Міське населення Волинської області: розселення та динаміка

  • Tetiana Serhiivna Pavlovska Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-4931-0803
  • Taras Heorhiiovych Pohrebskyi Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-2290-134X
  • Gennadii Serhiiovych Golub Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-3548-6998
  • Volodymyr Ivanovych Poruchynsky Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-4605-5424
Ключові слова: Волинська область, міграційний приріст, місто, міське населення, природний приріст, селище міського типу, урбанізація

Анотація

У статті відображено результати аналізу розселення наявного міського населення у Волинській області станом на 01.01.2017 та динаміки його чисельності упродовж 01.01.2013−01.01.2017 рр. Для цього було охарактеризовано й закартографовано просторове поширення міських населених пунктів у межах області; з’ясовано рейтинг Волинської області серед інших регіонів України за часткою кількості міських населених пунктів і часткою міських жителів; проаналізовано кількість наявного населення та його динаміку за вказаний п’ятирічний період в містах обласного підпорядкування та в інших міських населених пунктах краю; проаналізовано кількість наявного міського населення та його динаміку за вказаний час в адміністративних районах області; закартографовано й охарактеризовано просторовий розподіл частки міських жителів Волинської області в розрізі адміністративних районів; простежено динаміку урбанізаційних процесів у Волинській області упродовж зазначеного часу. Дослідження здійснено із використанням статистичних даних Головного управління статистики у Волинській області та Державної служби статистики України. Застосовано такі методи досліджень, як порівняльно-географічний, математико-статистичний, геоінформаційного моделювання (з використанням MapInfo Professional 8.0 SCP). У процесі дослідження було відмічено стабілізацію урбанізаційних процесів у Волинській області в останні роки аналізованого періоду на рівні 52,3 %. При цьому в різних містах й адміністративних районах регіону простежується різновекторна динаміка кількості міських мешканців. З’ясовано, що на чисельність міського населення та рівень урбанізації Волинської області, крім природного відтворення населення і внутрішньорегіональної міграції, вагомий вплив мають міжрегіональні та міждержавні міграційні потоки. Стабільність показника урбанізації Волинської області на фоні скорочення чисельності міського населення деяких адміністративних районів та кількості мешканців більшості міст зумовлена зниженням числа сільських жителів регіону у зв’язку із природними й міграційними процесами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Tetiana Serhiivna Pavlovska, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

канд. геогр. н., доцент

Taras Heorhiiovych Pohrebskyi, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

канд. геогр. н., доцент

Gennadii Serhiiovych Golub, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

канд. геогр. н., доцент

Volodymyr Ivanovych Poruchynsky, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

канд. геогр. н., доцент

Посилання

Burjachenko, A. Je. (2013). Urbanizacija v konteksti finansovogho, demoghrafichnogho ta socialjnogho rozvytku [Urbanization in the context of financial, demographic and social development]. Vcheni zapysky − Scientists note, 15, 84–95 [in Ukrainian].

Venghryn, D. V., & K. Ju. Seghida (2017). Typizacija reghionaljnykh urbanizacijnykh procesiv v Ukrajini [Unifi-cation of regional urbanization processes in Ukraine]. Visnyk Kharkivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V. N. Karazina − The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, 47, 71−77 [in Ukrainian].

Vlakh, M. R., & Poruchynsjkyj, V. I. (2007). Istoryko-gheoghrafichni peredumovy formuvannja systemy rozselennja Volynsjkoji oblasti [Historical and geographical preconditions of the formation of the settlement system of Volyn region]. Istorija ukrajinsjkoji gheoghrafiji – History of Ukrainian Geography. (pp. 32–39). Ljviv [in Ukrainian].

Ghaljamar, V. O. (2017). Urbanizacija: sutnistj ta vplyv na ekonomichne zrostannja [Urbanization: the essence and the influence to economic growth]. Visnyk ZhDTU − Bulletin of Zhytomyr State Technological University, 4 (82), 72−76 [in Ukrainian].

Dronova, O. L. (2014). Gheourbanistyka [Urban geography]. Kyiv : Vydavnycho-polighrafichnyj centr „Kyjivsjkyj universytet” [in Ukrainian].

Zastavecjkyj, T. B. (2005). Systema misjkykh poselenj aghropromyslovogho reghionu v umovakh transformaciji suspiljstva: monoghrafija [The system of urban settlements in the agro-industrial region in the context of the transformation of society]. Ternopil [in Ukrainian].

Kykhtjuk, V. (2012). Osnovni typy ta kiljkistj poselenj na Volyni [The main types and the number of settlements in Volyn]. Ostrozjkyj krajeznavchyj zbirnyk – Ostrog regional collections, 5, 216−225 [in Ukrainian].

Kotenok, D. M. (2013). Ekonomichna ocinka urbanizacijnykh procesiv v Ukrajini ta formuvannja ekonomichnogho potencialu mista [Economic assessment of urbanization processes in Ukraine and formation of the economic po-tential of the city]. Investyciji: praktyka ta dosvid − Investments: practice and experience, 7, 40−45 [in Ukraini-an].

Lazhnik, V., & Pughach, S. (2017). Prostorovyj analiz osoblyvostej rozselennja naselennja Volynsjkoji oblasti z vykorystannjam centroghrafichnogho metodu [Spatial analysis of the population distribution of Volyn region us-ing the centrographic method]. Chasopys socialjno-ekonomichnoji gheoghrafiji − Journal of Socio-Economic Geography, 22, 111−117 [in Ukrainian].

