Сучасний стан забруднення атмосферного повітря м. Луцька

  • Василь Фесюк Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-3954-9917
  • Ірина Мороз Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-9167-4876
Ключові слова: атмосферне повітря, забруднююча речовина, індекс забруднення атмосфери, рівень забруднення, стаціонарні джерела викидів, пересувні джерела викидів, моніторинг забруднення атмосферного повітря, заходи зменшення забруднення атмосферного повітря

Анотація

Забруднення атмосферного повітря міст є важливим чинником, що впливає на якість життя і стан здоров’я жителів міських населених пунктів. Воно підвищується внаслідок урбанізації, розвитку промислових та транспортних комплексів міст. Ці ж тенденції характерні і для стану забруднення атмосферного повітря м. Луцька. В останні роки рівень його забруднення оцінюється як високий. А в першому півріччі 2018 р. Луцьк потрапив до трійки міст із найвищим рівнем забруднення атмосферного повітря в Україні, хоч місто не є крупним індустріальним центром. Проаналізовано структуру викиду забруднюючих речовин. Встановлено, що зросла частка викидів від пересувних джерел, перш за все, автотранспорту від 61,4 % в 1990 р. до 92,2% у 2015 р. і 94,6% у 2020 р. Серед полютантів найбільша частка припадала на оксид вуглецю (30%), діоксид азоту (19%), інші сполуки азоту (24%), неметанові леткі органічні сполуки (9%), тверді суспендовані частки (8%). За період з 2009 р. і до нашого часу величина індексу забруднення атмосфери (ІЗА) для м. Луцька змінюється в межах 7,7-10,49, що відповідає градації високого рівня забруднення. Величина ІЗА дещо зменшувалась до 2015 р., а потім збільшувалась до 2018 р. Місце Луцька в переліку (рейтингу) найбільш забруднених міст України корелює із величиною ІЗА міста: у 2013-14 р.р. ІЗА був відносно невисокий (7,99-8,55), місто займало 22 сходинку рейтингу. З 2016 р. ІЗА для м. Луцька почав збільшуватись і місто почало підніматись в рейтингу від 9 до 7 сходинки. В атмосферному повітрі міста постійно перевищують ГДК концентрації діоксиду азоту, фенолу та формальдегіду. Тому зменшення забруднення атмосферного повітря є найважливішим напрямом міської екологічної політики, а зменшення викидів саме від пересувних джерел, зокрема, від автотранспорту – найбільш пріоритетним заходом.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Василь Фесюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Доктор географічних наук, професор

Ірина Мороз, Луцький національний технічний університет

Кандидат хімічних наук, доцент

Посилання

Antonov, K. L., Konstantynova, E. D., Varaksyn, A. N. (2007). The impact of vehicle emissions on the health of children in Yekaterinburg. Hygiene and sanitation, 5, 38-32. [in Russian].

Archypova, E.Y., Okonenko, T.Y. (2007). Characteristics of morbidity of the population of Veliky Novgorod taking into account the level of air pollution. Human ecology, 5, 11-14. [in Russian].

Bashtannik, M.P., Jemer N.S., Kiptenko, E.M., Kozlenko, T.V. (2014). Air pollution state the territory of Ukraine. Scientific Works of UkrNDGMI, 266, 70-93. [in Ukrainian].

Byekyetov, V.Ye. , Yevtuxova, G.P., Lomakina, O.S. (2016). Analysis and assessment of atmospheric air pollution in Kharkiv. Man and the environment. Problems of neoecology, 3-4, 97-103. [in Ukrainian].

Vaskin, R. A., Vaskina, I. V. (2005). Analysis of the dynamics of air pollution in Ukraine by vehicle emissions. Bulletin of the Mykhailo Ostrohradsky Kyiv State Pedagogical University, 58, 109-112. [in Ukrainian].

Homonaj ,V. I., Lobko, V. Ju., Chodakovskyj, V. S. (2007). Formaldehyde is the main component of air pollution by road transport in the cities of Ukraine. Environmental Bulletin, 1(41), 10-12. [in Ukrainian].

