Геофізична модель нафтогазоносності зон розущільнення фундаменту Дніпровсько-Донецкої западини

  • Олександр Василенко Український науково-дослідний інститут природних газів https://orcid.org/0000-0003-4054-6588
Ключові слова: флюїди, фундамент, пастка, зона розущільнення, хвильове поле, аномалія, геофізична модель, сейсмічний рисунок, родовище

Анотація

Розвиток концепції глобальної дегазації Землі може привести до кардинальному перегляду усталених думок щодо прогнозування та пошуку нафтогазових родовищ у фундаменті. Попередній аналіз наявної геолого-геофізичної інформації дозволяє виявити зв'язок між наявністю певних геолого-тектонічних, морфологічних та інших ознак глобальної дегазації зі ступенем ймовірності заповнення цих родовищ вуглеводнями. З огляду на те, що заповнення відбувається по зонах тектонічної активізації, акумуляторами (пастками) вуглеводнів можуть бути зони розущільнення фундаменту. На відміну від класичної картини наявності колектору вуглеводнів у склепіннях антикліналей осадового чохла, зона розущільнення може знаходиться в будь-якій частині структурного блоку фундаменту і, практично, не залежить від речовинного складу. Тому, першим етапом виділення зон розущільнення є проведення гравіметричних і магнітних зйомок із застосуванням різних методик інтерпретації математичної моделі картини хвильового поля з метою визначення джерел його аномалій. Показано, що структура фундаменту в хвильовому полі фіксується на всіх картах залишкових аномалій, а зона розущільнення - тільки на одній. У цьому випадку вона збігається з зоною трансформації осереднення у вигляді мінімуму повного нормованого градієнту, облямованого з обох боків максимумами, що і вказує на можливу наявність колектору вуглеводнів. Результатом цих досліджень є сейсмічний рисунок хвильового поля декомпресійних зони фундаменту. Проаналізовано та узагальнено методики щодо виявлення зон розущільнення та складено геофізичну модель хвильових полів реальних родовищ вуглеводнів в фундаменті, як структур-полігонів. На основі отриманих результатів в якості об'єкта досліджень зон розущільнення проаналізовано Розсошенську антиклінальну структура північного борту ДДЗ.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Олександр Василенко, Український науково-дослідний інститут природних газів

Кандидат геологічних наук, доцент

Посилання

Lukin, A. (2002). The problem of oil and gas potential of the Precambrian complexes of the East European and oth-er platforms. Precambrian of the East European Platform: geology and oil and gas potential. St. Petersburg: Nedra, 392. [in Russian]

Lukin, A. (2011). The creation of the doctrine of oil and gas crystalline massifs is an urgent problem of the geology of the 21st century. Degassing of the Earth and the genesis of oil and gas fields (on the 100th birthday of Acade-mician P.N. Kropotkin). Moscow: GEOS, 405–441. [in Russian]

Leonov, M. (2001). Tectonics of the continental foundation and vertical accretion of the consolidated crust/ Fun-damental problems of general geotectonics. Moscow: Science world, 91–154. [in Russian]

Sokolova, N. (2018). Some scientific aspects of the problem of natural replenishment of hydrocarbon deposits (based on materials from domestic publications). Actual problems of oil and gas, Release 4 (23), 2-7. [in Russian]

Gavrilov, V. (2008). Possible mechanisms for the natural replenishment of reserves in oil and gas fields. Geology of oil and gas, 1, 56–64. [in Russian]

Shevchenko, I. (2017). On the replenishment of hydrocarbon. Exposition Oil Gas, Release 2 (55), 28–33. [in Rus-sian]

Goryunov, E., Ignatov, P., Klimentyev, D., Khalikov, A., Kravchenko, M. (2015). The manifestation of modern hydro-carbon flows e oil and gas complexes in the Volga-Ural oil and gas province. Geology of oil and gas, 5, 62-69. [in Russian]

Garetsky, R., Schlesinger, A., Yanshin, A. (1981). The main laws of the structure and development of young platforms. Geotectonics, 5, 3-8. [in Russian]

