ЗАСЕЛЕНСЬКО-РОЗСЕЛЕНСЬКІ ПРОЦЕСИ ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА

  • К. Ю. Сегіда Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Ю. О. Горбунова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена аналізу процесу заселення та територіальним особливостям розселення населення міста Харко-
ва. Визначено тенденції зміни чисельності населення місто, визначені основні часові характеристики та виявлені чинники
впливу. Визначено особливості формування поселенської структури системи розселення м. Харкова. Розглянуто зміни його
територіальної структури. Виявлено та обґрунтовано основні фактори заселення території міста та їх територіальну
диференціацію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

К. Ю. Сегіда, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655 – 1905 г.г.) [Текст] / Д. И. Бага-
лей, Д. П Миллер. – Харьков, 1994
2. Головне управління статистики в Харківської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.kh.ukrstat.gov.ua/
3. Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова (Из истории города) [Текст]. Изд. 2-е, испр. и доп. / Н. Т. Дьяченко.
– Харьков : Прапор, 1966. – 280 с.
4. Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : www.city.kharkov.ua
5. Харківська область, регіональний розвиток : стан і перспективи [Текст] : монографія / А. П. Голіков, Н. А.
Казакова, М. В. Шуба / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,
2012. – 224 с.
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Сегіда, К., & Горбунова, Ю. (2015). ЗАСЕЛЕНСЬКО-РОЗСЕЛЕНСЬКІ ПРОЦЕСИ ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 114-118. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1119