ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОГОДНИХ ЯВИЩ В ЛОКАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА ПРИКЛАДІ СЕЛИЩА ВИСОКИЙ)

  • Б. О. Шуліка Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті проаналізовано результати тривалих спостережень за зміною погодних умов та використання цих даних
для складання прогнозів (короткострокових, довгострокових і надстрокових). Вирощування винограду (і теплолюбних куль-
тур) в районі Великого Харкова, до якого відноситься і сел. Високий, вимагає прогнозування на основі ведення метеорологіч-
них спостережень з подальшою перевіркою результатів. Автор зазвичай використовує загальні прогнози та порівнює їх із
даними власних спостережень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Б. О. Шуліка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Агроклиматический справочник по Харьковской области [Текст] – Л. : Гидрометеоиздат, 1957. – 153 с.
2. Будыко М. И. Климат в прошлом и будущем [Текст] / М. И. Будыко. – Л. : Гидрометеоиздат, 1980. – 350 с.
3. Бут В. И. Периодические явления в природе Харьковской области и ведение фенологических наблюдений
[Текст] / В. И. Бут // Материалы Харьков. отд. географ. общ-ва Украины. – Харьков : Изд. ХГУ, 1971. –
Вып. 8. – С. 105–111.
4. Давитая Ф. Ф. Климатические зоны винограда в СССР [Текст] / Ф. Ф. Давитая. – М. : Пищепромиздат,
1948. – 122 с.
5. Давитая Ф. Ф. Климатические основы долгосрочного прогноза температуры [Текст] / Ф. Ф. Давитая // Тез.
докл. на Всесоюз. науч. метеоролог. совещании. Секц. Синопт. метеорологии. – Л. : Гидрометеоиздат,
1961. – 125 с.
6. Давитая Ф. Ф. Прогноз обеспеченности теплом и некоторые проблемы сезонного развития природы
[Текст] / Ф. Ф. Давитая. – М. : Гидрометеоиздат, 1964. – 132 с.
7. Дмитренко В. П. Агрокліматичні прогнози [Текст] : Т.1. Географічна Енциклопедія України / В. П. Дмитре-
нко. – К. : Укр. енциклопедія, 1989. – С. 15.
8. Дубинский Г. П. Климат города Харькова [Текст] / Г. П. Дубинский, А. Д. Бабич, А. И. Лотошникова // Ма-
териалы Харьков. отд. Географ. общ-ва Украины. – Вып. 8. – Харьков : Изд. ХГУ, 1971. – С. 42–50.
9. Дубинский Г. П. Климат Харьковской области [Текст] / Г. П. Дубинский, Я. А. Смалько, А. И. Лотошникова
// Материалы Харьков. отд. Географ. общ-ва Украины. – Вып.8. – Харьков : Изд. ХГУ, 1971. – С. 31–41.
10. Климат Харькова [Текст] / Ред. В.Н. Бабиченко. – Л. : Гидрометеоиздат, 1983. – 217 с.
11. Мишуренко А. Г. Зимостойкость винограда [Текст] / А. Г. Мишуренко, В. А. Шерер, Л. Ф. Овчинникова. –
К. : Урожай, 1975. – 176 с.
12. Руководство для агрометеорологических постов МТС, колхозов и совхозов [Текст]. – Л. : Гидрометеоиздат,
1955. – 164 с.
13. Хромов С. П. Метеорологический словарь [Текст] / С. П. Хромов, Л. И. Мамонтова. – Л. : Гидрометеоиз-
дат, 1974. – 569 с.
14. Шуліка Б. О. Агрокліматичні умови вирощування винограду в районі селища Високий за 1994-2010 роки
[Текст] / Б. О. Шуліка, О. О. Жемеров // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Геологія – географія – екологія. –
2010. – Вип. 924. – С. 101-110.
15. Шуліка Б. О. Особливості мікроклімату селища Високий / Б. О. Щуліка, О. О. Жемеров // Проблеми безпере-
рвної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Вип. 9. – К. : Ін-т передових технологій, 2009. –
С. 250–256.
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Шуліка, Б. (2015). ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОГОДНИХ ЯВИЩ В ЛОКАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА ПРИКЛАДІ СЕЛИЩА ВИСОКИЙ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 131-139. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1122