РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПОГІРШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Є. Ю. Телебєнєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В роботі розкриті основні проблеми погіршення екологічної ситуації в Харківській області внаслідок розвитку проми-
слового виробництва. Показана динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у Харківській облас-
ті за 2006 - 2012 рр. Визначені підприємства з найбільшими обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферу, а також
райони област,і в яких ці підприємства є основними джерелами забруднення. Проаналізовані обсяги викидів забруднюючих
речовин в атмосфернне повітря за видами економічної діяльності. Запропоновані шляхи вирішення проблеми забруднення
довкілля. Обґрунтовано висновки щодо актуальності даного питання та подальших досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Є. Ю. Телебєнєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Голіков А. П. Харківська область, регіональний розвиток: стан та перспективи [Текст] : монографія / А. П.
Голіков, Н. А. Казакова, М. В. Шуба / За ред. чл-кор. НАН України, проф. В.С. Бакірова . – Х. : ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2012 р. – 104 с.
2. Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://ecodepart.kh.gov.ua
3. Державне управління екології та природних ресурсів, екологія і природокористування, Харків, Україна [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://kharkov.ukrfirm.ru
4. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://ecodepart.kharkov.ua
5. Екологічний паспорт Харківської області за 2006–2012 рр.
6. Офіційний сайт Головного управління статистики в Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://kh.uprstat.ua
7. Підгрушний Г. П. Промисловість і регіональний розвиток України (теорія та практика суспільно-
географічного дослідження) [Текст] / Г. П. Підгрушний. Автореф. дис. д-ра геогр. наук : 11.00.02. Ін-т геог-
рафії НАН України. – К., 2007. – 40 с.
8. Апостолюк С. О. Промислова екологія [Текст] : навч. посібник / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апо-
столюк та ін. – К. : Знання, 2005. – 474 с.
9. Сегіда К. Ю. Географія Харківської області [Текст] : навчально-методичний комплекс для студентів, які
навчаються за напрямом підготовки «Географія» / К. Ю. Сегіда, В. І. Редін, М. Т. Чабань. – Х. : ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2012 р. – 64 с.
10. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля [Текст] / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. –
Київ : – 2006 р. – 87 с.
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Телебєнєва, Є. (2015). РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПОГІРШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 145-148. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1124