Лікувально-оздоровчий туризм у Львівській області: сучасний стан і перспективи розвитку

  • Iryna Kovalchuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0002-6867-1500
  • Andrii Kovalchuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0001-6448-4727
  • Sergii Zapototskyi Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0002-3515-4187
  • Victoriia Zapototska Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0001-9299-2585
Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, бальнеологічні курорти, Львівська область, туристи, лікувально-оздоровчі заклади, оздоровлення і відпочинок

Анотація

Лікувально-оздоровчий туризм розглядається як один з видів туризму, що здійснюється з метою профілактики різних захворювань i вiдпoчинку та пeрeдбaчaє пeрeбувaння відпочивальників у caнaтoрнo-курoртниx закладax. Це особлива форма туризму, яка включає подорожі для отримання лікування (частіше немедикаментозного) або оздоровчої допомоги. Здійснено короткий аналіз спеціалізації таких світових курортів як Стара Русса, Карлові Вари, Сент-Моріц, Баден-Баден і Віші. Вони призначені для лікування захворювань органів шлунково-кишкового тракту, печінки та жовчевих проток, а також порушень обміну речовин, зокрема, цукрового діабету та ожиріння. Окреслено основні напрями формування і розвитку лікувально-оздоровчого туризму у світі. Дешеві послуги з оздоровлення і відпочинку представлені, головним чином, на курортах країн Азії, Латинської Америки та Австралії, а також в окремих європейських країнах. Це пов’язано з дешевизною робочої сили, а також загальносвітовими механізмами ціноутворення. Виділено основні етапи розвитку лікувально-оздоровчого туризму у Львівській області, зокрема, перший період – середньовічний (II – XVI ст.), другий – імперський (XVII ст. – 1914 р.), третій – міжвоєнний (1914 – 1939 рр.), четвертий – радянський (1939 – 1991 рp.) і п’ятий – сучасний (з 1991 р.). Подано характеристику Львівської області як арени розвитку лікувально-оздоровчого туризму. Площа регіону становить 3,6% території України (21,8 тис. кв. км.), а сама область є не лише однією з найбільших і найкраще економічно розвинених областей Західної України, а й головним транзитним коридором між Європейським Cоюзом і Центральною Азiєю. Бальнеологія Львівської області приваблива в першу чергу цінами, а також широким асортиментом доступних послуг. Досліджено курортну сферу Львівщини. Її найбільшими бальнеологічними курортами є м. Трускавець, м. Моршин, смт. Великий Любінь, смт. Немирів, смт. Шкло i смт. Cxідниця. Охарактеризовано туристичні потоки в регіоні. Визначено головні засоби популяризації бальнеологічних курортів Львівської області, у тому числі, реклама, Iнтернет-ресурси, виставки, форуми та конференції. Розроблено пропозиції, спрямовані на оптимізацію розвитку та удосконалення функціонування бальнеологічних курортів Львівщини.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Iryna Kovalchuk, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Аспірант

Andrii Kovalchuk, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Аспірант

Sergii Zapototskyi, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор географічних наук, професор

Victoriia Zapototska, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кандидат географічних наук, асистент

Посилання

Archiyereev S., Baranova V., Varava K. (2019). Development of spa tourism in Ukraine. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series "International Relations. Economy. Local lore. Tourism", 9, 153-163, [in Ukrainian].

Bezruchko L., Yu. Zhuk (2018). Current state and prospects for the development of the hotel networks in the world and in Ukraine. Bulletin of the University of Lviv. International relations series, 45, 273-280 [in Ukrainian].

Lviv Regional State Administration. Available at: https://loda.gov.ua/.

Hamkalo M.Z., L. Quirini-Popławski (2019). Skiing-tourism development in Lviv region. Geography and Tourism [in Ukrainian]. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.43.83-93

Kuzyshyn A., Halytska A. (2019). Territorial organization of health and recreation tourism in Ternopil region. Sci-entific Bulletin of Kherson State University. Series: Geographical Sciences, 10, 180-186 [in Ukrainian].

O.O. Lyubitseva, K. Wojciechowski, Yu. V. Zinko, I.V. Kochetkova (2018). Cross-border cooperation in the sphere of tourism in Roztocze. Geography and tourism: a scientific collection, 44, 68-80 [in Ukrainian].

M. Malska, M. Fil, I. Pandyak (2018). Statistical Analysis of Tourist Services in Lviv Region. Geography and Tour-ism: Sciences, 43, 65-72 [in Ukrainian].

M. P. Malska, Y. V. Zinko, M. B. Ivanik, S. F. Blagodir (2014). Tourism in the Carpathian region: threats to the en-vironment and ways of sustainable development. Bulletin of Ivan Franko National University of Lviv. Series: Geo-graphical, 45. 443-451 [in Ukrainian].

Molodetsky A., Ostra V. (2020). Health tourism in the Ukrainian Carpathians and the Black Sea region: current status and trends. Bulletin of Odessa National University. Series: Geographical and geological sciences. 25, 1 (36) [in Ukrainian]. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205173

Pankiv N. (2014). Travel resources and their classification. Recreational geography and tourism, 2, 93-99 [in Ukrainian].

