ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • С. І. Решетченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Г. С. Куценко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Наводиться аналіз динаміки середньомісячної температури повітря на десяти метеорологічних станціях впродовж
року та сезонів на території Харківської області за період 2000-2012 рр.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. І. Решетченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. IPCC, 2001 : Climate Change 2001 : The Scientific Basis. – Cambridge, United Kingdom and NewYork, Cambridge
University Press, 2001. – 881 p.
2. Мартазінова В. Ф. Сучасний клімат Київської області [Текст] / В. Ф. Мартазінова, О. К. Іванова. Україн-
ський науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – К: АВЕРС, 2010. – 70 с.
3. Бабіченко В. М. Зміни температури повітря в Україні наприкінці ХХ ст. та на початку ХХІ ст. за умов гло-
бального потепління [Текст] / В. М. Бабіченко, Л. М. Гущина, Н. В. Ніколаєва, та інші. // Географія в інфор-
маційному суспільстві : Зб. наук. праць. У 4-х тт. – К. : ВГЛ Обрії, 2008. – T. III. – С. 36-39.
4. Температурний режим на території України [Текст] / За ред. В. І. Осадчого, В. М. Бабіченко; Український
науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 304 с.
5. Волошина О. В. Статистичне дослідження випадків дуже сильних дощів на території України [Текст] /
О.В. Волошина // Український гідрометеорологічний журнал, 2010. – №6. – С. 102–108.
6. Зубкович С. О. Типізація синоптичних процесів над східною Україною [Текст] / С.О. Зубкович // Український
гідрометеорологічний журнал, 2010 – №7. – С. 103–108.
7. Хохлов В. Н. Количественное описание изменения климата Европы во второй половине 20 века [Текст] /
В.Н. Хохлов // Український гідрометеорологічний журнал, 2007. – №2. – С. 35–42.
8. Затула В. І. Застосування інтерполяційних поліномів ньютона для обчислення середніх дат переходу тем-
ператури повітря через певні рівні в Україні [Текст] / В. І. Затула, Д. В. Затула // Український гідрометео-
рологічний журнал, 2011. – №8. – С. 60–66.
9. Шевченко О. Г. Температурні аномалії великого міста [Текст] / О. Г. Шевченко, С. І. Сніжко, Є. В. Самчук
// Український гідрометеорологічний журнал, 2011. – №8. – С. 67–73.
10. Грушевський О. М. Про деякі фізичні механізми еволюції блокуючого антициклону в період формування ано-
мальних погодних умов влітку 2010 року / О. М. Грушевський // Український гідрометеорологічний журнал,
2012. – №10. – С. 41–49.
11. Затула В. І. Деякі особливості антициклонічної діяльності на території України в різні сезони року / В. І.
Затула, С. В. Мисник // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – Вип. 50. – Ч.1. – С. 51–57.
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Решетченко, С., & Куценко, Г. (2015). ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 109-114. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1117