Donec, M. P., Valovenko, A. H., Petrusenko, L. M. (2010). Hygienic assessment of air pollution in the Chernihiv region. Environment and health, 4 (55), 63-67. [in Ukrainian].

DSP-201-97. State sanitary rules of protection of atmospheric air of inhabited cities from pollution by chemical and biological substances. Introduced by the Order of the Ministry of Health of Ukraine № 201 dated July 9, 1997. Electronic resource. Available at: http://kisloroda.net.ua/articles/view/65.html

Ecological passport of Lutsk. Electronic resource. Available at: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-mlucka. [in Ukrainian].

Kyreeva, Y. S., Chernychenko, Y. A., Lytvychenko, O. N. (2007). Hygienic assessment of the risk of air pollution of industrial cities of Ukraine for public health. Hygiene and sanitation, 1, 17-21. [in Russian].

Klejn, S.V., Zajceva N.V., Maj, Y.V., Balashov, S.Yu., Zagorodnov, S.Yu., Goryachev, D.V., Tyxonova, Y.V., Andryshunas, A.M (2020). Formation of atmospheric air quality monitoring programs for social and hygienic monitoring tasks: practical experience in implementing the activities of the federal project "Clean Air". Hygiene and sanitation, 99 (11), 1196-1202. [in Russian].

Kolesnyk, V.Je., Pavlychenko, A.V., Kalinina, K.R. (2017). Ecological classification of atmospheric air quality according to complex indices of its pollution. Geotechnical mechanics, 137, 156-169. [in Ukrainian].

Comprehensive environmental protection program of the city of Lutsk for 2018-2020. Electronic resource. Available at: https://www.lutskrada.gov.ua/documents/pro-zatverdzhennya-kompleksnoyi-programy-ohorony-navkolyshnogo-pryrodnogo-seredovyshcha. [in Ukrainian].

Maljejev, V.O., Bezpalchenko, V.M., Semenchenko, О.О. (2018). Atmospheric air of city Kherson: condition and problems. Environmental sciences, 3 (22), 47-52. [in Ukrainian].

Methodical recommendations "Assessment of the risk to public health from air pollution". Approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine № 184 dated 13.04.2007. Electronic resource. Available at: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=6902 [in Ukrainian].

Molchak, Ja.O., Fesyuk, V.O., Kartava, O.F. (2003). Lutsk: current ecological condition and problems. Lutsk: RVV LDTU, 488. [in Ukrainian].

Review of the state of environmental pollution on the territory of Ukraine according to the observations of hydrometeorological organizations (2014-19). Electronic resource. Available at: http://www.cgo.kiev.ua/ index.php?fn=u_zabrud&f=ukraine&p=1. [in Ukrainian].

Atmospheric air condition and non-infectious morbidity. Electronic resource. Available at: http://cgz.vn.ua/problematika-gromadskogo-zdorovya/problematika-gromadskogo-zdorovya_455.html. [in Ukrainian].

Stahiv, I.R. (2013). The impact of air pollution on the health of the population in 2001-2010. Theoretical and applied aspects of geoinformatics, 126-132. [in Ukrainian].

Current ecological condition and prospects of ecologically safe sustainable development of Volyn region: collective monograph. (2016). Ed. V.O. Fesyuk. Kyiv: TOV Pidpryjemstvo Vi En Ej, 316. [in Ukrainian].

Tafeeva, E.A., Yvanov, A.V., Axmetzyanova, Y.F. (2015). Monitoring of air pollution as a risk factor for the health of the population of Kazan. Hygiene and sanitation, 94 (3), 37-40. [in Russian].

Fesyuk, V.O. (2008). Constructive-geographical bases of formation of ecological condition of large cities of North-Western Ukraine. Lutsk: RVV LNTU, 344. [in Ukrainian].

Fesyuk, V.O. (2013). Lutsk: sustainable development and socio-environmental problems. Lutsk: RVV LNTU, 304. [in Ukrainian].

Clear air. Electronic resource. Available at: https://air.lutskrada.gov.ua. [in Ukrainian].

