Викидонебезпечність пісковиків Південно-Західного району Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну

  • Ірина Володимирівна Бучинська Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України http://orcid.org/0000-0002-8154-4485
  • Олена Мілетівна Шевчук Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України http://orcid.org/0000-0002-2370-5826
  • Андрій Володимирович Побережський Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України http://orcid.org/0000-0002-4622-0725
Ключові слова: Львівсько-Волинський басейн, викидонебезпечність порід, пісковики, катагенез, структурно-текстурні особливості

Анотація

На основі аналізу структурно-текстурних особливостей пісковиків, вивчення колекторських властивостей і газоносності прогнозується ймовірність викидів порід на глибинах більше 700 м для Південно-Західного вугленосного району ЛВБ. На Тяглівському і Любельському родовищах досліджувалися породи бужанської світи нижнього карбону і морозовичівської світи башкирського ярусу середнього карбону. Застосування комплексного підходу до вивчення породних шарів з аналізом структурно-текстурних особливостей, визначенням стадій катагенетичних перетворень є важливим для встановлення причин, факторів явища викидонебезпечності вугленосних порід. За комплексним показником викидонебезпечності «В» у вугленосній товщі Тяглівського і Любельського родовищ на глибоких горизонтах виділяються шари і лінзи пісковиків потенційно здатних до раптових викидів. Для порід Тяглівського родовища, як більш газоносного в басейні, потенційна загроза викидів порід більша. Особливо це стосується локальних антиклінальних піднять, що ускладнюють крила Тяглівської синкліналі. Лінзи потенційно викидонебезпечних пісковиків виділені у нерівномірно дегазованій товщі Любельського родовища. За своїми структурно-текстурними особливостями вони щільні з великою кількістю жорстких вторинних інкорпораційних і сутурних контактів між зернами. Поєднання підвищеного напруження тектонічного характеру зі значною крихкістю пісковику є достатньою умовою для виникнення і раптового вивільнення високого напруженого стану в породах. 
Дослідження пісковиків Південно-Західного вугленосного району ЛВБ, виділення шарів і лінз, потенційно здатних до ра-птових викидів, є актуальним з точки зору нарощування мінерально-сировинної бази басейну за рахунок освоєння нових площ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Володимирівна Бучинська, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

к. геол. н., ст. наук. співроб.

Олена Мілетівна Шевчук, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

мол. наук. співроб.

Андрій Володимирович Побережський, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

к. геол.-мін. н., ст. наук. співроб.

