До питання про геологічні передумови формування гідродинамічних пасток у Дніпровсько-Донецькій западині

  • Іларіон Височанський Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1583-1929
  • Геннадій Святенко Український науково-дослідний інститут природних газів http://orcid.org/0000-0002-3117-2433
  • Володимир Абєлєнцев Український науково-дослідний інститут природних газів http://orcid.org/0000-0003-3490-6022
  • Євгеній Волосник Український науково-дослідний інститут природних газів https://orcid.org/0000-0002-1404-2629
  • Андрій Некрасов Український науково-дослідний інститут природних газів https://orcid.org/0000-0003-2181-1681
  • Марія Купчинська Український науково-дослідний інститут природних газів https://orcid.org/0000-0002-9319-8807
  • Артем Захаров Український науково-дослідний інститут природних газів https://orcid.org/0000-0003-0877-8223
  • Юлія Спічакова Український науково-дослідний інститут природних газів https://orcid.org/0000-0003-0026-3989
Ключові слова: гідродинаміка, водообмін, монокліналь, пастка, газ, елізійний, інфільтраційний, режим

Анотація

У Дніпровсько-Донецькій западині (ДДЗ) результатами геофізичних, бурових і науково-дослідних робіт умови формування і закономірності поширення несклепінних пасток (літологічних, стратиграфічних, диз’юнктивно екранованих і комбінованих) тією чи іншою мірою вирішені, тоді як основні засадничі положення щодо пошуків гідродинамічних пасток (ГП) ще в необхідному обсязі не були предметом вивчення. Результати раніше виконаних робіт, базуючись на принципах аналогії з регіонами, де продуктивні ГП широко відомі дозволили окремим авторам (В. О. Краюшкін, 1972) віднести ДДЗ до числа високоперспективних регіонів для пошуків родовищ ВВ у пастках цього типу. Сприятливі геологічні умови і наявність вуглеводневих скупчень на схилах Сорочинської і Руденківської монокліналей послужили підставою іншому автору (О.О. Плотніков,2001) для аналогічного висновку. Основною задачею даної роботи передбачалось вивчення геологічних передумов, як базиса формування ГП у відповідності з геофлюїдодинамічною концепцією локалізації скупчень газу в пластах моноклінального чи близького до нього залягання. У межах дослідженого регіону до числа першочергових перспективних для вивчення територій віднесено північний борт западини, де прогнозуються елізійний переточний режим водообміну і вперше намічений режим стикування в палеозойському комплексі, а також інфільтраційний режим водообміну в мезозойському комплексі, як базові умови для формування пасток цього типу. Другим першочерговим об’єктом, для цілеспрямованого вивчення визначена територія Кальміус-Торецької улоговини Красноармійської монокліналі, де прогнозується фільтраційний режим водообміну в середньокам’яновугільних відкладах. Вперше палеорічкові системи розглядаються як потенційно перспективні об’єкти для виникнення умов формування ГП у алювіальних відкладах нижнього карбону, а прогнозні траси палеорусел поєднуються з прогинами поверхні кристалічного фундаменту.

З метою визначення першочергових зон, перспективних для пошуків ГП, рекомендується здійснення комплексу досліджень, спрямованих для підтвердження реальності формування намічених теоретичних моделей, а також встановлення контурів алювіальних річкових систем та виділення сприятливих для пошуків ГП ділянок, шляхом побудови карт перетину ізогіпс покрівлі перспективних горизонтів з гідроізоп’єзами для встановлення гідродинамічних мінімумів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Іларіон Височанський, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор

Геннадій Святенко, Український науково-дослідний інститут природних газів

Кандидат геологічних наук

Володимир Абєлєнцев, Український науково-дослідний інститут природних газів

Кандидат геологічних наук

Євгеній Волосник, Український науково-дослідний інститут природних газів

начальник відділу надрокористування Східного регіону

Андрій Некрасов, Український науково-дослідний інститут природних газів

старший науковий співробітник

Марія Купчинська, Український науково-дослідний інститут природних газів

Інженер

Артем Захаров, Український науково-дослідний інститут природних газів

Молодший науковий співробітник

Юлія Спічакова, Український науково-дослідний інститут природних газів

Науковий співробітник

Посилання

Arsirij Yu. A. (1966). Geologicheskie kriterii neftegazonosnosti monoklinal’nykh sklonov Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Geological criteria for oil and gas content of monoclinal slopes of the Dnieper-Donetsk depression]. (Avtoreferat dissertatsii kandidata geol.-min. nauk.) Ivano-Frankivsk [in Russian].