Chugai, A.V. (2013). Assessment of pollution of the air pool of the city of Mykolaiv. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 13, 10–17. [in Ukrainian].

Chugai, A.V., Kolesnik, A.V., Demіanenko, O.V., Romanenko, S.E. (2015). Assessment of the air pollution level of coastal zone cities North Western Black Sea. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series "Ecology", 13, 91-97. [in Ukrainian].

Chugai, A.V., Patraman, H.S. (2017). Contamination of atmospheric air of cities of coastal zone cities North West-ern Black Sea region by specific contaminants. Man and the environment. Problems of neoecology, 1-2(27), 113-122. [in Ukrainian].

Chugai, A.V. (2019). State and quality of the air pool Odessa industrial urban agglomerations. Environmental safety, 2 (28), 81-85. [in Ukrainian].

Jacenko, O., Shevchenko, O., Snizko, S. (2017). Classification of cities of Ukraine by the level of air pollution. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Geography, 3(68), 25-30. [in Ukrainian].

Chun Lee C., Cheng, M., Choo, W., Pin, C., Yeong, T., Chiew, S. (2020). Evaluation of air quality in Sunway City, Selangor, Malaysia from a mobile monitoring campaign using air pollution micro-sensors. Environmental Pollution, 265, 263-271. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115058

Cooper, C.D., Alley, F.C. (2011). Air Pollution Control: A Design Approach. Long Grove (IL): Waveland press, 839.

Di Menno, А., Bucchianicoa, M., Brighettib, А., Cattania, G., Costac, С. (2019). Combined effects of air pollution and allergens in the city of Rome. Urban Forestry & Urban Greening, 37, 13-23. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.04.001

Font, A., Guiseppin, L., Blangiardo, M., Ghersi, V., Fuller, G. (2019). A tale of two cities: is air pollution improving in Paris and London? Environmental Pollution, 249, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.01.040

Gallagher, J., Gill, L., McNabola, A. (2013). The passive control of air pollution exposure in Dublin, Ireland: A combined measurement and modelling case study. Science of the Total Environment, 458-460, 331-346. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.03.079

Guttikunda, S., Nishadh, K., PujaJawahar, A. (2019). Air pollution knowledge assessments (APnA) for 20 Indian cities. Urban Climate, 3, 124-141. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2018.11.005

Hu, K., Keenan, K., Hale, J., Börger, T. (2020). The association between city-level air pollution and frailty among the elderly population in China. Health & Place, 64, 45-53. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2020.102362

Khan, J., Kakosimos, K., Jensen, S., Hertel, O., Sorensen, M., Gulliver, J., Ketzel, M. (2020). The spatial relationship between traffic-related air pollution and noise in two Danish cities: Implications for health-related studies. Science of The Total Environment, 726, 102-114. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138577

Kelly, F., Fuller, H., Walton, G., Fussell, J. (2012). Monitoring air pollution: use of early warning systems for public health. Respirology, 1, 7-19.

Lee, D., Robertson, C., Ramsay, C., Gillespie, C., Napier, G. (2019). Estimating the health impact of air pollution in Scotland, and the resulting benefits of reducing concentrations in city centres. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology, 29, 85-96. https://doi.org/10.1016/j.sste.2019.02.003

Shupranova, L.V., Khlopova, V.M., Kharytonov, M.M. (2014). Air pollution assessment in the Dnepropetrovsk industrial megapolice of Ukraine. Air Pollution Modeling and its Application XXII. NATO Science for Peace and Security Series. Springer, 101-104.

Son, Y., O'Neill, M., Hystad, P., Texcalac-Sangrador, J. (2018). Land use regression models to assess air pollution exposure in Mexico City using finer spatial and temporal input parameters. Science of The Total Environment, 369, 40-48. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.144

Zhang, K., Batterman, S. (2013). Air pollution and health risks due to vehicle traffic. Science of The Total Environment, 450-451, 307-316. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.01.074

Опубліковано
2021-06-01
Як цитувати
Фесюк, В., & Мороз, І. (2021). Сучасний стан забруднення атмосферного повітря м. Луцька. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (54), 345-364. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-26