Конструктивно-географічні основи управління природокористуванням на узбережжі північно-західної частини Чорного моря

  • Daria Olegivna Pankratenkova Одеський національний університет імені І. І. Мечникова https://orcid.org/0000-0002-9888-7281
Ключові слова: природокористування, антропогенний вплив, принципи, комплексне управління береговою зоною (КУБЗ), берегова зона, північно-західна частина, Чорне море, Україна

Анотація

Статтю присвячено проблемі управління природокористуванням на узбережжі північно-західній частині Чорного моря, що виникла на основі нераціонального використання природних ресурсів. Розглянуто види антропогенного впливу і господарської діяльності (зростання населення в прибережних районах, урбанізація, забруднення вод акваторії, рекреація, рибальство, будівництво берегозахисних, портових, гідротехнічних та інших видів споруд, промисловість, сільське господарство і т.д.), що призводять до розвитку деструктивних процесів та деградації морських берегів.

На основі аналізу існуючої законодавчої системи управління в Україні, розкрито основні причини хаотичного освоєння морського узбережжя Чорного моря. Проаналізовано діяльність прийнятої всесвітньою громадськістю та ООН концепції «Комплексного управління береговою зоною» (КУБЗ) в різних країнах світу. Головною метою концепції є розробка проектів природокористування на узбережжях, що забезпечують оптимальний баланс між природними системами та соціально-економічним розвитком. Висвітлено цілі, засади та принципи впровадження КУБЗ в Україні, яке передбачає тісну взаємодію наукової, соціально-економічної та законодавчої сфер. Встановлено, що для розробки будь-яких проектів в береговій зоні моря, необхідно мати наукове природне обґрунтування.

Розроблені та вдосконалені конструктивно-географічні основи управління природокористуванням є універсальними й мають важливе значення для гармонізації взаємовідносин між людством і природою, шляхом зниження антропогенних навантажень не тільки в межах берегової зони північно-західної частини Чорного моря, але й Причорноморських країн і всього Світового океану в цілому. Викладені положення можуть стати основою законодавчих природоохоронних проектів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Daria Olegivna Pankratenkova, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ст. викладач

Посилання

Aybulatov, N. A. (1990). Dynamics of solid matter in the shelf zone. Leningrad, 272 [in Russian].

Aksent’ev, G. N. (1970). Dynamics of the relief of the underwater slope of the north-western shores of the Black Sea, Oceanology, V. 10, № 3, 448-456 [in Russian].

Artyukhin, Yu.V. (1989). Anthropogenic factor in the development of the coastal zone of the sea. Rostov-on-Don, 144 [in Russian].

Vedenin, Yu. A. (1981). Dynamism of the environment and resources in recreational activities. Recreational re-sources and methods for their study, 4-14 [in Russian].

Vihovanets, G. V., Pankratenkova, D. O. (2018). The influence of the anthropogenic factor on the current state of the accumulative relief forms of the north-western part of the Black Sea. Odessa National University. Series: Geo-graphical and geological sciences, 11-32 [in Russian].

Vorovka, V. P. (2017). Peculiarities of nature management in the coastal zone of the Azov Sea. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Geology. Geography. Ecology, 77-84 [in Ukrainian].

Alexandrova, T. D., Preobrazhensky, V. S., Shishchenko, P. G. (1985). Geoecological approaches to the design of natural-technical systems. Moscow, 236 [in Russian].

Simonov, A. I., Altman, E. N. (1991). Hydrometeorology and hydrochemistry of the seas of the USSR. Volume IV. Black Sea. Issue 1. Hydrometeorological conditions. SPb: Gidrometeoizdat, 430 [in Russian].

Grodzinskii, M. D., Stetsenko, M. P. (2003). Protected Case in Ukraine: Textbook. K.: Geography, 306 [in Ukraini-an].

Gromova, E. N., Zolotov, V. I., Shuntova, S. G. (2008). Integrated anti-crisis management of coastal zones / E. N. Gromova. Natural and natural-man-made risks of the coastal zone of the sea: Materials of the international con-ference, 130-131 [in Russian].

Demyanenko, S. G., Zolotov, V. I. (2011). Coastal protection projects in the context of the formation of the market for environmental services. Economic Innovations, 95-105 [in Russian].

Demyanenko, S. G., Zolotov, V. I. (2012). Problems of planning the development of the marine coastal zone. Ekonomika: real hour. Science magazine. Series: Modern problems of regional development, 107-113 [in Rus-sian].

National Program for the Protection and Restoration of the Environment Azov and Black Seas: Approved by the Law of Ukraine dated March 22, 2001 № 2333-ІІІ. (2001). Information from the Verkhovna Rada, № 28 [in Ukrainian].

Shuisky, Yu. D. (1999). Patterns of modern development of the coastal zone of the seas of Ukraine in conditions of increased anthropogenic pressure and modern climate change: GDR report (final). Executed: Odessa Mechnikov State University. № 0198V002242. Inv. № 747Z5479, 87 [in Ukrainian].

