститут природних газів
  • І. Б. Чернявська Український науково-дослідний інститут природних газів
Ключові слова: оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод, артезіанська свердловина, водозабір, родовище, межигірсько-обухівський водоносний горизонт, бучацький водоносний горизонт, дослідно-фільтраційні дослідження, дослідно-промислова розробка

Анотація

В даній статті авторами висвітлюється методика геолого-економічної оцінки запасів підземних вод на об’єктах нафтогазової промисловості на прикладі Тимофіївського, Машівського та Яблунівського родовищ. Надається короткий опис експлуатаційних водоносних горизонтів, їх фільтраційні властивості, якісний склад вод. Зроблені висновки щодо складності геолого-гідрогеологічних умов родовища. Обґрунтовується обрана методика підрахунку запасів та стадійність виконання робіт. Приводяться результати геофізичних досліджень, дослідно-фільтраційних робіт та дослідно-промислової розробки, на основі яких розраховано гідрогеологічні параметри та проведено категоризацію експлуатаційних запасів. Аналізуються показники допустимого зниження рівня води для експлуатаційних свердловин у порівнянні з досягнутим зниженням на етапах дослідних відкачок і режимних спостережень. Запропоновано використання даної методики як оптимальної для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод на цільових промислових об’єктах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С. М. Левонюк, Український науково-дослідний інститут природних газів
інженер
Т. І. Шум, Український науково-дослідний інститут природних газів
мол. наук. співроб.
Н. П. Прожога, Український науково-дослідний інститут природних газів
зав. сектору
І. Б. Чернявська, Український науково-дослідний інститут природних газів
пров. інженер

Посилання

1. Работы по оценке запасов подземных вод для Юльевского НГП (Харьковская обл., Валковский р-н, п. Ст. Мерчик) [Текст] / Харьк. комплексная геол. партия: ответств. исполн. Ю. П. Соколов. – Харьков, 2002. – 130 с.
2. Гидрогеология СССР. Т. 5. Украинская ССР [Текст] / Под ред. Ф.А. Руденко. – М.: Недра,1971. – 614 с.
3. Варава К.Н. Формирование подземных вод Днепровско-Донецкого бассейна [Текст] / К.Н. Варава, И.Ф. Вовк, Г.Н. Негода; под общ. ред. В.И. Лялько. – К.: Наукова думка, 1977. – 160 с.
4. Камзіст Ж.С. Гідрогеологія України: навч.посібник [Текст] / Ж.С. Камзіст, О.Л. Шевченко. –К.: ІНКОС, 2009. – 614 с.
5. Попередня розвідка підземних вод сеноман-нижньокрейдяного водоносного комплексу для водопостачання м. Лохвиці і смт. Червонозаводське Полтавської області [Текст] / Кременчуцька ГРЕ: викон. Н. Швидь,
Г. Усов. – Дніпропетровськ, 1975. – 105 с.
6. Попередня розвідка підземних вод для водопостачання м. Гадяч Полтавської області [Текст] / Кременчуцька ГРЕ: викон. Н. Швидь. – Дніпропетровськ, 1977. – 110 с.
7. Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів Сарського родовища природних підземних питних вод ТОВ «ГАДЯЧСИР» м. Гадяч Полтавської області [Текст] / В. Москалюк, О. Радіонов, Г. Ліщинська та ін. – Київ, 2012. – 120 с.
8. Геолого-економічна оцінка запасів питних підземних вод з техніко-економічним обґрунтуванням видобутку їх в межах Тимофіївської, Машівської та Яблунівської ділянок (станом на 10.10.2014): звіти про НДР [Текст] / УкрНДІгаз: відп. викон. С.М. Левонюк, Т.І. Шум. – Харків, 2014. – 150 с.
9. Приходько В. Объяснительная записка к гидрогеологической карте СССР масштаба 1:200 000. Серия Днеп-ровско-Донецкая, лист М-36-XV [Текст] / В. Приходько, Е. Сингур – Киев, 1974. – 75 с.
10. Приходько В. Объяснительная записка к гидрогеологической карте СССР масштаба 1:200 000. Серия Дне-провско-Донецкая, лист М-36-XVI [Текст] / В. Приходько, Е. Сингур – Киев, 1974. – 80 с.
11. Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ питних і технічних підземних вод [Текст] / За-тверджено ДКЗ України 02.09.2003 № 162 та зареєстрована в Мінюсті України 16.09.2003 за № 811/8132. – К., 2003. – 22 с.
12. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод [Текст] / Затверджено ДКЗ України 04.02.2000 № 23 та зареєстрована в Мінюсті України 29.02.2000 за № 109/4330. – К., 2000. – 23 с.
13. Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення [Текст] / Затверджено Міністерством екології та природних ресурсів України 03.03.2003 № 34/м та зареєстровано в Мінюсті України 20.05.2003 за № 377/7698. – К., 2003. – 5 с.
14. Биндеман Н. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод [Текст] / Н. Биндеман, Л. Язвин. – М.: Недра, 1970. – 217 с.
15. Дробноход Н. Оценка запасов подземных вод [Текст] / Н. Дробноход, Боревский Б., Л. Язвин – К.: Вища школа, 1982. – 409 с.
16. Боревский Б. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек / Б. Боревс-кий, В. Самсонов, Л. Язвин. – М.: Недра, 1971. – 305 с.
17. Климентов П. Динамика подземных вод [Текст] / П. Климентов, В. Кононов – М.: Высшая школа, 1985. – 200 с.
18. Копилевич В.А. К вопросу нормирования качества воды для разных видов водопотребления [Текст] / В.А. Копилевич, Л.В. Войтенко // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 5-6. – С. 17-20.
19. Водний Кодекс України [Текст] / Від 06.06.1995р. – №213/95-ВР.
20. Кодекс України «Про надра» [Текст] / Від 27.07.1994р. – № 133/94-ВР.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Левонюк, С., Шум, Т., Прожога, Н., & Чернявська, І. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ОБ’ЄКТАХ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТИМОФІЇВСЬКОГО, МАШІВСЬКОГО ТА ЯБЛУНІВСЬКОГО РОДОВИЩ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 57-62. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5743