ФАКТОРИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ У ГРУНТАХ І ГРУНТОВИХ ВОДАХ КАЙНОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ

  • Г. Є. Потапенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Розглянуто розповсюдження та накопичення пестицидів у грунтах та грунтових водах четвертинних відкладів на прикладі Донецької дослідної станції садівництва (Артемівський дослідний полігон). Встановлено, що вміст пестицидів у геологічному середовищі напряму залежить від кількості їх використання на сільгоспугіддях. Визначено основні кліматичні, геологічні, гідрогеологічні та геохімічні фактори їх розповсюдження. Висвітлено результати дослідно-методичних робіт з розповсюдження та накопичення пестицидів у четвертинних грунтах та грунтових водах. Встановлено кореляційну залежність залишкової кількості пестицидів від їх фізико-хімічної стійкості (внутрішні фактори) та середовища їх знаходження (зовнішні фактори).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Г. Є. Потапенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Сметник А. А. Прогнозирование миграции пестицидов в почвах [Текст] : Автореф. дисс. доктора биологических наук / А. А. Сметник. – М., 1999. – 31 с.
2. Осокіна Н. П. Содержание хлорорганических пестицидов в питьевой воде г. Киева [Текст] / Н. П. Осокіна // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – №1. – 2006. – С. 62–64.
3. Наземцева Я. О. Моделювання міграції пестицидів у ґрунтах від джерел постійного забруднення [Текст] / Я. О. Наземцева, Д. О. Лазненко Восточно-европейский журнал передовых технологий. – № 4/10(64). – 2013.
4. Осокина Н. П. Содержание хлорорганических пестицидов в подземных водах и их влияние на безопасность жизнедеятельности населения Украины [Электронный ресурс] / Н. П. Осокіна. Институт геологических наук НАН Украины. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua.
5. Гидрогеология СССР. Том 6. Донбасс [Текст] / Под ред. Д. И. Щеголева. – М. : Недра, 1971. – 480 с.
6. Суярко В. Г. Экология подземной гидросферы Донбасса [Текст] / В. Г. Суярко. – К. : Знание, 1997. – 69 с.
7. Потапенко Г. Є. Вміст пестицидів у підземних водах та ґрунтах Донеччини [Текст] / Г. Є. Потапенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, № 1084. – 2013. – С. 233–236.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Потапенко, Г. Є. (2015). ФАКТОРИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ У ГРУНТАХ І ГРУНТОВИХ ВОДАХ КАЙНОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 148-152. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1067