Porfiryev, V., Shred, V. (1982). Geological aspects of the oil and gas potential of the basement (on the example of Western Siberia). Digest "Features of the deep structure of the earth's crust and theoretical justification of the in-organic genesis of oil. Kiev: Naukova Dumka, 155. [in Russian]

Krajushkin, V. (1984). Abiogenic-mantle oil genesis. Kiev: Naukova Dumka, 176. [in Russian]

Letavin, A., Eagle, V., Chernyshev, S. (1987). Tectonics and oil and gas potential of the North Caucasus. Moscow: Nauka, 237. [in Russian]

Schuster, V. (1994). The crystalline basement rocks are a promising object for the growth of oil and gas reserves in Russia. Geology of oil and gas, 9, 35-37. [in Russian]

Schuster, V. (1997). Oil and gas content of the crystalline basement. Geology of oil and gas, 8, 17-19. [in Russian]

Areshev, E., Gavrilov, V., Chong, Ch. (1996). Model of geodynamic development of the continental shelf of the south of the SRV. Geology and exploration, 8, 18-23. [in Russian]

Areshev, E., Dong, Ch., F., Kireev, F. (1996). The oil and gas potential of the granitoids of the basement on the ex-ample of the White Tiger field. Oil industry, 8, 50-58. [in Russian]

Areshev, E., Gavrilov, V., Dontsov, V (2004). An alternative model for the formation of an oil deposit in the founda-tion of the White Tiger field. Oil industry, 9, 34-41. [in Russian]

Dontsov, V., Lukin, A. (2006). On endogenous factors in the formation of oil deposits in the crystalline basement of the Kyulong depression on the shelf of South Vietnam. Reports RAS, Вook, 407, 1, 64–67. [in Russian]

Pospelov, V. (1998). Features of petrophysics and GNS interpretation in magmatic oil and gas reservoirs. Mosсow: Review of MGP "Geoinform-mark", ser. Exploration Geophysics, 4, 79-88. [in Russian]

Areshev, E., Gavrilov, V., Pospelov, V., (1998). Oil and gas bearing the foundation of various regions of the world. Mountain Herald, 3, 12-17. [in Russian]

Demyanchuk, V., Krot, V., Chebanenko, I., Klochko, V., Kabyshev, B. (1989). Search for hydrocarbons in crystalline rocks of the basement on the northern side of the DDD. Kiev: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Institute of Geological Sciences, 89-11, 51. [in Russian]

Porfiryev, V., Sollogub, V., Klochko, V., Shevchenko, A. (1975). The problem of the search for oil and gas deposits in the Precambrian foundation of the DDD. Geology and geochemistry problems of endogenous oil. Kiev: Science Dumka, 1975 .-- S. 175-196. [in Russian]

Demyanchuk, V., Chebanenko, I. (1988). Structural and geological features of oil and gas occurrences in the Yulievsky zone of the DDD. Geological journal, 5, 3-12. [in Russian]

Chebanenko, I., Dovzhok, E., Klochko, V., Ponomarenko, M. (1986). A new discovery of oil in crystalline rocks of the earth's crust. Dokl. USSR Academy of Sciences, Ser. B, 6, 20-21. [in Russian]

Chebanenko, I., Krot, V., Klochko, V. (1991). Problems of oil and gas content of crystalline rocks of the basement of the Dnieper-Donets depression. Kiev: Science Dumka, 148. [in Russian]

Geiko, T., Lukin, A., Omelchenko, V., Workshops, O. (2013). Tectonic and geodynamic criteria of oil and gas content of the crystalline basement of the northern side of the Dnieper-Donetsk aulacogen. Geological Journal, 4, 7–23. [in Russian]

Visochansky, І. (1992). Models of hydrocarbon traps in the rocks of the crystalline basement. Kiev, 53. [in Russian]

Visochansky, І. (2013). Geological factors of the formulation of non-riveting pastes in the special zones of the naphtha-gas-accumulating Dnieper-Donetsk aulacogen. News of the Kharkiv National University of Economics V.N. Karazina. Ser.:”Geology – Geography – Ecology”, 1084, 39, 45-65. [in Ukrainian]

