СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПРИРОДНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ЗСУВІВ

  • Д. В. Касіянчук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотація

У статті обґрунтовано вибір факторів прогнозування екзогенних геологічних процесів на прикладі зсувів. Проведений статистичний аналіз даних дозволив визначити приналежність факторних характеристик до природної чи техногенної складової розвитку зсувів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Д. В. Касіянчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Посилання

Дэвис Дж. Статистический анализ данных в геологии [Текст] / Пер. с англ.: В 2 кн. – М.: Недра, 1990. – 319-427 с.
2. Закономерная связь между величинами вероятностей возникновения оползней и оползневой опасности при комплексном воздействии природно-техногенных факторов [Научное открытие]. Диплом №310. / Кузьмен-ко Э. Д., Крыжанивский Е. И., Карпенко А. Н., Журавель А. М. // Научные открытия: сборник кратких опи-саний научных открытий, научных идей, научных гипотез. – 2006. – Москва : МААНОИ, 2007. – С. 64-65.
3. Касіянчук Д. В. Природна і техногенна складова факторів екзогенних геологічних процесів [Електронний ресурс] / Д. В. Касіянчук // Матеріали доповідей XII Міжнародної наукової конференції. «Геоінформатика : теоретичні та прикладні аспекти», 13-16 травня 2013 р. – м. Київ: Всеукраїнська асоціація геоінформатики., 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см.
4. Касіянчук Д. В. Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складової розвитку зсувів [Текст] / Д. В. Касіянчук // Збірник матеріалів доповідей 3-го Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», 17-19 вересня 2014 р. – м. Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – С. 30.
5. Крив’юк І. В. Статистичний аналіз геолого-геофізичних параметрів, узгоджених із зсувонебезпекою локального рівня [Текст] / І. В. Крив’юк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009 – №1(19). – С.62-67.
6. Кузьменко Е. Д. Прогноз розвитку зсувних процесів як фактор забезпечення надійності експлуатації трубопроводів [Текст] / Е. Д. Кузьменко, Є. І. Крижанівський, О. М. Карпенко, О. М. Журавель // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2005. – № 4(17). – С. 24-35.
7. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році [Текст] / Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство екології та природних ресурсів України, Національна академія наук України. – Київ, 2013. – 384 с.
8. Смирнов Н. В. Краткий курс математической статистики для технических приложений [Текст] / Н. В. Смирнов, И. В. Дунин-Барковский. – М. : Физматгиз, 1959. – 436 с.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Касіянчук, Д. В. (2015). СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПРИРОДНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ЗСУВІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 139-148. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1066