Критерії оцінки вуглеводненасичення ущільнених піщано-алевритових порід в умовах ДДЗ

Ключові слова: ущільнені піщано-алевритові породи, вуглеводненасичення, геологічні критерії, процеси, міграція, температура, утримання, надходження

Анотація

Складна ситуація з енергетичними носіями в Україні змусила звернути увагу на вивчення нетрадиційних колекторів, серед яких важливу роль відіграють ущільнені піщано-алевритові породи. Причиною, що змусила звернути увагу на ущільнені породи є виснаження, в значній мірі, традиційних покладів. Вперше ущільнені піщано-алевритові різновиди в Дніпровсько-Донецькій западині були розглянуті при дослідженні газу центральнобасейнового типу. Проведені дослідження дозволили виділити основні критерії виявлення вуглеводненасичення ущільнених порід, які супроводжуються певними показниками. Запропоновані критерії накопичення та збереження вуглеводнів в ущільнених піщано-алевритових товщах дають можливість оцінювати перспективи нафтогазоносності цих відкладів Насичення ущільнених порід пов'язано з висхідною міграцією газу, що призводить до підвищення температури, а це, в свою чергу, до активізації процесу перетворення органічної речовини. Утримання вуглеводнів в ущільнених піщано-алевритових породах супроводжується розвитком маловодності, поєднанням низької щільності і високої проникності порід, ін. Такий поділ носить умовний характер, так як геологічні критерії та показники часто взаємодіють і доповнюють один одного. В роботі розглянуто кожен з критеріїв окремо. В якості об’єкту досліджень була розглянута південна прибортового зона Дніпровсько-Донецької западини, в якій за загальними ознаками були виявлені зони поширення ущільнених піщано-алевритових порід. При виділенні зон перспективності вуглеводненасичених ущільнених піщано-алевритових порід була взята за основу температурна характеристика з урахуванням фактичного матеріалу. На першому етапі оцінки перспектив нафтогазоносності ущільнених піщано-алевритових порід виділені ділянки з аномально підвищеними температурами, а на другому етапі застосовується детальне дослідження запропонованих показників.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Василь Хроль, ГУ «Укргазпромгеофізика»

Провідний геофізик

Анатолій Лур’є, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор

Посилання

Khrol, V.V. (2017). To the method of detection of compacted hydrocarbon-saturated rocks (on the example of the southern riparian zone of the Dnieper-Donetsk basin). Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", 46, 62-66 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-46-08

Vakarchuk S.G., Dovzhok T.YE., Filyushkin K.K., Kabyshev Yu.B., Hladun V.V., Kholodnykh A.B (2013). Unconven-tional hydrocarbon resources of Ukraine. Monohrafiya. Kiev: Nika-center [in Ukrainian].

Lukin A.E (2011). On the nature and prospects of gas-bearing capacity of low-permeability rocks of the Earth's sedimentary shell. Report. NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Kabyshev B.P., Shpak P.F., Bilyk O.D. et al. (1989). Geology and oil and gas content of the Dnieper-Donetsk de-pression (oil and gas content) Kiev: Naukova Dumka, 204 [in Ukrainian].

Lurie A.I.. (2018) Geothermal anomalies and oil and gas content. Monograph. Kharkiv [in Ukrainian].

Khrol V.V., Lurie A.Y. (2020). Low water content is one of the criteria for carbohydrate reduction of low-water grain-aleurite rocks. VI Scientific conference with international participation "Hydrogeology: science, education, practice. Kharkiv, 90-93 [in Ukrainian].

Lukin A.E. (2011). On the nature and prospects of gas content of low-permeability rocks of the sedimentary shell of the Earth. Report. Ukraine, 114-123 [in Ukrainian].

Lukin A.E. (2010). Shale gas and the prospects for its production in Ukraine. Article 1. The current state of the problem of shale gas (in the light of the experience of developing its resources in the United States) Geological Journal. 3, 17–33 [in Ukrainian].

Tereshchenko V.O. (2016). Unconventional sources of hydrocarbon raw materials: a textbook. Navchalʹnyy posibnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 52-60 [in Ukrainian].

