ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • І. О. Полевич Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статті розглядаються особливості інвестиційної діяльності регіонів України. Дається загальна структура розпо-
ділу іноземних інвестицій по регіонам України; представлені абсолютні та відносні числові показники. Проаналізовано осо-
бливості територіальної диференціації розподілу іноземних інвестицій за регіонами України. Дана характеристика галузе-
вої, географічної та територіальної структур інвестиційної діяльності 10 регіонів-лідерів за обсягом надходження прямих
іноземних інвестицій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. О. Полевич, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Головне управління статистики в АР Крим [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.sf.ukrstat.gov.ua/
2. Головне управління статистики в Дніпропетровській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://dneprstat.gov.ua/
3. Головне управління статистики у Донецькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:
//www.donetskstat.gov.ua/
4. Головне управління статистики у Запорізькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.zp.ukrstat.gov.ua/
5. Головне управління статистики у Київській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://oblstat.kiev.ukrstat.gov.ua
6. Головне управління статистики у Луганській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.lugastat.lg.ua/
7. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://lv.ukrstat.gov.ua/
8. Головне управління статистики у м. Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gorstat.kiev.ua/
9. Головне управління статистики у Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.od.ukrstat.gov.ua/
10. Головне управління статистики у Полтавській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.poltavastat.gov.ua/
11. Головне управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://kh.ukrstat.gov.ua/
12. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
13. Донецька обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://donoda.gov.ua
14. Дніпропетровська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://adm.dp.ua/
15. Запорізька обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.zoda.gov.ua/
16. Київська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://koda.gov.ua/
17. Луганська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.loga.gov.ua/
18. Львівська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/
19. Одеська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://oda.odessa.gov.ua/
20. Основи інвестиційно-іноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Федорен-
ко, Д. В. Степанов, М. П. Денисенко та ін.; за наук. ред. В. Г. Федоренко. – К. : Алерта, 2004. – 431 с.
21. Полтавська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.admpl.
gov.ua/
22. Харківська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://kharkivoda.gov.ua/
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Полевич, І. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 104-108. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1116