Перспективи довгострокової розробки Шебелинського газоконденсатного родовища в умовах відновлення запасів

  • Ілля Михайлович Фик Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7453-5636
  • Михайло Ілліч Фик Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0001-5154-6001
  • Ілля Михайлович Фик Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-0479-7814
Ключові слова: газ, родовище, видобуток, запаси, обводнення

Анотація

Робота спрямована на дослідження перспектив збільшення та стабілізації видобутку газу в Україні на виснажених родовищах за рахунок відновлюваних процесів щодо запасів газу. У статті розглядаються та аналізуються основні результати розробки Шебелинського ГКР з точки зору його обводнення та можливого відновлення запасів газу в покладах, що розробляються, за рахунок перетоків газу з глибоких горизонтів. Детально розглянуті всі чинники, які впливають на пластовий тиск в процесі розробки покладів. В роботі представлено аналіз водонапірної системи родовища, проведено розрахунок запасу законтурної води (замкнутої водонапірної системи), досліджено динаміку обводнення (вторгнення води в газові поклади) родовища та роль капілярних сил у сповільненні просування водного фронту. Показано, що обводнення практично не впливає на газовий режим розробки, а темпи зниження пластового тиску уповільнюється як під впливом відомих чинників, так і за рахунок перетоків газу по диз’юнктивних тектонічних порушеннях, особливо в центральній частині родовища. Обґрунтовано, що при зниженні річного видобутку газу до 1800–1900 млн. м3 він буде повністю компенсований перетоками. Наведений графічний прогноз видобутку газу до 2040 р. за варіантами без компресорної і компресорної експлуатації з 2019 р. з урахуванням відновлення запасів. Розраховано, що за умови введення на Шебелинському ГКР запланованої нової компресорної станції, річний видобуток газу в період 2020–2040 рр. буде зберігатися на рівні 2,4–2,1 млрд. м3, а додатковий видобуток газу за період 2019–2036 рр. складе 6,5 млрд. м3.

Об’єктом дослідження є Шебелинське газоконденсатне родовище. Видобуток газу та процеси підтримання пластового тиску, в тому числі за рахунок перетоків газу з глибинних горизонтів по тектонічних порушеннях.

Предметом дослідження є аналіз та прогноз видобутку газу на перспективу за різними варіантами розробки, як компресорної так і без компресорної експлуатації родовища з урахуванням підтримання пластового тиску за рахунок відновлення запасів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ілля Михайлович Фик, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин

Михайло Ілліч Фик, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент

Ілля Михайлович Фик, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

викладач

Посилання

Zakirov S. N. et al. (2009). Materials of the International Scientific Seminar "Theory and practice of application of enhanced oil recovery methods", Moscow. 2, 157-161.

Fesenko Yu.L. et al. (2009) Status and prospects of development of Shebelinsky gas condensate field. Naftova i gazova promy`slovist`, 5-6, 24-28.

Kry`vulya S.V., Tereshhenko V.O. (2012). Features of the geological structure, stock build-up and the development of large deposits in the deposits of P1-C3 in the DDD on the example of Shebelinsky gas condensate field. Visny`k XNU, 1033, 15-82.

Kry`vulya S.V. (2014). Criteria for the exploration of large hydrocarbon deposits in the lower Permian-Carboniferous deposits of the Dnipro-Donets depression. Monograph. Kharkiv, «TO Eksklyuzy`v», UkrNDIgaz, NTU «KhPI», 173.

Vdovy`chenko A.I. et al. (2016). Problems of stockpiling and oil and gas production in Ukraine due to their recov-ery. Nafta i gaz. Nauka – Osvita – Vy`robny`cztvo: shlyaxy` integraciyi ta innovacijnogo rozvy`tku: materialy` Vseukrayins`kogo nauk.-texnich. konf. (m. Drogoby`ch, 10-11 bereznya 2016 r.), TzOV «Trek – LTD», 174.

Yaremіychuk R. S. (2015). Oil Resuscitation. Neftyanoye obozreniye «Terminal», 2, 44-49.

