ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАЛОМНИЦТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Ю. Я. Городиський Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

У статті охарактеризовано сучасний розвиток паломництва у Львівський області та його територіальні особливості. Проаналізовано динаміку кількості релігійних громад за конфесіями у регіоні за останні роки. Перелічено найвідоміші місця християнського паломництва (де знаходяться чудотворні ікони, мощі святих, святі цілющі джерела й ін.) і наведено коротку туризмознавчу характеристику найвідоміших з них. Складено картосхему розміщення об’єктів паломництва на території Львівської області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. Я. Городиський, Львівський національний університет імені Івана Франка

Посилання

1. Вояковський Н. Шляхами наших прочан [Текст] / Н. Вояковський. – Львів : Місіонер, 1998. – 122 с.
2. Жаровська О. Паломницькі святині [Текст] / О. Жаровська: вид. 2-ге, випр. – Львів : Свічадо, 2011. – 224 с.
3. Ковальчук А.С. Географія релігій в Україні: [Монографія] / А. С. Ковальчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім., Івана Франка, 2003. – 308 с.
4. Конфесійна карта Львівщини: інформаційно-статистичний довідник. – Львів, 1997. – 84 с.
5. Любіцева О. О. Паломництво та релігійний туризм : [Навч. посібник] / О. О. Любіцева, С. П. Романчук – К. : Альтерпрес, 2011. – 416 с.
6. Релігійний туризм: термінологічний словник-довідник [Текст] / автор-упор. Т. Божук. – Львів : Укр. Бестселер, 2010. – 152 с.
7. Паломницькі місця. Довідник [Текст] / автори-упорядники І. Голота, М. Влад, М. Гузіль, В. Гіщинський. – Львів : «Карти і Атласи», 2011. – 178 с.
8. Патріарший паломницький центр УГКЦ [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://pilgrimage.org.ua.
9. Савчук Б. Молитовник-путівник для прочанина [Текст] / Б. Савчук. – Львів, 2006. – 278 с.
10. Святині, що знаходяться в храмах Львівської єпархії УПЦ [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://orthodox.lviv.ua/lvivep/svjatini.htm.
11. Святині Церкви [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://moshi-sviatih.ckto.ru.
12. Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2012 рік [Текст]. – Івано-Франківськ : Головне управління статистики у Івано-Франківській області, 2012. – 258 с.
13. Статистичний щорічник Львівської області за 2012 рік [Текст]. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 276 с.
14. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2012 рік [Текст]. – Тернопіль : Головне управління статистики у Тернопільської області, 2012. – 315 с.
15. Українська автокефальна православна церква УПЦ [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://patriarchia.org.ua.
16. Українська Православна церква Київський патріархат УПЦ [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.cerkva.info/ru/web-sites/site-uoc-kp.html.
17. Єпархії Української Православної Церкви (Московського Патріархату) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Городиський, Ю. (2015). ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАЛОМНИЦТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 101-106. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1059