Особливості розподілу головних рудних компонентів Кошкарчайского мідно-порфірового родовища (Малий Кавказ, Азербайджан).

Ключові слова: Кошкарчай, мідно-порфірове зруденіння, структурно-морфологічні особливості, мінеральний склад, геохімічні особливості, рудні компоненти, факторний аналіз, точкова залежність, кореляційний зв'язок

Анотація

У статті вивчалися особливості розподілу головних рудних компонентів. При проведенні роботи по визначенню хімічних елементів, аналітичні дані оброблені методами математичної статистики. За вибіркою елементів були обчислені кореляційна матриця, факторні навантаження, власні значення і ваги факторів. Встановлено, що значення фактора Ф1 корелюють з кількістю халькопіриту, борніту і піриту, що дає підставу пов'язати геохімічну асоціацію Сu (Mo, Pb, Sb) c найбільш ранньою халькопірит-борніт-піритовою мінералізацією порфірового етапу формування рудоносної структури. Значення фактора Ф2, що відповідають асоціації Mo (Cu, Pb, Co), статистично пов'язані з утриманням халькопіриту і молібденіту, що утворюють основний мінеральний парагенезис мідь-молібден-порфірового зруденіння. За результатами факторного аналізу даних свердловин виявлені геохімічні асоціації, що дозволяють локалізувати області розвитку мінералізації різних стадій формування порфірово-епітермальної системи. Для з'ясування повної статистичної характеристики геохімії рудних компонентів родовища будували точкові діаграми залежності. З аналізів діаграм точкової залежності між вмістами рудних елементів можна прийти до висновку, що переважна більшість вивчених хімічних елементів пов'язана позитивним кореляційний зв'язком. Виявлено, що кореляція між елементами мідно-порфірового зруденіння характеризується широким діапазоном елементних домішок. Сюди входять як халькофільні (As, Sb, Cu, Bi, Cd, Ga, İn, Ge, Au, Ag, Te), так і сідерофільні (Co, Ni, Mo, Fe, Cr) елементи. Наведені дані дозволяють говорити про різні умови міграції та концентрації молібдену і міді в головних рудоутворюючих процесах.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Mamoy Mansurov, Бакинський державний університет

Кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

Посилання

Mineral-raw resources of Azerbaijan (formation conditions, distribution patterns, scientific basis of prediction. (2005). Ed. By V.M. Babazadeh). Baku: Ozan Publ., 808. [in Russian]

Babazadeh V.M., Makhmudov A.I., Ramazanov V.G. (1990). Copper and molybdenum porphyry deposits: Baku: Azerneshr. 369. [in Russian]

Mansurov, M.I. (2014). Models of ore-magmatic systems of copper-porphyry in the deposits of Goshgarchay ore field (Lesser Caucasus, Azerbaijan). Journal of News of the Siberian department of the section of earth Sciences of the Russian Academy of Natural of Sciences. Geology, Exploration and Development of mineral deposits, 4(47), 29-42. [in Russian]

Popov, V.S. (1977). Geology and genesis of copper-molybdenum-porphyry deposits. Moscow: Science, 201. [in Russian]

Titley, S.R., Bean R.E. (1984). Porphyry copper deposits. Genesis of ore deposits. Moscow: Mir, 385. [in Russian]

Volkov, A.V., Savva, N.E., Sidirov, A.A. (2006). Regularities of distribution and conditions of formation of Cu-Au-porphyry deposits in the North-East of Russia. Geology of ore deposits, 48 (6), 512–539. [in Russian]

Sillitoe, R.H. (2010). Porphyry Copper Systems, Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology, 105, 3–41.