Yusupova L.F., Gutorov A.Yu. (2011). On the question of sources of origin and ways of oil migration during the for-mation of deposits in the territory of the republic of Tatarstan. Materialy 38-y nauchno-tekhnicheskoy konferentsii molodykh uchenykh. aspirantov i studentov. Ufa, UGNTU, 2, 279.

Rud`ko G. I. et al. (2014). Energy resources of the geological environment of Ukraine (state and outlook). Cher-nivci, Bukrek, 520.

Lukin O.Yu. (2014). Maintenance of Ukraine's own natural gas: problem aspects. According to the materials of the scientific report at the session of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine, July 2, 2014, Visny`k NAN, 9, 16–22.

Fyk I. M. et al. (1989). On the issue of flooding of Shebelinskoye field. Neftyanaya i gazovaya promyshlennost, 4, 26–29.

Mentux I.O. (2017). Geological foundations of the prospect of developing the Shebelinsky deposit. Geology of oil and gas: materials of the inter-university scientific and practical conference of students and postgraduates (Kharkiv, May 16-17, 2017), V. N. Karazin Kharkiv National University, 98.

Fyk I. M. (2018). The state of flooding of the Shebelin gas condensate field. Actual issues of the Earth sciences: the view of the youth: materials of the II Scientific conference of students and postgraduates (Kharkiv, April 12-13, 2018), «Sty`l`-Izdat», 36–40.

Kanalin V.G. (1997). Oil and gas geology and hydrogeology. Moscow. OAO ''Izdatelstvo "Nedra", 366.

Bykov N.E et al. (1981). Oilfield geology directory. Moscow, Nedra, 525.

Abyelyencev V. M. et al. (2014) Geological conditions for the extraction of residual stocks and exploration of hy-drocarbon deposits in the northern floodplain zone of the Dnipro-Donets'k depression: monograph. Kharkiv. V.N. Karazin Kharkiv National University, 192.

Bojko V.S. (1996). Oil and Gas directory. Kiev; Lviv, 620.

Pirson S.D. (1961). The doctrine of the oil reservoir. Moscow, «Gostoptekhizdat», 670.

Masket M. (1953). Physical bases of oil production technology. Moscow, «Gostontekhizdat», 606.

Fyk I.M. (1981). Forecasting of residual gas saturation of the formation: PhD dis., Ivano-Frankivsk, 227.

Andersen P.O. et al. (2017). Improved modeling of gravity-aided spontaneous imbibition using momentum-equation-based relative permeabilities. EAGE - 19th European Symposium on Improved Oil Recovery, 24-27 April, Stavanger, Norway [https://doi.org/10.3997/2214-4609.201700303].

Zhou X., Morrow N. R., Ma S. et al. (2018). Interrelationship of Wettability, Initial Water Saturation, Aging Time, and Oil Recovery by Spontaneous Imbibition and Waterflooding. SPE Journal, 5 (2), 199–207 [https://doi.org/10.2118/62507-PA, SPE-62507-PA].

Chepil` P. M. (2008). The second life of oil and gas deposits in Ukraine is a myth or a reality. Mineral`ni resursi Ukrayiny`, 2, 37-38.

Zaritskiy A.P. et al. (2011). Perspectives of the main and deep zones of oil and gas accumulation in the Dniprope-trovsk-Donetsk cavity. The issue of development of the gas industry in Ukraine: a collection of scientific works. Vy`pusk XXXIX, Kharkiv, UkrNDIgaz, 11-17.

Fyk I. M. (2018). Reserve of reserves at Shebelinsky gas condensate field // Geology of oil and gas: materials of the all-Ukrainian scientific and practical conference of students and postgraduates (Kharkiv, April 19-20, 2018). Kharkiv, V. N. Karazin Kharkiv National University, 27-31.

Опубліковано
2019-07-10
Як цитувати
Фик, І., Фик, М., & Фик, І. (2019). Перспективи довгострокової розробки Шебелинського газоконденсатного родовища в умовах відновлення запасів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (50), 63-76. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-05