ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  • Т. Г. Погребський Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглянуто сучасні особливості організації національної системи охорони здоров’я України. Детально оха-
рактеризовано організаційну структуру системи охорони здоров’я України. Висвітлено механізми управління, а також
особливості формування та реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я. Представлені основні рівні надання
медико-санітарної допомоги. Обґрунтовані рекомендації щодо проведення управлінських та організаційних заходів спрямо-
ваних на реформування системи охорони здоров’я України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. Г. Погребський, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Авраменко Н. В. Державне управління системою охорони здоров'я на регіональному рівні: сучасний стан,
шляхи вдосконалення [Текст] : монографія / Н. В. Авраменко. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 196 с.
2. Баєва О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я [Текст] : навч. посібник / О. В. Баєва. –К. : Центр учбо-
вої літератури, 2008. – 640 с.
3. Лехан В. М.Стратегія розвитку системи охорони здоров’я [Текст] : український вимір / В. М. Лехан, Г. О.
Слабкий, М. В. Шевченко.  К. : Четверта хвиля, 2009. – 353 с.
4. Нємець Л. М. Медична галузь Харківської області: територіальні особливості, проблеми та шляхи вдоско-
налення (суспільно-географічні аспекти) [Текст] : [монографія] / Л. М. Нємець, Г. А. Баркова, К. А. Нємець.
 К. : Четверта хвиля, 2009. – 224 с.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua
6. Cайт Лабораторії законодавчих ініціатив [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://parlament.org.ua
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Погребський, Т. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 101-104. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1115