Оцінка екологічного стану річок басейну Західного Бугу за індексом макрофітів (MIR)

  • Alla Nekos Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-1852-0234
  • Mariіa Boіaryn Волинський національний університет імені Лесі Українки http://orcid.org/0000-0001-9822-5897
  • Maria Lugowska Природничо-гуманітарний університет у Седльце http://orcid.org/0000-0001-5284-7965
  • Oksana Tsos Волинський національний університет імені Лесі Українки http://orcid.org/0000-0002-9679-9413
  • Iryna Netrobchuk Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-8633-7426
Ключові слова: річка, біоіндикація, макрофіти, екологічний стан річок, індекс макрофітів, класи якості води, екологічна оцінка якості води

Анотація

Для відновлення та збереження оптимального екологічного стану басейну Західного Бугу необхідним є дотримання стратегічних принципів раціонального природокористування у межах водозборів малих річок. На території Волинської області найбільшому антропогенному впливу піддаються річки-притоки Луга та Студянка. Дано екологічну оцінку якості води за станом макрофітів, оскільки макрофіти дозволяють визначити ступінь деградації поверхневих вод, перш за все, з погляду їх трофності. Для визначення екологічного стану річок басейну Західного Бугу та для проведення досліджень було закладено три тестові ділянки довжиною не менше 100 м. кожна, на двох притоках першого порядку - річках Луга та Студянка. Для визначення MIR (Макрофітового індексу річок) на тестових ділянках русла було відібрано 42 індикаторних видів макрофітів серед яких по 1 виду належить до відділу Polipodiophyta та Equisetophyta, 40 видів до відділу Magnoliophyta з них 15 належать до класу Magnoliopsida, та 25 належать до класу Liliopsida. Під час проведення досліджень у межах тестової ділянки русла річки № 1, було виявлено 23 види макрофітів, серед них переважають прибережні рослини та рослини з плаваючим листям; на тестовій ділянці № 2 виявлено 35 видів макрофітів, що відносно рівномірно представляють усі екологічні групи рослин. На тестовій ділянці № 3, під час дослідження екологічного стану води річки Студянка, було виявлено 19 видів макрофітів, серед яких переважають прибережні рослини. Згідно класифікації показника MIR, ці річки належить до водотоків низинних, за типом макрофітів – М-VIII (річки органічні). В результаті розрахованого (MIR) встановлено, що якість води у річці Луга на тестовій ділянці 1 (с. Завидів) має добрий екологічний стан MIR становить 39,0; а на тестовій ділянці 2 (смт. Володимир Волинський) має задовільний або помірний екологічний стан MIR становить 31,56; у річці Студянка, на тестовій ділянці 3 (смт. Устилуг) має задовільний або помірний екологічний стан MIR становить 28,31.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Alla Nekos, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Доктор географічних наук, професор

Mariіa Boіaryn, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Кандидат географічних наук, доцент

Maria Lugowska, Природничо-гуманітарний університет у Седльце

Доктор технічних наук, доцент

Oksana Tsos, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Викладач

Iryna Netrobchuk, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Boyaryn M. V., Netrobchuk I. M. (2016). Fundamentals of hydroecology: theory and practice. Tutorial. Lutsk: Tower – Print, 364 [in Ukrainian].

Zueva N. V., Bobrov A. A. (2018). Use of Macrophytes in Assessing the Ecological Status of Small River (by the Example of the Okhta River, St. Petersburg). Inland Water Biology. Volume 11, 34–41. https://doi.org/10.1134/S1995082917040137 [in Russian].

Klymenko M. O., Grokhovska Yu. R. (2005). Estimation of ecological condition of water ecosystems of rivers of the Pripyat basin by higher plants. Rivne. NYVGP, 194 [in Ukrainian].

Korobkova G. V. (2017). Use of macrophytic indices to assess the ecological status of surface waters of Ukraine. Man and the environment. Problems of Neoecology. 1–2(27), 62-70 [in Ukrainian].

Muratov, R.; Szoszkiewicz, K.; Zhamangara, A.; Jusik, S.; Gebler, D.; Beisenova, R.; Akbayeva, L. (2015). An attempt to prepare Macrophyte Index for Rivers for assessment watercourses in Kazakhstan. Meteorol. Hydrol. Water Manage. 3, 27–32 https://doi.org/10.26491/mhwm/59592 [in Polish].

Marcinkowski, P., Kiczko, A., Okruszko, T. (2018). Model-Based Analysis of Macrophytes Role in the Flow Distribution in the Anastomosing River System. Water, 10, 953. https://doi.org/10.3390/w10070953 [in English]

Arsen O. M., Romanenko V. D. (2006). Methods of hydroecological research of surface waters. К. , LOGOS, 408 [in Ukrainian].

Macrophytes are indicators of changes in the natural environment, (1993). Kyiv, Naukova Dumka, 434 [in Ukrainian].

Netrobchuk I. M. (2011). Geoecological condition of the Luha river basin. Lutsk. Science. Bulletin of the University. Lesya Ukrainka. Geographical sciences. Lutsk: Volyn. nat. un-t. them. Lesya Ukrainka. 9, 176-182 [in Ukrainian].

Nekos A. N., Boyaryn M. V. (2009). Management of water resources in the Western Bug river basin in Volyn. Lutsk. Science. Bulletin of the University. Lesya Ukrainka. Geographical sciences. Lutsk: Volyn. nat. un-t. them. Lesya Ukrainka. 8, 8–11 [in Ukrainian].

