МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРИПЛИВІВ ВУГЛЕВОДНІВ НА ПРИКЛАДІ САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ

  • В. М. Владика Львівський комплексний науково-дослідний центр (ЛКНДЦ) УкрНДІгазу
  • М. Ю. Нестеренко Львівський комплексний науково-дослідний центр (ЛКНДЦ) УкрНДІгазу
  • Р. С. Балацький Львівський комплексний науково-дослідний центр (ЛКНДЦ) УкрНДІгазу
  • Ю. М. Неспляк ТОВ “Горизонти”
  • О. В. Чебан Львівське відділення ГПУ “Полтавагазвидобування”

Анотація

Для порід-колекторів сарматського ярусу (горизонт НД-10) експериментально виявлено, що дія бурового розчину при-
зводить до погіршення фазової газопроникності в 2,1 рази. 10 % розчин оцтової кислоти сприяє підвищенню фазової газоп-
роникності в 1,5 рази. Внаслідок дії реагенту СПК та комплексної дії 10 % розчину соляної кислоти і реагенту СПК фазова
газопроникність зростає відповідно в 4,8 та 13 разів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. М. Владика, Львівський комплексний науково-дослідний центр (ЛКНДЦ) УкрНДІгазу

Посилання

1. ГОСТ 26450.0-85 Породы горные. Общие требования к отбору и подготовке проб для определения коллек-
торских свойств [Текст]. – М. : Изд-во стандартов. – 1985. – 12 с.
2. ГОСТ 26450.1-85 Породы горные. Метод определения коэффициента открытой пористости жидкостена-
сыщением. [Текст]. – М. : Изд-во стандартов. – 1985. – 8 с.
3. ГОСТ 26450.2-85 Породы горные. Метод определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при
стационарной и нестационарной фильтрации. [Текст]. – М. : Изд-во стандартов. – 1985. – 16 с.
4. Методические рекомендации по исследованию пород-коллекторов нефти и газа физическими и петрографическими
методами [Текст]. – М. : ВНИГНИ. –1978. –395 с.
5. Вивчення фізичних властивостей гранулярних порід-колекторів до підрахунку запасів нафти і газу об’ємним мето-
дом. [Текст]. – Київ–Львів : ДКЗ України, ЛВ УкрДРГІ, 2010. – 42 с.
6. Нестеренко М. Ю. Петрофізичні основи обґрунтування флюїдонасичення порід-колекторів [Текст] / М. Ю.
Нестеренко. – К. : УкрДГРІ, 2010. – 224 с.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Владика, В., Нестеренко, М., Балацький, Р., Неспляк, Ю., & Чебан, О. (2015). МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРИПЛИВІВ ВУГЛЕВОДНІВ НА ПРИКЛАДІ САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 26-34. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1074