Горизонтальні переміщення геомасивів у континентальних рифтогенних геоструктурах (на прикладі Дніпровсько-Донецького палеорифта). Частина 1. Структурні прояви тектонічної течії у фундаменті

  • Олексій Вацлавович Бартащук Український науково-дослідний інститут природних газів http://orcid.org/0000-0001-7831-6134
  • Василь Григорович Суярко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-3693-4767
Ключові слова: реїдна деформація, структури тектонічної течії, горизонтальні переміщення геомасивів, кінематика, структурні парагенези

Анотація

На інверсійних етапах еволюції континентальних геоструктур консолідовані породи цоколю набувають значної внутрішньої об'ємної тектонічної рухомості за рахунок структурно-речовинних перетворень і деформацій тектонічної течії. Механізми та масштаби структурних перебудов залежать від особливостей їх первинної тектонічної будови і геодинаміки, характеру інверсій полів тектонічних напруг, реології та інтенсивності стрес-метаморфічних деформацій гірських порід. Вторинні дислокації важливо враховувати при геотектонічних дослідженнях древніх внутрішньо-плитних грабен-рифтів, до яких належить Дніпровсько-Донецький палеорифт. Раніше, при вивченні системної організації його диз'юнктивної тек-тоніки, на підставі геометричного, кінематичного і генетичного аналізу структурних рисунків розломів, було показано,що рифтову розломно-блокову будову докембрійського фундаменту ускладнюють різновікові дислокації інверсійних етапів еволюції. Вони розглядаються результатом прояву механізму крихко-в'язкої деформації об’ємної тектонічної течії (реїдної деформації) магматичних і метаморфічних гірських порід. Формування структур тектонічної течії відбувається у перемінному геодинамічному полі напруг з переважанням тангенціальної складової за схемою прогресивної стрес-метаморфічної деформації.
Стаття є першою із трилогії, що продовжує дослідження з динамічної геотектоніки палеорифту,висвітлюючи кінематичні механізми і геологічні наслідки горизонтальних переміщень геомас консолідованих гірських порід фундаменту і осадового чохла. Вивчено морфолого-генетичні типи, тектонічну позицію і кінематичні механізми формування вторинних деформаційних структур тектонічної течії субрегіонального і зонального масштабів, розміром від десятків до сотень кілометрів, які ускладнюють його рифтогенний розломно-блоковий рельєф. Аналізовано їх відображення в локальних ано-маліях магнітного і гравітаційного геофізичних полів, а також у вертикальних амплітудах новітніх (голоценових) тектонічних рухів. Показано їх системну, структуроутворюючу / трансформуючу роль на колізійному етапі еволюції континентальної земної кори.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олексій Вацлавович Бартащук, Український науково-дослідний інститут природних газів

к. геол. н., ст. наук. співроб.