Perhach O. V., Kiptach F., Syrotiuk M. (2016). Ecological situation of the Luha river basin of Volyn region. Scientific notes of TNPU. 1, 222–229 [in Ukrainian].

Romanenko V. D., Zhukinsky V. M., Oksiyuk O. P. (1998). Methods of ecological assessment of surface water quality by appropriate categories. K., Symbol, 28 [in Ukrainian].

Savitskaya K. L. (2014). Estimation of ecological condition of small rivers on the basis of biological index of macrophytes. Bulletin of BSU. Ser. 2, 22–27 [in Ukrainian].

Fesyuk V. O., Krotach B. S. (2018). Influence of the water management complex of Volodymyr-Volynskyi on the ecological condition of the Luha River. Bulletin of Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko. Series “Ecology”. 3, 213–226. [in Ukrainian].

Yatsyk A. V., Hopchak I. V. (2005). Ecological assessment of the quality of the main river basins of the Volyn region. Water management of Ukraine. 5, 13–17. [in Ukrainian].

Yatsyk A. V., Pashenyuk I. A., Hopchak I. V., Basyuk T. O. (2019) Ecological assessment of the current state of water quality of the Luha River. Bulletin of Agricultural Science, 2, 61–65 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201902-08

Jusik, S., Szoszkiewicz, K., Kupiec, J. (2015). Development of comprehensive river typology based on macrophytes in the mountain-lowland gradient of different Central European ecoregions. Hydrobiologia, 745, 241–262 [in English] https://doi.org/10.1007/s10750-014-2111-2

Fesyuk V. O. (2016). Current ecological condition and prospects of ecologically safe sustainable development of Volyn region. K ., VAN Enterprise Enterprise LLC. 316 [in Ukrainian].

Regional report on the state of the environment in the Volyn region in 2018 (2019). Lutsk, 196. URL: http://eco.voladm.gov.ua [in Ukrainian].

Tsyos O. O., (2015). Ecological assessment of surface water quality of Turia river. Nature of Western Polissya and adjacent territories, 12, 69–74 [in Ukrainian].

Tsyos O. O. (2017). Ecological assessment of surface water quality of the river Tsyr by categories. Man and the environment. Problems of neoecology, 1–2 (27), 71–76 [in Ukrainian].

Tsyos O. O., Muzychenko O. S., Boyaryn M. V. (2018). Structural analysis of higher aquatic and coastal aquatic plants of the Vyzhivka river. Man and the environment. Problems of Neoecology, 30, 104–111. [In Ukrainian] https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-30-08

Tsyos O. O. (2016). Indicator flora of the river Turia. Bulletin of V. N Karazin Kharkiv University. Series “Ecology”, 14, 71–77 [in Ukrainian].

Chorna H.A. (2001). Plants of our reservoirs, 134 [in Ukrainian].

Hanna Ciecierska, Maria Dynowska (2013) Biological methods of assessing the state of the environment. Volume 2. Water ecosystems. Methodical handbook. Olsztyn, 312 [in Polish].

AFNOR (Assosiation Francaise de Normalisation) Qualite de l’eau – Determination de l’indice biologique macropfytique en rivier (IBMR) – Norm francaise NFT (2003), 9–395 [in French]

Szoszkiewicz K., Karolewicz K., Lawniczak A., Dawson F. (2002) An Assessment of the MTR Aquatic Plant Bioindication System for Determining the Trophic Status of Polish Rivers. Polish Journal of Environmental Studies. 11, 4, 421–429 [in Polish].

Szoszkiewicz K., Jusik S., Pietruczuk K., Gebler D. (2020). The Macrophyte Index for Rivers (MIR) asan Advantageous Approach to Running Water. Assessment in Local Geographical Conditions. Water, 12, 108 [in English] https://doi.org/10.3390/w12010108

Szoszkiewicz, K.; Zbierska, J.; Jusik, S.; Zgola, T. (2009). Metodyka Bada´n Terenowych Makrofitów na Potrzeby Rutynowego Monitoringu Rzek [Macrophyte Survey Manual for the Purpose of River Monitoring]; Bogucki Wydawnictwo Naukowe: Poznan, Poland, 81 [in Polish].

Szoszkiewicz, K., Zbierska, J., Staniszewski, R., Jusik, S. (2009). The variability of macrophyte metrics used in river monitoring. Oceanol. Hydrobiol. Stud., 38, 117–126.

EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Official Journal of the European Communities, 22.12.2000. L 327/1, 118.

Mariia Boiaryn, Oksana Tsos (2019). Assessment of the ecological status of the Turia River surface waters on the basis of the River Macrophyte Index (MIR). Chemistry. Envirinment. Biotechnology. 22, 7–12 [in Polish] www.ceb–journal.com, http://dx.doi.org/10.16926/cebj.2019.22.01

Marynych O. M., Parkhomenko H. O., Petrenko O. M., Shyshchenko P. H. (2003). Improved physical and geographical zoning of the Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 16–20 [In Ukrainian].

Опубліковано
2021-06-01
Як цитувати
Nekos, A., BoіarynM., Lugowska, M., Tsos, O., & Netrobchuk, I. (2021). Оцінка екологічного стану річок басейну Західного Бугу за індексом макрофітів (MIR). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (54), 316-328. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-24