ВПЛИВ ПОГОДНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Ю. Ф. Кобченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • О. Ю. Кобченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • В. А. Резуненко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Розглянуті питання впливу погодно-кліматичних умов на вегетацію і врожай зернових культур і зокрема
озимої пшениці. Проаналізувавши статистичні показники врожайності озимої пшениці і погодних умов у Хар-
ківській області за 1975-2012 рр. було показано, що найбільш тривалі інтенсивні посушливо-суховійні явища
спостерігаються кожні три роки, катастрофічні кожний 10 рік. Врожайність озимої пшениці становила
менше 20 ц/га. Методами математичної статистики показано рішення питань зв'язку врожаю з погодними
умовами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. Ф. Кобченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Адаменко Т. С. Гідрометзабезпечення агропромислового комплексу України [Текст] / Т. С. Адаменко // Ма-
теріали семінару з агрометеорології. – Київ, 2003. – С. 3–7.
2. Дмитренко В. П. Наслідки і проблематика агрометеорологічних досліджень УкрНДГМІ за піввіковою учас-
тю випускників ОГМІ [Текст] / В. П. Дмитренко, Н. К. Строкач // Гідрометеорологія і охорона навколиш-
нього середовища. – Одеса, 2003. – С. 224–229.
3. Исаев А. А. [Текст] / Прикладная климатология. – М. : МГУ, 1989. – 89 с.
4. Кобченко Ю. Ф. Географо-мелиоративный мониторинг природных комплексов Левобережной Украины
[Текст] / Ю. Ф. Кобченко. – Харьков : Харьк. ун-т, 1993. – 119 с. – Деп. в ГНТБ Украины, 458–Ук 93.
5. Кобченко Ю. Ф. Мониторинговая оценка фитопогодных комплексов в функционировании природно-
агромелиоративных систем [Текст] / Ю. Ф. Кобченко // Вестник Харьк. ун-та, 1999. – № 402. – С. 129–133.
6. Моделирование процессов формирования биомассы и урожая сельскохозяйственных культур [Текст] / Ю. Ф.
Кобченко, В. А. Резуненко, С. В. Люсин, Е. А. Солоха // Применение персональных компьютеров в научных ис-
следованиях и учебном процессе. – Харьков : ХНУ, 2002. – С. 44–45.
7. Кобченко Ю. Ф. Методы статистической обработки и анализа информации и их применение. [Текст] /
Ю. Ф. Кобченко // Матеріали конференції «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії». –
Харьков, ХНУ, 2009. – С. 43–48.
8. Ковальчук П. І. Моделювання навколишнього середовища [Текст] / П. І. Ковальчук. – К. : Либідь, 2003.
9. Полевой А. Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. [Текст] / А. Н. Полевой. –
Л. : Гидрометеоиздат., 1983. – 175 с.
10. Сиротенко О. Д. Математическое моделирование водно-теплового режима и продуктивности агроэкоси-
стем [Текст] / О. Д. Сиротенко. – Л. : Гидрометеоиздат, 1981. – 167 с.
11. Чирков Ю. И. Агрометеорология [Текст] / Ю. И. Чирков – Л : Гидрометеоиздат, 1979. – 320 с.
12. Чубуков Л. А. Комплексная климатология Л. А. Чубуков – М. : Изд-во АН СССР, 1949. – 96 с.
13. Щербань М. И. Микроклиматология [Текст] / М. И. Щербань – К. : Наукова думка, 1978. – 278 с.
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Кобченко, Ю., Кобченко, О., & Резуненко, В. (2015). ВПЛИВ ПОГОДНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 86-91. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1112