Ідентифікація змін клімату на основі досліджень антропогенної трансформації ландшафтів

  • Liydmila Borisivna Polishchuk Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9887-9524
  • Svitlana Ivanivna Reshetchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0744-4272
  • Nadyia Ivanivna Cherkashyna Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4066-2530
Ключові слова: атмосфера, біорізноманіття, біосфера, гідрометеорологічні процеси, екосистеми, індикатори змін, клімат, природні ландшафти, трансформація ландшафтів

Анотація

У статті акцентовано увагу на тому, що розробка стратегії оптимального соціально-економічного розвитку регіонів потребує ідентифікації специфічних зв’язків природних, соціально-економічних утворень та масштабного за наслідками порушення функцій екосистеми планетарного рівня – біосфери. Особливо це стосується найбільш стійкого до негативного впливу людської діяльності компоненту біосфери – атмосфери та її кліматичної складової. Інформація щодо зміни їх стану має вирішальне значення, оскільки господарська діяльність впливає на природні ландшафти та визначає матеріально-енергетичні відносини в довкіллі. Це проявляється в створенні різноманіття трансформованих ландшафтів, які пов’язані з певним видом господарювання.

Наслідком антропогенних трансформацій є зміна параметрів та характеристик компонентів природного середовища. Основними завданнями дослідження є: спостереження причинно-наслідкових зв’язків між кліматичними змінами, впливом антропогенної діяльності та реакцією на них ландшафтів; отримання показників трансформації повітряних мас в останні десятиліття; визначення причин та ареалів початкового формування та подальшого розвитку змін клімату. Аналіз стану та трансформації ландшафтів, ідентифікація факторів та потенційних антропогенних небезпек дає можливість визначити особливості змін кліматичних умов в межах Харківського регіону. Використання індикаторів спрощує інтерпретацію даних, допомагає виявити нераціональні підходи у природокористуванні та формуванні природно-господарських систем. Наведені результати вивчення низки параметрів стану кліматичних умов регіону та особливостей антропогенної трансформації ландшафтів вказують на найбільш вірогідні джерела регіональних змін клімату. Подальша прогностична оцінка цих змін забезпечить вироблення необхідних заходів та умови послідовної їх реалізації в господарській діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Liydmila Borisivna Polishchuk, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

канд. геогр. н., доцент

Svitlana Ivanivna Reshetchenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

канд. геогр. н., доцент

Nadyia Ivanivna Cherkashyna, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ст. викладач

Посилання

Adamenko, T.I. Agro-climatic zone zoning of Ukraine taking into account climate change. Available at: http://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cee_files/idmp-cee/idmpagroclimatic. Pdf. [in Ukrainian]

Vernadskij, V.I. (1926). Biosphere. L.: Geografgiz, 139. [in Russian]

Goncharova, L.D., Reshetchenko, S.I. (2010). Impact of the North Atlantic on air temperature, precipitation, atmos-pheric pressure on the left-bank Ukraine. Ukrayins`ky`j gidrometeorologichny`j zhurnal, 7, 54-61. [in Ukrainian]

Gopchenko, E.D. Loboda, N.S. (2000). Assessment of possible changes in water resources of Ukraine in the context of global warming. Kiev: Institut gidrobiologii NAN Ukrainy, 36 (3), 67-78. [ in Russian]

Grebenyuk, N.P., Korzh, T.V., Yacenko, O.O. (2002). New on the changes in the global and regional climate in Ukraine at the beginning of the XXI century. Vodne gospodarstvo Ukrayiny, 5-6, 34-45. [in Ukrainian]

Deny`sy`k, G.I. (1989). Anthropogenic landscapes of the Right-Bank Ukraine. Vinny`cya: Ar-bat, 292. [ in Russian]

Lipins`kogo, V.M., et. al. (2003). The climate of Ukraine. K.: Vy`d. Rayevs`kogo, 343. [in Ukrainian]