Посилання

1. Ancyferov A. V. Golubev A. A., Kanin V. A. et al. (2010). Gas-bearingness and resources of methane in coal pools of Ukraine UkrNIMI NAN Ukrainy. Donetsk, Veber, 2. 478.
2. Bartoshinskaya E. S., Byk S. I., Muromtcheva A. A. (1983). Carboniferous formations of the south-western margin of the East European Platform. Kiev: Nauk. Dumka. 172.
3. Bezruchko K. A. (2015) Experience in applying local forecasting method of sandstorm emissions in the mines of Donbass. Ugol' Ukrainy. 12. 42–44.
4. Bol'shinskij M. I. (2003). Gas dynamics phenomena in mines. Sevastopol': Veber. 285.
5. Bulat A. F., Lukіnov V. V., Bezruchko K. A. (2017). Conditions for the formation of gas traps in coal deposits. Kyiv: Naukova dumka. 250.
6. Bulat A. F., Lukinov V. V., Pimonenko L. I., Bezruchko K. A., Burchak A. V. (2012). Geological bases and forecast methods of outburst danger of coal, rocks and gas. Dnipropetrovsk: Monolit. 360.
7. Bulat A. F., Zviagilsky E. Z., Lukinov V. V. et al. (2008). Coal-rock massif of Donbass as geterogeneous medium. Kiev: Naukova dumka. 411.
8. Buchynska I., Yavny P., Knysh I., Shevchuk O. (2011). Coal-bearing potential and gas distribution in the cross-section of the Lower Carboniferous of the Lyubelya field of the Lviv-Volyn Basin. Geology & Geochemistry of combustible minerals. 3–4(156 – 157). 57–67.
9. Buchynska I. , Shevchuk O., Yarynych O. (2017). Assesment of outburst danger of sandstones in the Lyubelya field of the Lviv-Volyn Basin. Geology & Geochemistry of combustible minerals. 1–2 (170–171), 31–32.
10. Buchynska I. (2010) Lithological composition, reservoir properties and gas-bearing potential of sandstones of the Carboniferous age in the Lviv-Volyn coal basin (the Tyaglglivska-1 mine field). Geology & Geochemistry of com-bustible minerals. 2 (151). 30–35.
11. Bykov L. N. (1964) On the nature of sudden outbursts of minerals in mines. Problems of safety in coal mines. Pro-ceedings of the Eastern Scientific Research Institute, 5. Moscow, Nedra, 87–125.
12. Vereda V. S. (1971) On the question on the regional forecast of outburst danger of sandstones in the Donetsk ba-sin. Rep. AS USSR. 3. 667–670.
13. Voloshyn N. E. (2007). Principles of tectonophysical theory of outbursts of solid minerals and rocks in mines. Do-netsk: EEA Dmytrenko.64.
14. Greshchak L. N., Yavny P. M., Zborivets I. V. et al. (1991) Gas presence and outburst danger of coal and enclosing rocks of the South-Western coal-producing region of the Lviv-Volyn Basin. Lviv: Geological Exploration Expedi-tion Report. 89.
15. Zabigailo V. E., Mossur E. A. (1973). Mineral composition, structure and texture of outburst-dangerous sandstones of Donbass. Problems of the theory of outburst of coal, rocks and gas. Kiev, Naukova dumka, 348–358.
16. Zabigailo V. E., Lukinov V. V., Shyrokov A. Z. (1983). Outburst danger of rocks of Donbass. Kiev, Naukova dumka. 866.
17. Zabigailo V. E., Nikolin V. I. (1990). Influence of catagenesis of rocks and metamorphism of coals upon their out-bursts. Kiev: Naukova dumka, 168.
18. Ivanov O. K., Kushniruk V. O. (1971). Forecast estimate of gas saturation of new mine fields of the Lviv-Volyn Ba-sin. Geology and Geochemistry of Combustible Minerals. Kyiv, Naukova dumka, 24, 69–74.
19. Kravtsov A. I., Volpova L. S. (1967). Lithological-facies coincidence and some physical-mechanical properties of outburst-dangerous rocks in Donbass. Technology of coal production by underground methods, 2, 80–82.
20. Logvinenko N. V., Sergeeva E. I. (1986) Methods of sedimentary rocks determination. Moscow, Nedra, 240.
21. Nikolin V.I. (1971) The hypothesis of rock outbursts mechanism. Outbursts of rock and gas. Kiev, Naukova dumka, 16–72.
22. Poberezhshkyy A.V., Buchynska I. V, Yavny P.M., Shevchuk O. M. (2016). Outburst hazard of sandstones of the Tyagilv field of the South-Western coal region of the Lviv-Volyn Basin. Gelogical journal, 4(357), 53-64.
23. Regulations of conducting mining works on seams inclined to gasodynamic phenomena: СОУ 10.1.00174088.011-2005(normative document of Minvugleprom of Ukraine) (2005). Kiev, Minvugleprom of Ukraine, 42–45.
24. Scochinsky A. A. (1954). Modern notions of the nature of sudden outbursts of coal and gas in mines and measures to prevent them. Coal, 7, 4-10.
25. Sokorenko S., Kostik I., Matrofailo M. (2011). Peculiarities of modern natural gas potential of coal seams and coal-containing rocks of the Lyubelya field of coal of the Lviv-Volyn Basin. Geologist of Ukraine, 2 (34), 81–89.
26. Khodot V. V. (1961). Sudden outburst of coal and gas. Moscow, Gosgortechizdat, 368.
27. Shatilov V. A. (1957). Sudden outburst of rock. Coal of Ukraine, 7, 29–31.
28. Shulga V. F., Zdanovski A., Zaitseva L. B. et al. (2007). Correlation of the Carboniferous coal-bearing formation of the Lviv-Volyn and Lublin Basins. Kiev, Varta, 427.
29. Yavny P., Buchynska I., Knysh I., Byk S. (2009). Prediction of gas presence in coalbeds of the Tyagilv field of the Lviv-Volyn Basin. Geology & Geochemistry of combustible minerals, 2 (147), 30–35.
Опубліковано
2018-12-16
Як цитувати
Бучинська, І., Шевчук, О., & Побережський, А. (2018). Викидонебезпечність пісковиків Південно-Західного району Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (49), 24-37. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-49-02