Meljnyk, M. I., & Shheghljuk, S. D., & Jaremchuk, R. Je. (2017). Rozvytok urbanizacijnykh procesiv v umovakh de-centralizaciji : analitychna dovidka [Evolution of urbanization processes under decentralization: an analytical reference]. Lviv: DU „Instytut reghionaljnykh doslidzhenj im. M. I. Dolishnjogho NAN Ukrajiny” [in Ukrainian].

Moljchak, Ja. O., & Androshhuk, I. V., & Myskovecj, I. Ja. (2017). Osoblyvosti gheoekonomichnykh ta demogh-rafichnykh umov Volynsjkoji oblasti [Features of geo-economic and demographic conditions of the Volyn region]. Ekonomika i suspiljstvo : elektronne naukove fakhove vydannja – Economics and Society: Electronic Scientific Specialty Edition, 10, 503−509 [in Ukrainian].

Olijnyk, Ja. B., & Gholub, Gh. S. (2012). Urbanizacija Volynsjkoji oblasti: istorychnyj analiz ta suchasni osoblyvosti z poghljadu zhyttjedijaljnosti naselennja [Urbanization of the Volyn region: historical analysis and modern features according to the point of view of life of the population]. Gheoghrafija ta turyzm − Geography and tourism,18, 214−221 [in Ukrainian].

Poruchynsjkyj, V. I., & Vlakh, M. R. (2012). Aktyvizacija mistoutvorjujuchykh funkcij v umovakh transkordonnogho spivrobitnyctva (na prykladi Volynsjkoji oblasti) [Activation of city-forming functions in conditions of cross-border cooperation (taking Volyn region as an example)]. Naukovyj visnyk Volynsjkogho nacionaljnogho univer-sytetu imeni Lesi Ukrajinky − Scientific bulletin of Volyn National University named after Lesya Ukrainka, 18, 76−80 [in Ukrainian].

Prybytkova, I. M. (2011). Evoljucija misjkykh system u chasi j prostori: ukrajinsjkyj variant rozvytku [Evolution of urban systems in time and space: the Ukrainian version of development]. Mistobuduvannja ta terytorialjne planuvannja − Town planning and territorial planning, 41, 351−368 [in Ukrainian].

Pryshhepa, O. P. (2010). Mista Volyni u drughij polovyni KhIKh – na pochatku KhKh st. : monoghrafija [Volyn towns in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries]. Rivne : PP DM [in Ukrainian].

Statystychnyj shhorichnyk. Volynj 2016 [Statistical Yearbook. Volyn 2016]. V. Ju. Naumenko (Eds). Lutsk, GhUS u Vol. obl. (2017) [in Ukrainian].

Strenghaljuk, A. V. (2013). Vzajemorozvytok urbanizacijnykh ta demoghrafichnykh procesiv v Ukrajini [Mutual development of urbanization and demographic processes in Ukraine]. Ekonomichna ta socialjna gheoghrafija − Economic and social geograph, 2, 337−348 [in Ukrainian].

Ukrajina. Oghljad procesiv urbanizaciji: zvit Svitovogho Banku pro urbanizaciju Ukrajiny 1989−2013 rr. [Ukraine. Overview of the processes of urbanization: the World Bank report on the urbanization of Ukraine 1989-2013]. drive.google.com. Available at: http://drive.google.com/file/d/0B9jMMBcZIHvkdXE3XzlOc0JWem8/view [in Ukrainian].

Chyseljnistj najavnogho naselennja Ukrajiny na 01 sichnja 2013 r., 2016 r., 2017 r. [The number of the existing population of Ukraine on the first of January of 2013, 2016, 2017]. database.ukrcensus.gov.ua. Available at: http://database.ukrcensus.gov.ua. [in Ukrainian].

Beyond the metropolis: urban geography as if small cities mattered by Benjamin Ofori-Amoah, ed. (2007). Call Number: Baker/Berry GF 125.B49, 230.

Knox, Paul, Pinch, Steven (1982). Urban social geography : an introduction. 6th ed., 392.

Niemets L., Melniichuk M., Segida K., Pogrebskyi T. (2016). Demographic situation as an indicator of socio-economic development (on example of Volyn and Kharkiv regions of Ukraine). Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica Silesiana, 22. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 43-57.

Niemets L., Niemets K., Segida K., Pogrebskyi T. (2014). Regional settlement system as a factor of distribution of health care institutions (on example of Volyn region of Ukraine). Canadian Journal of Science, Education and Culture. Toronto: «Toronto Press», 1(5) (January-June), II, 185-190.

Tim May, Beth Perry, Patrick Le Galès, Saskia Sassen and Mike Savage (2005). The Future of Urban Sociology. 343.

The time of the city : politics, philosophy and genre by Michael J. Shapiro (2014). Call Number: Baker/Berry HT 151.S454, 212.

Urbanization : an introduction to urban geography by Paul L. Knox; Linda M. McCarthy (2005). Call Number: Baker/Berry GF 125.K56, 564.

Опубліковано
2019-07-10
Як цитувати
Pavlovska, T., Pohrebskyi, T., Golub, G., & Poruchynsky, V. (2019). Міське населення Волинської області: розселення та динаміка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (50), 148-158. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-11