Slobodyanyuk, S., Omelchenko, V., Tolkunov, A. (2011). About the prospects of oil and gas bearing on the remote sensing board behind geophysical methods (on the application on the surface of the mine area). Geoinformatics, 4, 17-23. [in Ukrainian]

Sidorenko G., Slobodyanyuk, S., Slonitska, S., Rusakov, M., Litvinenko Yu. (2013). Vidіlennya local heterogeneities at the base onboard the DDD, as a possible buying-up in the carbohydrates. Geoinformatics, 2 (46), 22-28. [in Ukrainian]

Molodtsov, I., Mavrichev, V., Baranov, V. (2016). Possibilities of isolating decompressed zones in the rocks of the crystalline basement of the South Tatar Arch, promising for the detection of hydrocarbons. Regional Geology and Metallogeny, 66, 95-102. [in Russian]

Berezkin, V. (1988). The full gradient method in geophysical exploration. Moskow: Nedra, 188. [in Russian]

Filatov, V. (1988). Sustainable methods of processing and interpretation of potential fields based on regulariza-tion and concentration of sources. Abstract for the degree of Doctor of Physics and Mathematics. Kiev: IG Acade-my of Sciences of the Ukrainian SSR. [in Russian]

Berezkin, V., Zhbankov, Yu., Filatov, V., Trainin, P., Bulychov, E. (1992). Methodological recommendations on the technology of areal processing and interpretation of gravimagnetic data. Moskow: Neftegeofizika, 80. [in Rus-sian]

Samarsky, A., Andreev, V. (1976). Difference methods for elliptic equations. Moscow: Nauka, 352. [in Russian]

Samarsky, A., Vabishchevich, P. (2004). Numerical methods for solving inverse problems of mathematical physics. Moscow: Editorial, 400. [in Russian]

Zhdanov, M., Shreibman, V. (1973). Correlation method of separation of geophysical anomalies. Moscow: Nedra, 179. [in Russian]

Vitvitsky, O. (1999). Correlation transformations of geophysical fields. Status and prospects. Moscow: Geophysics and Mathematics: Materials of the 1st All-Union. conf. OIFZ RAS, 51-59. [in Russian]

Davis, D (1977). Statistics and analysis of geological data. Moscow: Mir, 572. [in Russian]

Navalneva, V. (1986). Possibilities of identifying oil and gas prospective sites by the correlation method. Moscow: Nedra, Exploration Geophysics, 102, 82-87. [in Russian]

Ryskin М. (2017). Localization of the Anomalies of Geopotential Fields on the Basis of the Frequency and Corre-lation of Change. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Earth Sciences, 17, 1, 52-57 [in Russian].

Koning, T. (2003). Oil and Gas Production from Basement Reservoirs – Examples from Indonesia, USA, and Vene-zuela, published in Special Publication 214 on «Hydrocarbons in Crystalline Rocks», Geological Society of Lon-don; 83–92. This paper was also presented at the 16th World Petroleum Congress, Calgary, June 11–15, 2000.

Koning, T. (2019). Exploring in Asia for Oil & Gas in Naturally Fractured and Weathered Basement Reservoirs, GeoConvention, the Joint Annual Convention of the Canadian Society of Petroleum Geologists, the Canadian So-ciety of Exploration Geophysicists, and the Canadian Well Logging Society, Calgary, Canada, May 13–17, 2019.

Koning, T. & Darmono, F.X. (1984). The Geology of the Beruk Northeast Field, Sumatra, Indonesia – Oil Produc-tion from Pre-Tertiary Basement Rocks, Proceedings of the 13th Annual Convention of the Indonesia Petroleum Association, Jakarta, 1, 385–406.

Опубліковано
2021-06-01
Як цитувати
Василенко, О. (2021). Геофізична модель нафтогазоносності зон розущільнення фундаменту Дніпровсько-Донецкої западини. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (54), 30-44. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-03