Zenkovich, V. P. (1958). Coasts of the Black and Azov Seas. Moscow, 374 [in Russian].

Zenkovich, V. P. (1960). Morphology and dynamics of the Soviet shores of the Black Sea: Volume II. Moscow: Pub-lishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 216 [in Russian].

Zerkalʼ, M. V. (2003). Constructive-geographic principles of territorial organization of coastal areas of popula-tion points. Man and the environment. Problems of neoecology, № 1-2, 56-60 [in Russian].

Leontyev, O. K., Nikiforov, L. G., Safyanov, G. A. (1975). Geomorphology of the Sea Shores. Moscow: Publishing House of Moscow. University, 1975. 336 [in Russian].

Integrated coastal zone management: from theory to practice. Center for Regional Studies. (2008). Odessa: Ovidiopol, 8. Available at : http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-science-sepsprojects-2006.htm

Lymarev, V. I. (2000). Coastal environmental management: questions of methodology, theory, practice. Mono-graph. SPb., 168 [in Russian].

Studunnikov, I. V., Dyakov, O. A. (1988). Integrated Coastal Zone Management: Basic Concepts, Principles and Importance for Sustainable Development of Ukraine. Strategic Panorama, № 3, 1-9 [in Russian].

Shuisky, Yu. D. (1998). Directions of protection and preservation of natural resources of the seas in the context of the needs of tourism. Problems of complex development and target use of the Azov-Black Sea coast of Ukraine, 17-19 [in Russian].

Shuisky, Yu. D. (2001). The length of the shores of the Black and Azov Seas within Ukraineю Ukrainian Geograph-ic Journal, № 1, 33 – 36 [in Ukrainian].

Shuisky, Yu. D. (2001). Basics of the construction strategy in the coastal zone of the Black and Azov seas. Studies of the coastal zone of the sea, 8-24 [in Russian].

Shuisky, Yu. D., Vykhovanets, G.V. (1989). Exogenous processes of development of accumulative coasts in the north-western part of the Black Sea. Moscow, 198 [in Russian].

Shuisky, Yu. D., Pankratenkova, D. O. (2018). Brief assessment of the influence of the anthropogenic factor on the coastal zone of the Black Sea. Arctic shores: the path to sustainability: Conference materials, 277-280 [in Rus-sian].

Shuisky, Yu. D. (2018). History of development and methodology of coastal science. Odessa, 448 [in Russian].

Breen, B., Hynes, S. (2014). Shortcomings in the European principles of Integrated Coastal Zone Management (ICZM): Assessing the implications for locally orientated coastal management using Biome Portfolio Analysis (BPA). Marine Policy. 406–418

Coastal Zone Management Authority and Institute (CZMAI). 2016. Belize Integrated Coastal Zone Management Plan. Available at: https://www.coastalzonebelize.org/

Coastal zones: achieving sustainable management. (2014). Science for Environment Policy. 46,16. doi: 10.2779/53698

Clark, R. J. (1994). Integrated management of coastal zones. Research Associate National Park Service Program Rosenstiel School of Marine Sciences University of Miami, Florida, USA. 327.

Harvey, N., Caton, B. (2010). Coastal Management in Australia. 361.

Ibrahim H., Hegazy I. (2015). The Role of SEA in Delivering High Level Environmental Policy Objectives in Coastal Zone Management in Egypt. Coast Zone Management. 18, 405. doi: 10.4172/2473-3350.1000405

Guideline on Integrated Coastal Zone Management. Available at: http://www.blacksea-commission.org/

Obraczka, M., Beyeler, M., Magrini, A., Legey, L. F. (2017). Analysis of Coastal Environmental Management Prac-tices in Subregions of California and Brazil. Journal of Coastal Research. 33 (6), 1315-1332. doi: 10.2112/JCOASTRES-D-15-00239.1.

Swamy, D. A., Basavarajappa, B. E., Puttaiah, E. T. (2012). Coastal Zone Environmental Management in Udupi District, Karnataka State, India. International Journal of Engineering and Science. 1 (3), 8-11.

Wang, X. H., Pearson, S. G., Morrison, R. J., Shi, P., Xu, X., Xue, G., Liu, D. (2011). Integrated coastal zone manage-ment research in Australia and China. Labour and Management in Development Journal. 11, 1-17.

Xuea, X., Honga, H., Charlesb, A. T. (2004). Cumulative environmental impacts and integrated coastal manage-ment: the case of Xiamen, China. Journal of Environmental Management. 71, 271–283. doi: 10.1016/j.jenvman.2004.03.006.

Опубліковано
2019-07-10
Як цитувати
Pankratenkova, D. (2019). Конструктивно-географічні основи управління природокористуванням на узбережжі північно-західної частини Чорного моря. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (50), 159-167. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-12