Fitri Rahmafitria, Philip L. Pearce, Hera Oktadianac, Heru P.H. Putro (2020). Tourism planning and planning theory: Historical roots and contemporary alignment. Tourism Management Perspectives 33. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100703

Gabriela Corina Slusariuс (2020). Health tourism-evolutions and perspectives. Revista de turism-studii si cerceta-ri in turism. Available at: http://www.revistadeturism.ro/rdt/article/download/471/296

Gökhan Aydin (2017). Factors affecting health tourism and international healthcare facility choice. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing 11(1). University of East London. https://doi.org/10.1108/IJPHM-05-2015-0018

Joonwoo Moon, Rigg, Julaine S (2020). Analyzing Medical Tourism Pull Factors: A Korean American Perspective of the Homeland. Consortium Journal of Hospitality & Tourism. 22, 1, 20-35.

Karen Eberechukwu (2020). Medical Torism: The Impact of Cost and Wait Time in Relation to Cardiac Surgeries Among Individuals in the United States. Marshall Digital Scholar: Scholarship, Publishing and Preservation. Available at: https://mds.marshall.edu/etd/1292

Kashuba Y., Perig G. (2020). Prospects for the transformation of international rural tourism in the Lviv region. Transformational changes of the national economy in the conditions of European integration: a collection of ab-stracts of the International scientific-practical conference, 172.

Kholyavka V., Leshko H., Mochulska J., Kukhtiy A. (2019). Modern aspects, factors of influence and prospects of development of medical and medical and health tourism in Ukraine. Bulletin of social hygiene and health care or-ganization of Ukraine, 1. Available at: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/download/10280/9814/

Lew A. (2017). Tourism planning and place making: Place-making or placemaking. Tourism Geographies, 19(3), 448-466.

Lohmann G., Netto, A. (2016). Tourism theory: Concepts, models and systems. Wallingford Oxon: CABI. Available at: https://www.academia.edu/42063458/Tourism_Theory_Concepts_Models_and_Systems

Miasoid H., Lomakova K. (2020). Green eco-tourism in the western regions of Ukraine in the context of complex economic development of the country. The 16 th International scientific and practical conference «Prospects for the development of modern science and practice». Graz, Austria, 418.

Morrison, A. (2019). Marketing and managing tourism destinations. Abingdon: Routledge. Access mode: https://doi.org/10.4324/9780203081976

Official site of the Main Directorate of Statistics in Lviv Oblast. Available at: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/

Official site of Medical Insights International. Available at: https://healthbusinessgroup.com/

Ostovskaya А., Smirnova Е., Shendrikova S. (2020). Socio-economic Development of Tourism Infrastructure. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 459, 4. Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/459/5/052064

Pakholkiv N. (2020). The role of tourism in the socio-economic development of rural areas. Transformational changes of the national economy in the conditions of European integration: a collection of abstracts of the Inter-national scientific-practical conference. Dubliani, 172.

Saarinen, J., Rogerson, C., Hall C. (2017). Geographies of tourism development and planning. Tourism Geogra-phies, 19(3), 307-317.

Saveleva N., Yudina T., Sinyavskaya E., Yanyushkin V., Rokotyanskaya V. (2020). Medical Tourism Association as an Instrument of Managing Health Industry Competitivity. Sys Rev Pharm 11(5), 252-258.

Sera Vada, Catherine Prentice, Noel Scott, Aaron Hsiao (2020). Positive psychology and tourist well-being: A sys-tematic literature review. Tourism Management Perspectives 33. Available at: https://www.academia.edu/41600817/Positive_psychology_and_tourist_well_being_A_systematic_literature_review

Statistical Bulletin (2019). 11. Available at: https://stat.gov.pl/en/topics/other-studies/informations-on-socio-economic-situation/statistical-bulletin-no-112019,4,107.html.

Stephan J. Page, Joanne Connell (2020). Tourism: A Model Synthesis. 2 Park Square, Milton Park, Abington, Ox-on, Fifth edition. https://doi.org/10.4324/9781003005520

Szromek R. Adam (2020). Model of Business Relations in Spa Tourism Enterprises and Their Business Environment. Department of Organization and Management, Institute of Economy and Informatics, Silesian University of Tech-nology, Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Poland. Sustainability, 12(12), 4941.

The Global Competitiveness Report 2016-2017 (2016). World Economic Forum. Geneva, Switzerland, 383.

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 (2015). World Economic Forum. Geneva, Switzerland, 525.

L. Aronets, G. Vasylchenko, V. Velikochey, N. Gasyuk, P. Gorishevsky, B. Grechanyk, Y. Zinko, O. Ivanytska, E. Mykytyuk, L. Mykhailyshyn, V. Nasadiuk, V. Perederko, S. Oryshko, D. Symonik, I. Turchak, O. Fedorovich (2015). Tourism industry: conclusions from analytical research and sociological survey: Ivano-Frankivsk region – the land for tourism. Ivano-Frankivsk, 42.

Tourism in Lithuania 2017 (2018). Statistics Lithuania. Available at: https://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas?publication=30742

Yet-Mee Lim, Bee-Chuan Sia, Jun-Hwa Cheah, Hiram Ting (2020). Medical Tourism Destination Image and its Re-lationship with the Intention to Revisit: A Study of Chinese Medical Tourists in Malaysia. Journal of China Tour-ism Research, 15. https://doi.org/10.1080/19388160.2020.1734514

Опубліковано
2021-06-01
Як цитувати
Kovalchuk, I., Kovalchuk, A., Zapototskyi, S., & Zapototska, V. (2021). Лікувально-оздоровчий туризм у Львівській області: сучасний стан і перспективи розвитку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (54), 180-194. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-14