ФАКТОРИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ У ГРУНТАХ І ГРУНТОВИХ ВОДАХ КАЙНОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ

  • Г. Є. Потапенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Розглянуто розповсюдження та накопичення пестицидів у грунтах та грунтових водах четвертинних відкладів на прикладі Донецької дослідної станції садівництва (Артемівський дослідний полігон). Встановлено, що вміст пестицидів у геологічному середовищі напряму залежить від кількості їх використання на сільгоспугіддях. Визначено основні кліматичні, геологічні, гідрогеологічні та геохімічні фактори їх розповсюдження. Висвітлено результати дослідно-методичних робіт з розповсюдження та накопичення пестицидів у четвертинних грунтах та грунтових водах. Встановлено кореляційну залежність залишкової кількості пестицидів від їх фізико-хімічної стійкості (внутрішні фактори) та середовища їх знаходження (зовнішні фактори).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г. Є. Потапенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Сметник А. А. Прогнозирование миграции пестицидов в почвах [Текст] : Автореф. дисс. доктора биологических наук / А. А. Сметник. – М., 1999. – 31 с.
2. Осокіна Н. П. Содержание хлорорганических пестицидов в питьевой воде г. Киева [Текст] / Н. П. Осокіна // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – №1. – 2006. – С. 62–64.
3. Наземцева Я. О. Моделювання міграції пестицидів у ґрунтах від джерел постійного забруднення [Текст] / Я. О. Наземцева, Д. О. Лазненко Восточно-европейский журнал передовых технологий. – № 4/10(64). – 2013.
4. Осокина Н. П. Содержание хлорорганических пестицидов в подземных водах и их влияние на безопасность жизнедеятельности населения Украины [Электронный ресурс] / Н. П. Осокіна. Институт геологических наук НАН Украины. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua.
5. Гидрогеология СССР. Том 6. Донбасс [Текст] / Под ред. Д. И. Щеголева. – М. : Недра, 1971. – 480 с.
6. Суярко В. Г. Экология подземной гидросферы Донбасса [Текст] / В. Г. Суярко. – К. : Знание, 1997. – 69 с.
7. Потапенко Г. Є. Вміст пестицидів у підземних водах та ґрунтах Донеччини [Текст] / Г. Є. Потапенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, № 1084. – 2013. – С. 233–236.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Потапенко, Г. (2015). ФАКТОРИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ У ГРУНТАХ І ГРУНТОВИХ ВОДАХ КАЙНОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 148-152. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1067