Геоінформаційне моделювання антропогенної трансформації басейнових геосистем (на прикладі правобережних приток Дністра)

  • Ivan Platonovich Kovalchuk Національний університет біоресурсів і природокористування https://orcid.org/0000-0002-2164-1259
  • Oksana Ivanivna Mykytchyn Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-8146-5947
  • Andrii Ivanovich Kovalchuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-6448-4727
Ключові слова: річково-басейнові геосистеми, геоінформаційне моделювання, структура землекористування, антропогенна трансформація

Анотація

У статті акцентовано увагу на методах кількісного оцінювання антропогенного навантаження на річково-басейнові геосистеми. Зокрема, розглянуто методики, які базуються на визначенні співвідношеннях різних видів землекористування (Ф.М.Милькова, Є. Клементової та В. Гейніге, П.П. Борщевського, М.В. Боярин, Н.М. Рідей і Д.Л. Шофолова) і ті, в яких використовуються вагові коефіцієнти, що вказують на ступінь і глибину перетворення природи кожним видом землекористування (П.Г. Щищенка, А.М. Третяка). На прикладах річково-басейнових геосистем Бережниці та Бистриці (Прикарпатських правобережних приток Дністра) за допомогою геоінформаційного моделювання оцінена репрезентивність результатів, отриманих за цими методиками, відзначено особливості та переваги і недоліки кожної з оцінюваних методик. Для досліджуваних геосистем визначено ступінь антропогенної трансформації, геоекологічний стан агроландшафтів, геоекологічну стабільність та антропогенну трансформацію, виявлено спільні закономірності та відмінні особливості річково-басейнових геосистем. В ході роботи вирішувалося питання вибору оптимальних структурних одиниць геопростору, в розрізі яких варто здійснювати аналіз антропогенного навантаження, а також способи наповнення бази даних для картографічного моделювання. На прикладі річково-басейнової геосистеми Бережниці доведено важливість оцінки природних об’єктів (в даному випадку річкових басейнів) у розрізі природних структурних одиниць нижчого порядку (підбасейнів). Оскільки в даному випадку ускладнюється збір інформації про структуру землекористування, яка зазвичай формується у розрізі адміністративних одиниць, з метою наповнення бази даних обґрунтована доцільність використання даних дистанційного зондування Землі. Одержані результати свідчать про те, що вагома роль у стабілізації антропогенного навантаження відводиться збереженню лісових масивів, які властиві верхнім ділянкам басейнів, зменшенню розораності нижніх частин басейну, підтримці в належному стані меліоративних каналів, зменшенню впливу промисловості на довкілля та уникненню концентрації значної кількості промислових об’єктів в одній структурній одиниці – суббасейні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ivan Platonovich Kovalchuk, Національний університет біоресурсів і природокористування

доктор геологічних наук, професор

Oksana Ivanivna Mykytchyn, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат географічних наук, старший викладач

Andrii Ivanovich Kovalchuk, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант

Посилання

Borschevsky, P.P., Chernyuk, M.O., Zaremba, V.M., Korenyuk, P.I., & Knyazhiv, V.O. (1998). Improving the efficien-cy of use, reproduction and protection of land resources of the region. Kyiv: Agrarian Science, 240.

Boyarin, M. V. (2010). Constructive-geographical Basis of Management in the West Bug River Basin. Scientific Bulletin of Volyn Lesya Ukrainka National University: Geographical science, 15, 164-168.

Vishnevskiy, V.I. (2003). Anthropogenic impact on the rivers of Ukraine. Extended abstract of Doctor’s thesis, Lviv, 35.

Denisik G.I.(1998). Anthropogenic landscapes of the Right-bank of Ukraine. Vinnitsa, Arbat, 292 .

Dubis, L.F. (1995). Structural organization and functioning of river systems of the mountainous part of the basin Tisza. Extended abstract of candidate’s thesis, Lviv, 25.

Ivanov, Ye. A., & Kovalchuk, I.P. (2007). Historical-geographical and landscape-dynamic aspects of the transfor-mation of natural-economic systems of mining areas. Vinnitsa Scientific notes of. M. Kotsyubinsky Vinnitsa State Pedagogical University. Series: Geography, 14, 15-20.

Kazakov, L.K. (2007). Landscape science with the basics of landscape planning. Moscow: Akademiya, 335.

Kyrylyuk, O.V (2010). Estimation of small river basins transformation as step to determination of anthropogenic changes of hydromorphological terms. Hydrology, hydrochemistry and hydroecology,18, 283-289.

Klementova, E., & Geynige, B. (1995). Assessment of the environmental sustainability of the agricultural land-scape. Irrigation and Water Management. 5, 24-35.

Kovalchuk, A.I., & Kovalchuk, I.P.(Ed.). (2018). Atlas mapping of river-basin systems. Lviv: Prostir-M, 348.

Kovalchuk, I.P. (2005). Scientific research principles of degradation processes in river systems of the Podolsk up-land. Research, reproduction and protection of small rivers. Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference (pp. 63-75). Khmelnytsky.

Kovalchuk, I.P., Shvets, O.I., & Andreychuk, Yu.M. (2013). Analysis of transformation processes of small river ba-sins of the upper part of the Dnister river basin. Geographical science and practice: challenges of the era: Materi-als of the international scientific conference devoted to the 130th anniversary of geography in Lviv University, 3 (pp. 199-203). Lviv.

