АНАЛІЗ МЕТРОПОЛІТАРНИХ ФУНКЦІЙ ВЕЛИКОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХАРКОВА)

  • П. А. Вірченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • А. В. Мазурова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті проаналізовано сутність функцій великого міста. Розглянуто поняття метрополісу та класифікація мет-
рополітарних функцій світових міст. Проаналізовано прояв метрополітарних функцій великого міста на прикладі Харкова
за окремими індикаторами-показниками. Розглянуті організаційно-управлінська, інноваційно-креативна, духовно-культурна,
інформаційно-репрезентативна та транспортно-комунікаційна функції міста Харкова, як одного з метрополісів України.
Виявлено найбільш розвинуті серед метрополітарних функції міста Харкова та ті, які потребують подальшого розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

П. А. Вірченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Brol R. Metody typologii miast / R. Brol, M. Maj, D. Strahl. – Wroclaw : AE, 1990.
2. Fossaert R. Las villes mondiales, villes du systeme mondial / R. Fossaert. – Herodote, 2001. – P. 10-25.
3. Виставкова діяльність у Харківській області у 2012 р. [Офіційний сайт Харківської обласної державної
адміністрації]. – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/en/document/view/id/10756
4. Денисенко О. О. Процеси метрополізації та перспективи їх розвитку в Україні: автореф. дис… на здобут-
тя наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 / О. О. Денисенко. – Київ, 2010. – 23 с.
5. Дружинин А. Г. Метрополизация как доминантная тенденция территориальной организации общества в
постсоветский период: универсальные проявления и южно-российская специфика / А. Г. Дружинин // Науч-
ный журнал Перм. ун-та, географический вестник. – № 3 (11). – 2009.
6. Крупный город: проблемы и тенденции развития [Текст] / Под ред. М. Н. Межевич, В. А. Воротилова //
Институт социально-экономических проблем АН СССР. Ленинградское отделение. – Л. : Наука, 1988. –
167с.
7. Місто Харків у 2012 р. (статистичний щорічник) [Текст] / Під редакцією О. Г. Мамонтової. – Х., 2013. –
182 с.
8. Робота транспортного комплексу Харківської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://gortransport.kharkov.ua/news/5663/
9. Розклад Міжнародного аеропорту «Харків» за напрямками [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://hrk.aero/uk/onlajjn-tablo/rozklad-po-napryamah/
10. Статистика Международного аэропорта «Харьков» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.avianews.com/airlines/airport/kharkiv_hrk.htm#Статистика
11. Харків сьогодні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/o-xarkove/xarkovsegodnya.
html
12. Чисельність населення на 1 лютого 2014 р. та середня чисельність за січень 2014 р. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Вірченко, П., & Мазурова, А. (2015). АНАЛІЗ МЕТРОПОЛІТАРНИХ ФУНКЦІЙ ВЕЛИКОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХАРКОВА). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 73-80. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1110