Kabyshev B.P. (1970). Perspektivy poiskov tektonicheski ekranirovannykh zalezhej nefti i gaza na monoklinal`nykh uchastkakh Dneprovskogo grabena [Search prospects for tectonically shielded oil and gas deposits in monoclinal areas of the Dnieper graben]. Neftegazovaya geologiya i geofizika, 3, 60-63 [in Russian].

Vitenko V.A., Kabyshev B.P. (1971). Zakonomernosti stroeniya i formirovaniya tektonicheski ekranirovannykh zalezhey nefti i gaza [Structure and formation patterns of tectonically shielded oil and gas deposits]. UkrNIGRI, XXVIII, 123 [in Russian].

Lukin A.E. (1976) Perspektivy poiskov neantiklinal’nykh zalezhey nefti i gaza v Dneprovsko-Donetskoy vpadine [Search prospects for non-anticlinal oil and gas deposits in the Dnieper-Donetsk depression]. Sovetskaya ge-ologiya, 8, 14-25 [in Russian].

Lukin A. E., Krivosheev V.T. (1983). Poiski neantiklinal`nykh lovushek nefti i gaza v polifaczial`nykh otlozheniyakh na osnove detal`noj stratigraficheskoj korrelyaczii [Searches for non-anticlinal oil and gas traps in polyfacies based on detailed stratigraphic correlation]. IV Mezhvedomstvennaya stratigraficheskaya konferencziya. – Ash-khabad, 45-47 [in Russian].

Lukin A. E., Krivosheev V.T., Ivanova E.Z. (1991). Rezul`taty poiskov neantiklinal`nykh lovushek razlichnogo tipa v glubokozalegayushhikh nizhnekamennougol`nykh otlozheniyakh DDV [Search results for various types of non-anticlinal traps in deep-lying Lower Carboniferous sediments of the DDD]. Sbornik «Metody prognoza, poiskov i razvedki neantiklinal`nykh lovushek nefti i gaza», 132-140 [in Russian].

Berchenko O.I, Vdovichenko M.V., Gavrish V.K. i dr. (1986). Metodika prognozirovaniya kombinirovannykh nefte-gazonosnykh lovushek (na primere Dneprovsko-Doneczkoj vpadiny) [Forecasting methodology for oil and gas combined traps (on the example of the Dnieper-Donetsk depression)]. Naukova dumka, 152 [in Russian].

Dem`yanenko I.I. (1990) Klassifikacziya lovushek uglevodorodov Dneprovsko-Doneczkoj vpadiny [Classification of hydrocarbon traps in the Dnieper-Donetsk depression]. Razvedka i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozh-denij, 27, 3-7 [in Russian].

Vakarchuk G.I., Kabyshev B.P., Prigarina T.M., Shevchenko A.F. (1990). Perspektivy` neftegazonosnosti lovushek neantiklinal`nogo tipa v severo-zapadnoj chasti DDV [Oil and gas non-anticlinal traps potential prospects in the northwestern part of the DDD]. Geological journal, 4, 11-19 [in Russian].

Kaby`shev B.P., Vakarchuk G.I. (1994). Klassifikacziya stratigraficheskikh zalezhej nefti i gaza [Classification of stratigraphic oil and gas deposits]. Otechestvennaya geologiya, 2, 3-10 [in Russian].

Lazaruk Ya.H. (2006) Teoretychni aspekty ta metodyka poshukiv pokladiv vuhlevodniv u neantyklinalnykh past-kakh [Theoretical aspects and methods of searching for hydrocarbon deposits in non-anticline traps]. UkrDHRI, 110 [in Ukrainian].

