РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ УКРАЇНИ

  • Г. О. Кулєшова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • П. О. Кафтанова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Л. В. Ключко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена аналізу зовнішньоторговельної діяльності України. В роботі охарактеризовано географічну
структуру експорту товарів України, виявлені напрями її трансформації за останні роки. Встановлені особливості геогра-
фічної структури експорту товарів регіонів України, проаналізовано регіональні аспекти співробітництва України з краї-
нами СНД, Азії та Європи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г. О. Кулєшова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Білоцерківець В. В. Міжнародна економіка. Підручник [Текст] / В. В Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К.
Лебедєва та ін.; За ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.
2. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2012 році [Текст] : Статистичний збірник / Відповіда-
льний за випуск А. О. Фризоренко. – К., 139 с.
3. Мельник Т. М. Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/ed_work/n_7/2.pdf
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.ukrstat.gov.ua
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Кулєшова, Г., Кафтанова, П., & Ключко, Л. (2015). РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 92-96. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1113