Біоцентри екологічної мережі міста Вінниці

  • Григорій Денисик Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-0941-9217
  • Юрій Яцентюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-2906-4828
  • Володимир Воровка Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7658-5939
  • Володимир Воловик Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-8663-0342
Ключові слова: біоцентр, ландшафт, тип місцевостей, рослини, рослинні угруповання, тварини, біорізноманіття, екологічна мережа

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі – збереженню ландшафтних комплексів та їх біотичного компоненту в умовах трансформованого під впливом господарської діяльності людини міського середовища Вінниці. Для вирішення цієї проблеми використано концепцію біоцентрично-мережевої конфігурації ландшафтних комплексів, що втілена у розробці місцевої схеми екологічної мережі міста. Ключовими територіями міської екомережі є локальні біоцентри. З метою виділення біоцентрів екологічної мережі міста Вінниці проведено дослідження компонентів природи і ландшафтних комплексів, виявлено середовища існування рідкісних видів флори і фауни, рідкісні рослинні асоціації та формації, проаналізовано особливості цінних для збереження біорізноманіття квазіприродних ділянок. У результаті у структурі міської екологічної мережі виділено 25 локальних біоцентрів. Вони охоплюють усе різноманіття ландшафтних комплексів Вінниці: типові лісостепові й мішаних лісів; лісостепових полісь, прохідних долин і нагірних дібров; умовно-натуральні та антропогенні. Оскільки характерні особливості ключових територій екологічної мережі міста Вінниці визначаються розташуванням у межах певних типів ландшафтних місцевостей, виділено заплавну, надзаплавно-терасову, схилову, вододільну та комплексну групи біоцентрів. Виявлено, що за площами значно переважають (70,7 %) комплексні біоцентри. У їх межах поєднуються, головним чином, схилова і вододільна місцевості. Їх доповнюють руслова, заплавна і надзаплавно-терасова місцевості. Істотні площі у структурі екологічної мережі Вінниці (22,8 %) займають надзаплавно-терасові біоцентри. Найменш поширеними є заплавні (3,3 %), схилові (1,9 %) та вододільні (1,3 %) біоцентри. У межах біоцентрів зустрічаються види рослин і тварин обласного і Європейського Червоних списків, Червоної книги України, тварини додатку 2 Бернської конвенції, угруповання Зеленої книги України. Виділені біоцентри екологічної мережі будуть виконувати функції збереження біотичного і ландшафтного різноманіття Вінниці, підтримання екологічної рівноваги дестабілізованого міського середовища.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Григорій Денисик, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Доктор географічних наук, професор

Юрій Яцентюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Доктор географічних наук, доцент

Володимир Воровка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Доктор географічних наук, доцент

Володимир Воловик, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Доктор географічних наук, доцент

Посилання

Hamid, A.R.A., & Tan, P.Y. (2017). Urban Ecological Networks for Biodiversity Conservation in Cities. Greening Cities. Forms and Functions. Singapore: Springer Ltd., 251-277 https://doi.org/10.1007/978-981-10-4113-6_12

Zhao, Sh., Ma, Y., Wang, J., & You X. (2019). Landscape pattern analysis and ecological network planning of Tian-jin City. Urban Forestry & Urban Greening, 46, 136-161. https://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126479

Lepczyk, C.A., Aronson, M.F.J., Evans, K.L., Goddard, M.A., Lerman, S.B.J., & MacIvor, S. (2017). Biodiversity in the city: fundamental questions for understanding the ecology of urban green spaces for biodiversity conserva-tion. BioScience, 67(9), 799–807. https://doi.org/10.1093/biosci/bix079

Justification of the scheme of the local econetwork in Ternopil. (2011). Annotated report on the results of the re-search work. [in Ukrainian]. https://ternopilcity.gov.ua/gromadyanam/ekologichna-storinka-mista-ternopolya/.

Baydikov, I. A. (2011). Urban econetworks: structural and functional features and problems of their justification (on the example of the biggest cities of Zaporizhya region). Ukrainian Geographical Journal, 2, 53-58. [in Ukrain-ian].

Yatsentyuk, Yu.V., & Vorona, Ye. I. (2005). Development of the project of local elements of the econetwork of Bar. Report on research work. Vinnitsia, [in Ukrainian].

Hudzevych, A.V. (2018). Development of the project of the econetwork in Yampil. Report on research work. Vinny-tsia, [in Ukrainian].

Hudzevych, A.V. (2012). Spacial-temporal organization of modern landscapes: theory and practice. Vinnytsia: Vindruk. [in Ukrainian].

Kryzhanovskyi, Ye.M., & Nahorna, A.V. (2014). Development of the biocentric-network structure of Vinnytsia eco-logical network using geoinformation technologies. Eastern European Journal of Advanced Technology, 6/10 (72), 8-12. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.29275

Yatsentyuk, Yu.V. (2018). Services in the field of environmental protection (Development of the local scheme of the econetwork of Vinnytsia). Report on research work. Vinnytsia, [in Ukrainian].

Vorona, Ye.I., Kononova, I.M., Konyk, O.V., & Yavorska, O.H. (Ed). (2005). Register of the nature reserve fund of Vinnytsia region. Vinnytsia, [in Ukrainian].

Denysyk, H. I. (2008). Pearls of eastern Podillya. Vinnytsia: PP «Vydavnytstvo «Tezys», [in Ukrainian].

Yatsentyuk, Yu.V. (2008). The nature of the city of Vinnitsia. Vinnytsia: Edelweiss and K, [in Ukrainian].

Denysyk, H.I. & Yatsentyuk, Yu.V. (2008). Vinnytsia and its surroundings. Vinnytsia: PP «Vydavnytstvo «Tezys», [in Ukrainian].

Tsarenko, P.M., Klochenko, P.D., Tsarenko, O.P., Vorona, Ye.I. (2006). Cadastre of algae reservoirs of Vinnitsia. Vinnytsia: O. Vlasiuk, [in Ukrainian].

Yatsentyuk, Yu. V. (2002). Valley-beam-ravine anthropogenic paragenetic landscape complex. Scientific notes of Vinnytsya State Pedagogical University named after Michailo Kotzubynsky. Series: Geography, 4, 41-48 [in Ukrainian].

Yatsentyuk, Yu. V. (2011). The еcоnеtwork of Vinnytsia region. Vinnytsia: Edelweiss and K, [in Ukrainian].

Yatsentyuk, Yu. V. (2015). The urban landscape-technical systems (on the example of the city of Vinnytsia). Vinny-tsia: TOV «Nilan-LTD», [in Ukrainian].

Yatsentyuk, Yu. V. & Hryhorenko, Yu. M. (2015, April). Protected sites of Vinnytsia. Podilskiy region: challenges of the 21st century (geographical aspects). Ternopil: Krok, 150-156 [in Ukrainian].

Yatsentyuk, Yu. V. (2001). Characteristics of types of urban residential landscapes of Ukraine. Scientific notes of the Taurida National University named after V.I. Vernadsky. Series. Geography, 14(53)1, 150-154. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-06-01
Як цитувати
Денисик, Г., Яцентюк, Ю., Воровка, В., & Воловик, В. (2021). Біоцентри екологічної мережі міста Вінниці. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (54), 267-277. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-20