Vysochanskyi I.V., Hirych R.H., Ihnatenko A.O., Shevchenko I.M.(1971). Pro hidrodynamichni osoblyvosti pivden-no-skhidnoi chastyny Dniprovs’ko-Donetskoi zapadyny [In relation to hydrodynamic features of the south-eastern part of the Dnieper-Donetsk depression]. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 24, 32-37 [in Ukrainian].

Vysochanskyi I.V., Galabuda N.I., Fil`shtinskij L.E. (1989). Struktury – lovushki nefti i gaza na monoklinalyakh T. I. Tektonicheski ekranirovannye lovushki [Oil and gas trap-structures on monoclines Vol. I Tectonically screened traps]. Institut geologii i geokhimii goryuchikh iskopaemykh, 89-6, 52 [in Russian].

Vysochanskyi I.V., Galabuda N.I., Fil`shtinskij L.E. (1989). Struktury – lovushki nefti i gaza na monoklinalyakh T. II. Stratigraficheaki ekranirovannye lovushki [Oil and gas trap-structures on monoclines Vol. II Stratigraphic shielded traps]. Institut geologii i geokhimii goryuchikh iskopaemykh, 89-7, 56 [in Russian].

Vysochanskyi I.V.(2015). Naukovi zasady poshukiv nesklepinnykh pastok vuhlevodniv u Dniprovsko-Donbaskomu avlakoheni [Scientific basis of the search for non-anticlinal hydrocarbon traps in the Dniprovsko-Donbas aulac-ogen]. Monohrafiiа. V. N. Karazin Kharkiv National University, 236 [in Ukrainian].

Kryvosheiev V.T., Makohon V.V., Ivanova Ye.Z. (2019). Litoloho-paleoheohrafichni karty turneiskykh i vizeiskykh produktyvnykh horyzontiv Dniprovsko-Donetskoi zapadyny ta prohnoz naftohazonosnosti [Lithological and paleogeographic maps of Tournai and Viseu productive horizons of the Dnieper-Donetsk basin and oil and gas po-tential forecast]. Monohrafiiа. Kiev. UkrDHRI, 259 [in Ukrainian].

Plotnikov A.A. (2001) Geoflyuidodinamika gaza [Geofluidodynamics of gas]. Monografiya. Moscow, 273 [in Rus-sian].

Krayushkin V.A. (1972) Poiski gigantskikh i sverkhgigantskikh gazovykh zalezhej na bortakh Dneprovsko-Doneczkoj vpadiny – novye perspektivnye napravleniya rabot po uskoreniyu prirostov resursov prirodnogo gaza v USSR [The search for giant and supergiant gas deposits on the edge sides of the Dnieper-Donetsk depression - new prospective directions of work to accelerate the growth of natural gas resources in the Ukrainian SSR]. Perspek-tivy obespecheniya gazovoj promyshlennosti USSR resursami prirodnogo gaza. 23-25 [in Russian].

Evdoshhuk N.I., Kabyshev B.P., Prigarina T.M. i dr. (1998). Zakonomernosti razmeshheniya i prognozirovanie znachitel`nykh skoplenij nefti i gaza v Dneprovsko-Doneczkoj vpadine [Patterns of placement and forecasting sig-nificant oil and gas accumulations in the Dnieper-Donetsk depression]. Monografiya. Kiev, Naukova dumka, 207 [in Russian].

Shul`ga V.F. (1981) Nizhnekarbonovaya uglenosnaya formacziya Doneczkogo bassejna [Lower Carboniferous coal-bearing formation of the Donetsk basin]. Monografiya. Moscow: Nauka, 176 [in Russian].

Vysochanskyi I.V., Teslenko-Ponomarenko V.M. (2010). Skhidnyi sehment pivdennoi kraiovoi chastyny Dniprovsko-Donetskoi zapadyny – problemni shliakhy yikh vyrishennia [Eastern segment of the southern edge of the Dnieper-Donetsk depression - problematic ways to solve them]. Zbirnyk «Pytannia rozvytku hazovoi promyslovosti Ukrainy». XXXVIII, 3-10 [in Ukrainian].