Василь Григорович Суярко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

д. г-м. н., професор

Посилання

1. Chekunov, A., Kalyuzhnaya, L., Pashkevich, I. Depth structure, model of development and oil and gas potential of the Dnipro-Donets Paleorift. 37 – 47.
2. Starostenko, V., Gintov, O., Kutas, R. (2011) Geodynamic development of lithosphere of Ukraine and its role in formation and location of mineral deposits. Geophysical Journal, 3 (33), 3-22.
3. Starostenko, V., Lukin, A., Kobolev, V., Rusakov, O., Orlyk, M., Shuman, V., Omelchenko, V., Pashkevich, I., Tolkunov, A., Bogdanov, Yu., Burkinskiy, I., Loyko, N., Fedotova, I., Zakharov. I., Chernyakov, A., Kuprienko, P., Makarenko, I., Logastaeva, O., Lebed, T., Savchenko, A. (2009). A model of deep structure of the Donetsk fold sys-tem and adjacent structures according to the data of regional geophysical observations. Geophysical Journal, 4 (31), 44-65.
4. Leonov, Yu. (1995). Stresses in the lithosphere and intraplate tectonics. Geotectonics, 6, 3-21.
5. Patalaha, E. (1979). Forming mechanisms of flow structures in stress-zones. Alma-Ata: Nauka, 216.
6. Slenzak, O. (1984). Precembrian local structural stress-zones. K., Nauk.dumka,104.7. Gintov, O., Isay, V. (1988). Tectonophysical studies of faults of consolidated crust. K., Nauk. dumka, 228.8. Alekseev, V. (1990). Structural paragenesis of stress-metamorphism zones. Geotectonics, 5, 21-32.9. Leonov, M. (1993). Internal mobility of basement and tectogenesis of activated platforms. Geotectoniсs, 5, 16-32.10. Chebanenko, I., Znamenskaya, T., Shatalov, N. Expressions of shift tectonics in structure of lithosphere of Ukraine. 85-91.11. Kolodyazhnyiy, S. (2010). Structural-kinematic paragenesis in the sediments of the Phanerozoic cover of the Cen-tral Russian dislocation zone. Geotectonics, 2, 1-22.
12. Timurziev, A. (2014) Structures of horizontal shift of sedimentary basins and experience of application of tectono-physical methods to increase prospecting and exploration efficiency and mastering near-shift oil. Geophysical Journal, 2 (36), 172-185.
13. Rastsvetaev, L. (1980). Natural structural pattern of terrestrial surface & dynamics interpretation. M., Nauka, 145 – 197.
14. Luk’yanov, A. (1991). Plastics deformations & tectonics flow in lithosphere. Geol.Inst. of Academy of Sciences of USSR, 460, M.: Nauka, 144.
15. Kopp, M. (1991). Structural patterns of within-fold belts horizontal movements. Geotectonics, 1, 21-36.
16. Leonov, M. (1997). Postumreide tectonics of the continental basement. Geotectonics, 3, 3-20.
17. Chikov, B. (2011). Introduction to the physical fundamentals of static and dynamic geotectonics. Novosibirsk: Akademicheskoe izd-vo "Geo", 299.
18. Leonov, M. (2012). Within-plate zones of concentrated deformation: tectonic structure & evolution. Geotectonics, 6, 3-28.
19. Kopp, M. (2017). Arcuate extension structures in kinematic analysis of global & regional tectonic settings. Geotec-tonics, 6, 18-36.
20. Kopp, M., Kolesnichenko, A., Mostryukov, A., Vasilev, N. (2017). Reconstruction of Cenozoic stress and defor-mations in the eastern East European platform with its regional and practical application. Geodynamics, 2 (23), 46-66.
21. Lukin, A., Tsoyha, O., Geyko, T., Omelchenko, V. (2012). Tectonics of the northern edge of the Dnieper-Donets au-lacogen in the context of the general laws of continental rifting. Journal of Geology, 3, 7-38.
22. Gintov, O. (2014). Scheme of faulting stages periodization in the Earth’s crust of the Ukrainian shield – new data and consequences. Geophysical Journal, 1 (36), 3-18.
23. Kopp, M., Korchemagin, V. (2010). The Cenozoic stress/deformation fields of the Donetsk coal basin and their probable sources. Geotectonics 1 (9), 17-48.
24. Goryaynov S. (1999). About Alpine complication of geological structure in various regions of Ukraine. Reports of National Academy of Sciences of Ukraine, 8, 106-111.
25. Goryaynov S. (2004). About the Laramide complication of geological structures of Ukraine. Reports of National Academy of Sciences of Ukraine, 12, 114 – 121.
26. Bartaschuk, O. (2018). System organization of disjunctive tectonics of consolidated basement in Dnipro-Donets paleorift. Part 3. Structural-cinematic parageneses of horizontal-shear dislocations zones. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv University, series “Geology. Geography. Ecology”, 48, 12-27.
Опубліковано
2018-12-16
Як цитувати
Бартащук, О., & Суярко, В. (2018). Горизонтальні переміщення геомасивів у континентальних рифтогенних геоструктурах (на прикладі Дніпровсько-Донецького палеорифта). Частина 1. Структурні прояви тектонічної течії у фундаменті. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (49), 10-23. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-49-01

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)