СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПРИРОДНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ЗСУВІВ

  • Д. В. Касіянчук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотація

У статті обґрунтовано вибір факторів прогнозування екзогенних геологічних процесів на прикладі зсувів. Проведений статистичний аналіз даних дозволив визначити приналежність факторних характеристик до природної чи техногенної складової розвитку зсувів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д. В. Касіянчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Посилання

Дэвис Дж. Статистический анализ данных в геологии [Текст] / Пер. с англ.: В 2 кн. – М.: Недра, 1990. – 319-427 с.
2. Закономерная связь между величинами вероятностей возникновения оползней и оползневой опасности при комплексном воздействии природно-техногенных факторов [Научное открытие]. Диплом №310. / Кузьмен-ко Э. Д., Крыжанивский Е. И., Карпенко А. Н., Журавель А. М. // Научные открытия: сборник кратких опи-саний научных открытий, научных идей, научных гипотез. – 2006. – Москва : МААНОИ, 2007. – С. 64-65.
3. Касіянчук Д. В. Природна і техногенна складова факторів екзогенних геологічних процесів [Електронний ресурс] / Д. В. Касіянчук // Матеріали доповідей XII Міжнародної наукової конференції. «Геоінформатика : теоретичні та прикладні аспекти», 13-16 травня 2013 р. – м. Київ: Всеукраїнська асоціація геоінформатики., 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см.
4. Касіянчук Д. В. Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складової розвитку зсувів [Текст] / Д. В. Касіянчук // Збірник матеріалів доповідей 3-го Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», 17-19 вересня 2014 р. – м. Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – С. 30.
5. Крив’юк І. В. Статистичний аналіз геолого-геофізичних параметрів, узгоджених із зсувонебезпекою локального рівня [Текст] / І. В. Крив’юк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009 – №1(19). – С.62-67.
6. Кузьменко Е. Д. Прогноз розвитку зсувних процесів як фактор забезпечення надійності експлуатації трубопроводів [Текст] / Е. Д. Кузьменко, Є. І. Крижанівський, О. М. Карпенко, О. М. Журавель // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2005. – № 4(17). – С. 24-35.
7. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році [Текст] / Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство екології та природних ресурсів України, Національна академія наук України. – Київ, 2013. – 384 с.
8. Смирнов Н. В. Краткий курс математической статистики для технических приложений [Текст] / Н. В. Смирнов, И. В. Дунин-Барковский. – М. : Физматгиз, 1959. – 436 с.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Касіянчук, Д. (2015). СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПРИРОДНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ЗСУВІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 139-148. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1066