Shvaj L.P. (1973). Podzemnye vody Dneprovsko-Doneczkoj vpadiny` v svyazi s neftegazonosnost`yu [Underground waters of the Dnieper-Donetsk depression due to oil and gas content]. Monografiya. Moscow, 105 [in Russian].

Shvaj L.P. (1985). K voprosu proiskhozhdeniya podzemnykh vod Dneprovsko-Doneczkoj vpadiny` [On the origin of groundwater in the Dnieper-Donetsk depression]. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh. Kiev. 64, 29-34 [in Russian].

Vysochanskyi I.V., Teslenko-Ponomarenko V.M. (2007). Tanhentsialnyi stysk i horyzontalni zdvyhy yak vazhlyvi chynnyky formuvannia struktury dokembriiskoho fundamentu [Tangential compression and horizontal displace-ments as important factors in the formation of the structure of the Precambrian foundation]. Geodinamika, tek-tonika i flyuidodinamika neftegazonosnykh regionov Ukrainy. Tezisy dokladov VII mezhdunarodnoj konferenczii «Krym – 2007»,Simferopol, 197-198 [in Ukrainian].

Tereshhenko V.A. (2015). Gidrogeologicheskie usloviya gazonakopleniya v Dneprovsko-Doneczkoj vpadine [Hy-drogeological conditions of gas accumulation in the Dnieper-Donetsk depression]. Kharkiv, 244 [in Russian].

Terdovidov A.S., Pavlov S.D., Berezhnoj V.V., Goryajnov S. V., Dzhamalova Kh.F., Ul`yanov M.G. (2000). Perspek-tivy` poiskov krupny`kh mestorozhdenij gaza v Kal`mius-Toreczkoj kotlovine Doneczkogo bassejna [Dispositions for the prospecting for the largest gas fields in the Kalmius-Toretskiy depression of the Donetsk basin]. Zbirnyk «Pytannia rozvytku hazovoi promyslovosti Ukrainy», XXVІІ, 104-108 [in Russian].

Pavlov S.D., Berezhnoi V.V., Horiainov S. V. (2004). Rekomendatsii po poshukam haza u pastkakh neantyklinalnoho typu na pivdenno-zakhidnomu skhyli i v donnii chastyni Kalmius-Toretskoi kotlovyny [Recommendations for gas exploration in non-anticline-type traps on the south-western slope and in the lower part of the Kalmius-Toretsk depression]. Dnipropetrovsk. Tezy dopovidei 3 Mizhnarodnoi konferentsii metanovuhilnykh rodovyshch Ukrainy [in Ukrainian].

Bush D.A. (1977). Stratigraficheskie lovushki v peschanikakh [Stratigraphic traps in sandstones]. Monografiya. Moscow, «Mir», 215 [in Russian].

Vysochanskyi I.V. Poshuky pokladiv vuhlevodniv u nesklepinnykh pastkakh Dniprovsko-Donetskoi zapadyny – nevidkladna zadacha sohodennia [Search for hydrocarbon deposits in non- anticline traps of the Dniprovsko-Donetsk depression - an urgent task today]. Zbirnyk «Pytannia rozvytku hazovoi promyslovosti Ukrainy», XXXV, 83-88 [in Ukrainian].

Paraschiv B. Cu privier la campanele de hidrocarburi neclasice. /Mine, petrol si gaze. 1988.39., 5, 258-260 [in Russian].

Vysochanskyi I.V. (2016). Do otsinky resursnoho potentsialu nesklepinnykh pastok vuhlevodniv u Dniprovsko-Donbaskomu avlakoheni [To assess the resource potential of non- anticline hydrocarbon traps in the Dniprovsko-Donbas avlacogen]. Vseukrainska nauk.-prak. konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu «Suchasni problemy nafto-hazovoi heolohii», prysviachena pamiati P.S. Shpaka. Kyiv, 101-103 [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-06-01
Як цитувати
Височанський, І., Святенко, Г., Абєлєнцев, В., Волосник, Є., Некрасов, А., Купчинська, М., Захаров, А., & Спічакова, Ю. (2021). До питання про геологічні передумови формування гідродинамічних пасток у Дніпровсько-Донецькій западині. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (54), 45-69. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-04