Koуnova, I.B. (1999). Antropogenic Transformation of the Landscape Systems of the Western Part of Volynske Polessia. Extended abstract of candidate’s thesis, Lviv, 24.

Kruhlov, I.S. (2015). Natural geoecosystems of the upper Western Bug basin. Scientific Notes Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Geography, 2, 165-173.

Licho, E.A. (2016). Optimization of the landscape territorial structure of the basins of the small rivers of Polesie Ukraine. Academician L.S. Berg - 140 years: Collection of scientific articles (pp. 158-161). Bendery.

Milkov, F.N. (1988). Natural-anthropogenic landscapes as a special category of natural complexes. Anthropogen-ic landscapes: structure, methods and applied aspects of their study, 4-13.

Mykhnovych, A.V (1998). Structure of river systems of the Upper Dniester basin and its transformation under the influ-ence of natural and human factors. Visnyk of Ivan Franko National University of Lviv: Geography, 21, 161-167.

Petrovska, M., & Kurhanevych, L. (2015). Assessment of the impact of land use on geoecological situation in Skole subregion of Lviv region. Scientific Notes Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Geography,38, 180-187.

Pylypovych, O.V., & Kovslchuk, I.P. (Ed.) (2017). Geoecology of the Upper Dniester river-basin system. Lviv–Kyiv: LNU of Ivan Franko, 284.

Prykhodko, M. M. (2010). Ecological safety of natural and anthropogenic geosystems: problems, aims, ad-vantages. Scientific Notes Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Ge-ography 1(27), 219-225.

Ridey, N.N., & Shofolov, D. L. (2009). Ecological standardization for sustainable land use and land protection. Man and environment. Problems of neoecology, 11 (12), 41-50.

Sorokina, L. Yu. (2009). The conceptual foundations of the investigation of landscapes influenced by technogenic objects. Ukrainian Geographic Magazine, 1, 3-8.

Suchij, P.O., Skrypnyk, Y.P., & Berezka, I.S. (2012). Assessment of anthropogenic impact on the basin system. Scien-tific Herald of Chernivtsi University: Geography, 612-613, 166-168.

Tretiak A.M., Tretiak, R.A., Shkvyrya, M.I. (2001). Guidelines for the assessment of environmental sustainability of agricultural landscapes and agricultural land use. Kyiv, 16.

Kovalchuk, I.P. Shvets, O.I., & Andreychuk, Yu.M. (2013). Transformation processes in the basin geosystems of the Dnister right-bank – Berezhnytsa river and methods of their assessment and mapping. Physical geography and ge-omorphology: Interdepartmental scientific collection, 2 (70), 282−294.

Shishchenko, P. G. (1988). Applied Physical Geography. Kyiv, Parent publisher publishing association "Vishcha School", 192.

Shishchenko P.G. (1999). The principles and methods of landscape analysis in regional planning. Kiev: Fito-sotsiotsentr, 284.

Batista de Jesus, J., & Barros de Souza, B. (2016). Methodology for automatically delimiting permanent preserva-tion areas along water courses - the use of GIS in the hydrological basin of the Sergipe river, Brazil. Available at http://www.scielo.br/pdf/rarv/v40n2/0100-6762-rarv-40-02-0229.pdf.

Hossain F. (2016). Advancing river modelling in ungauged basins using satellite remote sensing: the case of the Ganges–Brahmaputra–Meghna basin. International Journal of River Basin Management 1(14), 2016, 103-117. Available at https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15715124.2015.1089250.

Lautze, J., Phiri, Z., Smakhtin, V., & Saruchera, D. (2017). The Zambezi River Basin. Water and Sustainable Devel-opment. Available at https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085013391398&origin=resultslist &sort=plf-f&src=s&sid=225f3a7f399b0e4b0aa533134c2a067b&sot=a&sdt=a&sl=57&s=%28Zambezi+River+Basin++Atlas+of+the+changing+Environment%29&relpos=16&citeCnt=2&searchTerm=

Li, J., Li, T., Liu S., & Shi H. (2018). An Efficient Method for Mapping High-Resolution Global River Discharge Based on the Algorithms of Drainage Network Extraction. Water. Open Access Journal. Available at https://www.mdpi.com/2073-4441/10/4/533

Ling Lu, Chao Liu, Xin Li, & Youhua Ran (2017).Mapping the Soil Texture in the Heihe River Basin Based on Fuzzy Logic and Data Fusion. Sustainabilityr. Open Access Journal, 2017. Available at https://www.mdpi.com/2071-1050/9/7/1246].

Szpikowski Józef (2011). Geomorphological effects of river valleys anthropogenic transformations in the Perznica catchment during the last 200 years (Drawsko Lakeland, Parsęta River basin). Quaestiones geographicae 30(1), Available at https://content.sciendo.com/view/journals/quageo/30/1/article-p105.xml?rskey=VOrorX&result=1]

Zambezi River Basin: Atlas of the Changing Environment (2012). Available at https://gridarendalwebsite.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/145/original/ZambeziAtlas_screen.pdf?1483646695]

Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Kovalchuk, I. P., Mykytchyn, O. I., & Kovalchuk, A. I. (2020). Геоінформаційне моделювання антропогенної трансформації басейнових геосистем (на прикладі правобережних приток Дністра). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (51), 124-139. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-09