Nikolaev, Yu. N., Baksheev, I.A., Prokofiev, V.Yu., Nagornaya, E.V., Marushchenko, L.I., Sidorina, Yu.N., Chitalin, A.F., Kalko, I.A. (2016). Au-Ag mineralization of porphyry-epithermal systems of the Baim zone (Western Chukotka, Rus-sia). Geology of ore deposits, 58 (4), 319–345. [in Russian]

Geology of Azerbaijan, Tectonics, (2005). Baku: publishing house Nafta-Press, 565. [in Russian]

Abdullayev, R.N., Mustafayev. G.V., Mustafayev, M.A. (1988). Mesozoic magmatic formations of Lesser Caucasus and associated endogenous mineralization. Baku: Еlm. 185. [in Russian]

Geology of Azerbaijan, Magmatism (2003). Baku: publishing house Nafta-Press, 505. [in Russian]

Mansurov, M.I. (2013). Geological-genetical model of Goshgarchay ore-magmatic system of Murovdag uplift. (Lesser Caucasus, Azerbaijan). Journal of News of ANAS. Earth Sciences, 4, 16-22. [in Russian]

Mansurov, M.I., Safari, M.G., Kalandarov, B.G., Kerimov, V.M., Mammadova, A.G. (2018). Zonation of mineraliza-tion and metasomatites in porphyry copper deposits of the Goshgarchay ore-magmatic system (Lesser Caucasus, Azerbaijan). Bulletin of the Siberian Branch of the Earth Sciences Section of the Russian Academy of Natural Sci-ences. Geology, exploration and development of mineral deposits, 41 (1), 38-53. [in Russian]

Marushenko, L.I., Baksheev, I.A., Nagornaya, E.V., Chitalin, A.F., Nikolaev, Yu.N., Kalko, I.A., Prokofiev, V. Yu. (2015). Quartz-sericite metasomatites and mudllisites Au-Mo-Cu from the Peschanka deposit (Chukotka). Geology of ore deposits, 57(3), 239–252. [in Russian]

Imamverdiyev N.A., Baba-zadeh V.M., Mansurov M.I., Abdullayeva Sh. F.(2020). Rare-Earth elements in magmatic and metasomatic rocks of Murovdag ore area (Lesser Caucasus). Geochemistry Intenational, 2, 229-234. [in Rus-sian]

Belonin, M.D., Golubeva, V.A., Skublov, G.T. (1982). Factor Analysis in Geology. Moscow, Nedra, 265. [in Russian]

Borovikov V.P. (2013). A popular introduction to modern data analysis in STATISTICA. Textbook for universities. [Text] / V.P. Borovikov. Moscow: Telecom hotline, 156. [in Russian]

Grabezhev A.I., Chashchukhina V.A. (1985). On the correlation between the elements of porphyry copper deposits // Geochemistry, 12, 1792-1794. [in Russian]

Baba-zade V.M. Ramazanov V.G., Abbasov N.A. (2015). Mineralogical and geochemical factors of gold content in ores of porphyry copper deposits of the Ordubad ore region. Bulletin of the Baku University. Series of natural sci-ences, 3, 122-129. [in Russian]

Naumov, N.B., Girnis, A.V., Dorofeeva, V.A., Kovalenker, V.A. (2016). Concentration of ore elements in magmatic melts and natural fluids according to the study of inclusions in minerals. Geology of ore deposits, 58(4), 367–384. [in Russian]

Geochemistry of migration processes of ore elements (1977). Under. ed. N.I. Khitarov. Moscow; Science, 270. [in Russian]

Karimli U. (2020). Stages of mineralization and localization factors of the Agyurt gold-copper-molybdenum de-posit (Lesser Caucasus, Azerbaijan). Bulletin of Taras Shevchenko Kiev National University, 2, 96-101. http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.13 [in Russian]

Ramazanov V.G. (1993). Porphyry copper formation of Azerbaijan. Baku: Elm, 45. [in Russian]

Опубліковано
2021-06-01
Як цитувати
Mansurov, M. (2021). Особливості розподілу головних рудних компонентів Кошкарчайского мідно-порфірового родовища (Малий Кавказ, Азербайджан). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (54), 96-105. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-07