ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ВЕЛИКОГО МІСТА

  • Д. А. Шинкаренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статті розглядається актуальність дослідження сфери послуг, розкрито сутність поняття «телекомунікаційна
послуга». Визначена роль сфери послуг у процесі суспільного виробництва та життєдіяльності населення. Виділена класи-
фікація телекомунікаційних послуг за використанням засобів зв’язку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д. А. Шинкаренко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Абашев А. О. Рынок информационно-телекоммуникационных услуг и тенденции его развития [Текст] / А. О.
Абашев. Дис. канд. экон. наук : 08.00.05. – Хб., 2002. – 185 c.
2. Васильєва Н. В. Роль інвестицій в розвитку інформаційних технологій та комунікацій [Текст] / Н. В. Васи-
льєва // Економіст. – 2007. – №10. – С. 14–17.
3. Гимин А. Б. География сферы обслуживания: основные понятия и методы [Текст] / А. Б. Гимин. – М., 2007.
– 218 с.
4. Головко Г. Г. Нові види послуг в галузі телекомунікацій на сучасному етапі технологічної конвергенції
[Текст] / Г. Г. Головко. – К. : Крок, 2008. – 217 с.
5. Закон України «Про телекомунікації» / Постанова ВР України № 1280-15 від 15.08.1998 р.
6. Захарина Д. М. Учителю о географии сферы обслуживания [Текст] / Д. М. Захарина, М. К. Ковалевская. –
М. : Просвещение, 1990. – 188 с.
7. Мельник Д. С. Стратегічні засади розвитку телекомунікаційних послуг на прикладі Львівської області
[Текст] / Д. С. Мельник. Дис. канд. екон. Наук : 08.07.04. – Одеса, 2003. – 211 с.
8. Мильчакова Н. В. Телекоммуникации в России: структурные реформы и повышение капитализации компаний
[Текст] / Н. В. Мильчакова // Вопросы экономики. – 2007. – №7. – С. 24–26.
9. Молодцов О. В. Інформаційне суспільство – вектор розвитку української держави [Текст] / О. В. Молодцов
// Статистика України. – 2005. – № 1. – С. 14–17.
10. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії [Текст] / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2001. – 560 с.
11. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії [Текст] / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2009. – 544 с.
12. Юрковский В. М. География сферы обслуживания [Текст] / В. М. Юрковский. – К. : УМКВО, 1989. – 82 с.
13. Юрченко С. А. География инфраструктуры [Текст] / С. А. Юрченко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2003.
– 180 с.
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Шинкаренко, Д. (2015). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ВЕЛИКОГО МІСТА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 119-125. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1120