ЛІТОЛОГІЯ І ОСОБЛИВОСТІ СЕПАРАЦІЇ ПОЛІМІНЕРАЛЬНОГО АЛЮВІЮ, НА ПРИКЛАДІ РІЧОК УКРАЇНИ

  • М. В. Беліцька Державна наукова установа «Відділення морської геології і осадочного рудоутворення» Національної академії наук України
  • В. В. Іванченко Державна наукова установа «Відділення морської геології і осадочного рудоутворення» Національної академії наук України
Ключові слова: алювій, літологія, мінералогія, електронна мікроскопія, седиментація, річки України, розсипи, суха сепарація

Анотація

Вивчено мінеральний склад, будову і технологічні властивості сучасного алювію з руслових та заплавних ділянок річок: Дніпро, Південний Буг, Інгул, Інгулець та їх приток. В алеврито-псамітових різновидах алювіюу у пригирлових ділянках річок виявлені підвищені концентрації важких мінералів: альмандину, ільменіту, циркону, монациту, в меншій мірі апатиту, рутилу, золота та інших. Встановлені техногенно забруднгені ділянки річкових длин, пов’язані з діяльністю промислових підприємств, розташованих на водозбірній площі річок. Визначені особливості сучасного річкового седіментогенезу, що приводять до накопичення важких мінералів і можливості виробництва залізорудного, ільменітового, гранатового, монацитового і цирконового концентратів. Запропонована загальна методика сепарації та комплексного використання сучасних річкових осадів, збагачених важкими мінералами природного та індустріального походження. Вона враховує суттєві відміни природної і техногенної складових річкового алювію. Комплексне дослідження алювію річок України дозволяє визначити генезис зруденіння, надає необхідну інформацію технологічного характеру щодо можливості збагачення та видобування сировини, за умови покращення екологічного стану навколишнього середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. В. Беліцька, Державна наукова установа «Відділення морської геології і осадочного рудоутворення» Національної академії наук України
мол. наук. співроб.
В. В. Іванченко, Державна наукова установа «Відділення морської геології і осадочного рудоутворення» Національної академії наук України
к. г.-м. н., доцент