Zabolocz`ka, T.M., Pidgurs`ka, V.M., Shpy`tal,` T.M. (2006). Hazardous heavy precipitation over the territory of Ukraine and possible causes of their formation. Nauk. praci Ukr.nauk.-doslid.gidrometeorologichnogo in.-tu, 255, 21-25. [in Ukrainian]

Goncharova, L.D., et. al. (2005). The climate and the general circulation of the atmosphere. Ky`yiv: KNT, 251. [in Ukrainian]

Lavry`k, O.D. (2017). Identification of stages of development of landscape-technical systems. Visny`k Xar-kivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni V.N. Karazina. Seriya: Geologiya. Geografiya. Ekologiya, 46, 101–105. [in Ukrainian]

Polishhuk, L.B., Popov, V.S., Burdun, Yu.K., Karas`ov, O.O. (2015). Interactive map: Nature conservation in the Kharkiv region. Problemy` bezperervnoyi geografichnoyi osvity` i kartografiyi: Zbirny`k naukovy`x pracz`, Xarkiv, 21, 18-21. Available at: http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.html?33655009DAAD43C18AFD0ED7B2898D4 http://goik.univer.kharkov.ua/archive/ vil`ny`j. [in Ukrainian]

Polishhuk, L.B., Moroz, A. A., Kravchenko, R.V. (2018). Natural and anthropogenic landscapes as a component of environmental knowledge. Problemy` bezperervnoyi geografichnoyi osvity` i kartografiyi, Zbirny`k naukovy`x pracz`, 28, 61-67. Avaabe at: http://goik.univer.kharkov.ua/archive/issue-28. [in Ukrainian]

Reteyum, A.YU., D'yakonov, K.N., Kunicyn, L.F. (1972). Interaction technology with nature and geotechnical sys-tems. Izvestiya AN SSSR. Seriya geograficheskaya, 4, 46–55. [in Russian]

Reshetchenko, S.I., Tkachenko, T.G., Ly`senko, O.G. (2015). Changing the temperature regime in the Kharkiv re-gion]. Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu im. V.N. Karazina. Seriya: geologiya, geografiya, ekologiya, 43, 153-158. [in Ukrainian]

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny` «Pro sxvalennya Koncepciyi realizaciyi derzhavnoyi polity`ky` u sferi zminy` klimatu na period do 2030 roku» vid 7 grudnya 2016 r. № 932. [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the Concept of Implementation of the State Policy in the Field of Climate Change for the Period until 2030»]. Available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249573705. [in Ukrainian]

Rudenko, V.P. (2010). The critical ecological state of the components of nature in the regions of Ukraine. Ukrayins`ky`j geografichny`j zhurnal, 2, 60-68. [in Ukrainian]

Strategy of low carbon development of Ukraine up to 2050. (2017).. Ky`yiv, 53. [in Ukrainian]

Strategy for the development of the Kharkiv region up to 2020. Xarkivs`ka oblasna derzhavna administraciya. Available at: http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf. [in Ukrainian]

Suzdaleva, A.L. (2015). Managed natural-technical systems of energy and other objects as a basis for ensuring technological safety and environmental protection. M.: ID EHNERGIYA, 160. [ in Russian]

Shvy`denko, A.Z., Laky`da, P., Shhepashhenko, D. (2014). Carbon, Climate and Land Management in Ukraine: Forest Sector: Monograph. Korsun`-Shevchenkivs`ky`j: FOP Gavry`shenko V.M., 283. [in Ukrainian]

The sixth national report of Ukraine on climate change]. Available at: http://unfccc.int/national_reports/ nation-al_communications_and_biennial_reports/submissions/items/7742.php. [in Ukrainian]

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151.

Stein, A.F., Draxler, R.R., Rolph, G.D. (2015). NOAA’s HYSPLIT atmospheric transport and dispersion modeling system, Bull. Amer. Meteor. Soc., 96, 2059-2077.

Опубліковано
2019-07-10
Як цитувати
Polishchuk, L., Reshetchenko, S., & Cherkashyna, N. (2019). Ідентифікація змін клімату на основі досліджень антропогенної трансформації ландшафтів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (50), 168-177. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-13