ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗСУВІВ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ

  • K. Є. Бойко ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: покровні зсуви, картографічне моделювання, історико-геологічний метод, геоморфологічні умови, стійкість схилу

Анотація

В статті представлений аналіз умов формування сучасних зсувів неглибокого залягання в межах Південного берега Криму. Комплексне застосування історико-геологічного та морфометричного методів в ході дослідження дозволило окреслити просторові та глибинні межі поширення схильних до розвитку зсувів схилів. В процесі дослідження було виявлено та обґрунтовано головні природні фактори утворення та активізації зсувів у покровних відкладах. В результаті, були встановленні головні критерії поділу досліджуваної території на потенційно стійкі, які не потребують спеціальної інженерно-геологічної підготовки, та нестійкі, які потребують проведення спеціальних інженерно-геологічних вишукувань, ділянки. На основі використання результатів попередніх досліджень та отриманих у дослідженні параметрів рельєфу, побудовано структуру моделі кількісного просторового прогнозування розвитку сучасних зсувів, що враховує особливості територіального розподілу комплексного показника – коефіцієнта стійкості схилів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

K. Є. Бойко, ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
аспірант

Посилання

1. Гулакян, К. А. Прогнозирование оползневых процессов [Текст] / К. А. Гулакян, В. В. Кюнтцель, В. П. Постоев. – М. : Недра, 1977. – 135 с.
2. Державна геологічна карта України масштабу 1:200000, аркуші L-36-XXVIII (Євпаторія), L-36-XXXIV (Се-вастополь). Кримська серія / під ред. С.В. Білецького. Київ: Державна геологічна служба, Казенне підпри-ємство «Південекогеоцентр», 2006.
3. Емельянова, Е. П. Основные закономерности оползневых процессов [Текст] / Е. П. Емельянова. – М. : Недра, 1972. – 308 с.
4. Ерыш, И. Ф. Оползни Крыма. Ч. 1. История отечественного оползневедения [Текст] / И. Ф. Ерыш, В. Н. Саломатин. – Симферополь: Апостроф, 1999. – 247 с.
5. Золотарёв, Г. С. Инженерная геодинамика [Текст] / Г. С. Золотарёв. –М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. –328 с.
6. Карта инженерно-геологического районирования ЮБК масштаба 1:25000, лист L-36-128-А-в,В-а. / под ред. Г. Д. Неклюдова, Н. П. Сторчак. – Ялта: Объединение «Крымморгеология», Крымская комплексная геоло-горазведочная экспедиция, 1976.
7. Купраш, Р. П. Про застосування геоморфологічних методів при проектуванні гірських автомобільних шляхів (на прикладі гірського Криму) [Текст] / Р. П. Купраш // Фізична географія та геоморфологія. – 1974. – № 11. – С. 109–113.
8. Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах території Автономної Республіки Крим та земель м. Севастополя з метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів за 2011 р. [Текст] : Щорічний звіт / КП «Південекогеоцентр»; П. Рязанкін – Ялта, 2012. – 68 с.
9. Пасынков, А. А. Морфотектоника Крымского полуострова и ее связь с развитием экзогенных геологических процессов [Текст] / А. А. Пасынков, Л. Г. Плахотный, В. М. Горбатюк // Геологический журнал. – 1992. –
№ 2. – С. 79–91.
10. Прогноз экзогенных геологических процессов на Черноморском побережье СССР [Текст] / под. ред. А. И. Шеко. – М. : Недра, 1979. – 239 с.
11. Рудько, Г. И. Оползни и другие геодинамические процессы горноскладчатых областей Украины (Крым, Кар-паты) [Текст] / Г. И. Рудько, И. Ф. Ерыш. – К. : «Задруга», 2006. – 624 c.
12. Философов, В. П. Краткое руководство по морфометрическому методу поиска тектонических структур [Текст] / В. П. Философов. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1960. – 69 с.
13. Фоменко, И. К. Методология оценки и прогноза оползневой опасности [Текст] : дис. … докт. геол.-мин. наук / И. К. Фоменко. – М., 2014. – 318 с.
14. Юдин, В. В. Угловые несогласия в обнажениях Крыма и сейсмических разрезах [Текст] / В. В. Юдин // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2013. – № 4. – С. 127–136.
15. Carrara, M. GIS techniques and statistical models in evaluating landslide hazard / A. Carrara, M. Cardinali, R. Detti // Earth Surf. Processes and Landforms. – 1999. – V 16. – P. 427–445.
16. Dhaka, A. S. Landslide Hazard Mapping and its Evaluation Using GIs: An Investigation of Sampling Schemes for a Grid-Cell Based Quantitative Method / A. S. Dhaka, T. Amada, M. Aniya // Photogrammetric Engineering & Re-mote Sensing. – 2000. – V. 66. – P. 981–989.
17. Naqa, A. E. Application of SINMAP Terrain Stability Model Along Amman-Jerash-Irbid Highway, North Jordan / A. E. Naqa, M. Abdelghafoor // EJGE. – 2006. – V. 11. – P. 2–19.
18. Virajh Dias, A. A. Evaluation of Sensitivity of the WAA and SINMAP Models (Static) for Landslide Susceptibility Risk Mapping in Sri Lanka / A. A. Virajh Dias, J. K. Gunathilake // Landslide Science for a Safer Geoenvironment. – 2014. – V. 2. – P. 167–173.
19. Guzzetti, F. Landslide hazard evaluation: a review of current techniques and their application in a multi-scale study, Central Italy / F. Guzzetti, A. Carrara, M. Cardinali, P. Reichenbach // Geomorphology. 1999. – V. 31 – P. 181–216.
20. Park, D. W. Landslide and debris flow susceptibility zonation using TRIGRS for the 2011 Seoul landslide event /
D. W. Park, N. V. Nikhil, S. R. Lee // Natural Hazards and Earth Systems Science. – 2013. – V. 13 – P. 2833–2849.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
БойкоK. (2016). ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗСУВІВ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 33-38. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5739