Посилання

1. Багрій І.Д. Геологічні проблеми Криворізького басейну в умовах реструктуризації гірничодобувної галузі [Текст] / І.Д. Багрій, П.В. Блінов, Н.А. Бєлокопитова. – К.: Фенікс. – Университетская книга, 2000. –190 с.
2. Байсарович І.М. Базові поняття екологічної геології [Текст] / І.М. Байсарович, М.М. Коржнев, В.М. Шес-топалов. – К.: «Обрій», 2008. – 122 с.
3. Літологія і можливості використання алювію річок України [Текст] / М.В. Випна, В.В. Іванченко / Матері-али міжнар. наук.–тех. конф. «Сталий розвиток промисловості у суспільстві», 22–25 жовтня 2014, м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг: 2014. – 77 с.
4. Геохімічна спеціалізація донних відкладів рік центральної та південної України [Текст] / М.В. Випна, В.В. Іванченко / Сб. докладов междунар. науч. конф.: «Актуальные проблемы поисковой и экологической геохи-мии», 2 июля 2014, г. Киев. – Киев, 2014. – С. 6–7.
5. Геология шельфа УССР. Литология [Текст] / Е.Ф. Шнюков, В.І. Мельник, Ю.И. Іноземцев і др. – К.: Наукова думка, 1985. – 190 с.
6. Природные и антропогенне факторы формирования химического состава донных отложений озер Севера Фенноскандии [Текст] / С.С. Сандимиров, В.А. Даувальтер, Н.А. Кашулин / Материалы VII Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода, 12–17 сентября 2011, г. Апатиты. – Т. 1. – С. 157–160.
7. Літологія та можливості комплексного використання сучасного алювію річки Дніпро [Текст] / В.В. Іванче-нко, М.В. Беліцька, І.В. Гаврилюк // Вісник Дніпропетровського університету. – Т. 23(1), 2015 г. – С. 56–64.
8. Мінералогія донних відкладів річки Інгулець [Текст] / В.В. Іванченко, Н.Р. Журавель // Записки Українського мінералогічного товариства. – Т. 8, 2011 г. – С. 99–103.
9. Эффективная технология обогащения природных и техногенных руд / Ю.Д. Чугунов, В.В. Иванченко / «Ма-териалы 1 Междунар. науч–практ. конф. «Актуальные проблемы современной науки в 21 веке», г. Москва, 31 марта 2013. – Москва, 2013. – С. 38–41.
10. Мобільний збагачувальний агрегат. Патент України на корисну модель № 83761. [Текст] / Ю.Д. Чугунов, В.В. Іванченко. – Опубл. 25.09.2013, Бюл. № 18.
11. Aller, R. C., Mackin, J. E., & Cox, R. T. (1986). Diagenesis of Fe and S in Amazon inner shelf muds: apparent dom-inance of Fe reduction and implications for the genesis of ironstones. Continental Shelf Research, 6(1), 263–289.
12. Chugunov Y, Ivanchenko V. Technology for tnrichment and reproctssing of slag wast incineration plants. Proceed-ings of XVI Balkan Mineral Processing Congress. Belgrade, Serbia, June 17–19, 2015. – V. II. – P. 859–860.
13. Hrasna M. Environmental Geology – the new branch of geologic sciences. Acta Geologaca Iniv / Com., Bratislava, 1999. – Nr. 54. – P. 66–68.
14. Ivanchenko V.V., Belitskaya M.V. and Ilyina A.S. Features of geochemistry and mineralogy of the modern river sedimentogenesis. 2015 Goldschmidt Conference, 16–21 August 2015, Prague, Czech Republic. – P. 1395.
15. Kovalchuk M.S. The morphology and chemical composition peculiarities of native gold from sedimentary complexes of Ukrainian // Geological journal. – 1999. – № 2. – С. 60 – 67.
16. Kovalchuk M.S. The morphological of gold from heteroaged sedimentary complexes of Ukrainian Carpathians // Geologica Carpathica (Procedings of the XVII. Congress of Carpathian–Balkan Geological Association. – Brati-slava, September 1th–4 Th.2002). – Vol. 53. –P. 2002.
17. Lokhande, R. S., Singare, P. U., & Pimple, D. S. (2011). Pollution in water of Kasardi River flowing along Taloja industrial area of Mumbai, India. World Environment, 1(1), 6–13.
18. Mohiuddin, K. M., Zakir, H. M., Otomo, K., Sharmin, S., & Shikazono, N. (2010). Geochemical distribution of trace metal pollutants in water and sediments of downstream of an urban river. International Journal of Environmental Science & Technology, 7(1), 17–28.
19. Pan, B., Wu, G., Wang, Y., Liu, Z., & Guan, Q. (2001). Age and genesis of the Shagou River terraces in eastern Qi-lian Mountains.Chinese Science Bulletin,46(6). – P. 509–513.
20. Sherstuk N.P. Evaluation of migration microelements in rivers water Saksagan and Ingulets. Dnipropetrovsk Uni-versity bulletin. Serias: Geolody, geography. 2015. – 23(1). – P. 144–152 (in Russian).
21. Singare, P.U., Lokhande, R.S., & Jagtap, A. G. (2010). Study of physico–chemical quality of the industrial waste water effluent from Gove industrial area of Bhiwandi City of Maharashtra, India. Interdisciplinary Environmental Review. 11(4)/ – P. 263–273.
22. Sklar, L. S., Dietrich, W. E. (2001). Sediment and rock strength controls on river incision into bedrock. Geology, 29(12). – P. 1087–1090.
23. Trimble, S. W. (1999). Decreased rates of alluvial sediment storage in the Coon Creek Basin, Wisconsin, 1975–93. Science, 285(5431), 1244–1246.
24. Wang, Mark, et al. Rural industries and water pollution in China. Journal of Environmental Management, 2008, 86.4: 648–659.
25. Yang, S.Y., Jung, H.S., Choi, M.S., & Li, C.X. (2002). The rare earth element compositions of the Changjiang (Yangtze) and Huanghe (Yellow) river sediments. Earth and Planetary Science Letters, 201(2). – P. 407–419.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Беліцька, М., & Іванченко, В. (2016). ЛІТОЛОГІЯ І ОСОБЛИВОСТІ СЕПАРАЦІЇ ПОЛІМІНЕРАЛЬНОГО АЛЮВІЮ, НА ПРИКЛАДІ РІЧОК УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 27-32. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5738