Vysochansky I.V. (2013). Geological factors of formation of non-vault traps in special zones of oil and gas accu-mulation of the Dnieper-Donetsk avlacogen. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", 39, 45-65 [in Ukrainian].

Pomerants L.I. (1982). Gas logging. Nedra, 29-77 [in Russian].

Povyeryennyy S.F., Lurie A.I. (2020). On the formation of secondary porosity in the deposits of great depths of the south-east of the Dnieper-Donetsk basin. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", 53, 45-60 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-53-03

Suyarko V.G., Ishchenko L.V. (2015). Geochemical criteria for hydrocarbon exploration in the east of the Dnieper-Donetsk basin. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", 43, 88-93 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-43-13

Suyarko V., Lysychenko G., Zagnitko V., (2017). On structural-geochemical criteria for forecasting hydrocarbon accumulations. Geology and geochemistry of combustible minerals., 1-2, 173 [in Ukrainian].

Suyarko V.G. Fyk M.I, Baranovskaya N.Yu. (2012). Geological features of shale gas development in the conditions of Donetsk folded structure. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", 1033, 54-58 [in Ukrainian].

Lukin A.E. (1977). Formations and Secondary Changes in Carboniferous Deposits of the Dnieper-Donetsk Basin in Connection with Oil and Gas Potential. Moscow: Nedra, 102 [in Russian].

Zinenko I.I., Zaritsky А.Р. (1992). Deep zones of gas accumulation DDB. Oil and Gas Industry, 1, 12-15 [in Ukrainian].

Lebedev B.A. (1992). Geochemistry of sedimentary processes in sedimentary basins. Nedra, 239 [in Russian].

Soloviev V.O., Fyk І.М., Varavin Е.Р. (2013). Unconventional sources of hydrocarbons: problems of their develop-ment: textbook. National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute, 92 [in Ukrainian].

Kabishev B.P., Lowe В.Е., Prygarina Т.М., Kabyshev Y.B. (2000). Prospects of DDВ for unconventional gas of the central basin type. Oil and gas and gas industry, 2, 8-11 [in Ukrainian].

Mayevsky B.Y., Benko V.M., Zderca T.V., Kurovets S.S. (2008). On the question of the development of lithogenetic fracturing and oil and gas bearing capacity of deeply submerged terrigenous rocks-collectors of the Pre-Carpathian Depression and the Dnieper-Donetsk depression. Geoinformatics, 4, 21-24 [in Ukrainian].

Lagutin A.A., Poverennyy S.F. (2002). Formation conditions and lithophysical properties of reservoir rocks of the deep-lying productive horizon B 25 26 Kotelevskoe field according to core study data. Supply of gas industry de-velopment in Ukraine. Issue XXX. Kharkiv, 69 75 [in Ukrainian].

Doluda M. Ye, Litvin S.V., Kharchenko S.D. (1968). Regional epigenesis of the Carboniferous deposits of the Dnie-per-Donetsk depression and its influence on reservoir properties. Lithology and useful minerals, 4 [in Russian].

Lagutin A.A., Lytvyn S.V., Likhvan V.M. (1999). Analysis of the results of calculating gas reserves at different stag-es of development of the Vilkhiv field. Questions of development gas industry of Ukraine. Nedra, 27[1], 87-91 [in Ukrainian].

Benko V.M., Maevsky B.Y., Lagutin A.A, Khomin V.R., Mayevsky B.J. (2013). Peculiarities of geological structure and prospects of oil and gas potential of deep-submerged horizons of the Dnieper-Donetsk depression. Mono-graph Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 208, 192-206 [in Ukrainian].

Wickstrom L., Perry C., Riley K., Erenpreiss M. (2012). The Utica-Point Pleasant Shale Play of Ohio. Ohio Depart-ment of Natural Resources Division of Geological Survey Presentation. Annual Convention and Exhibition, Long Beach, California, 41-58 [in USA].

Опубліковано
2021-06-01
Як цитувати
Хроль, В., & Лур’є, А. (2021). Критерії оцінки вуглеводненасичення ущільнених піщано-алевритових порід в умовах ДДЗ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (54), 132-140. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-10