ФОРМУВАННЯ ГІДРОГЕОХІМІЧНИХ БАР’ЄРІВ У ЗОНАХ КОНТАКТУ ПІДЗЕМНИХ ТЕХНОГЕННИХ ПОТОКІВ З ПОВЕРХНЕВИМИ ПРИРОДНИМИ ВОДАМИ

  • О. В. Чуєнко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • О. В. Полєвич Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • О. В. Шперер Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В роботі розглянуто процеси накопичення важких металів в зоні постійного контакту. Вивчено розподіл концентрацій металів у воді і донному ґрунті досліджуваного району акваторії. Проведено дослідження проб води (придонного шару) та проб донних відкладень, відібраних у зоні змішування. Показано, що в зоні змішування при приховуваному підземному розвантаженні ґрунтового стоку донними відкладеннями виконується функція фільтру для важких металів, утворюється гідрогеохімічний бар’єр. Визначені параметри бар’єру (потужність, градієнт та контрастність) для кожного з досліджуваних елементів у придонному шарі води та у донному ґрунті

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. В. Чуєнко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Елпатьевский П. В. Геохимия миграционных потоков в природно-техногенных системах [Текст] /
П. В. Елпатьевский. – М. : Наука, 1993. – 252 с.
2. Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно – ресурсного потенціалу [Текст] /
М. М. Коржнев, Ю. Р. Шелят-Сосенко, М. М. Курило [та ін.] // НАН України, Ін-т телекомунікації і глобал. інформ. простору. – К. : ЛОГОС, 2009. – 195 с.
3. Вернадский В. Изб. сочинения. Т. 5. Биосфера [Текст] / В. И. Вернадский. –М.: Изд-во АН СССР, 1960. –85 с.
4. Хорн Р. Морская химия [Текст] / Р. Хорн. – М. : Мир, 1972. – 399 с.
5. Емельянов Е. М. Важнейшие геохимические барьерные зоны в океане (на примере Атлантического океана) [Текст] / Е. М. Емельянов. – М. : Изд. АН СССР. Геогр. серия, 1984. – № 3. – С. 39–53.
6. Емельянов Е. М. Геохимические барьеры и барьерные зоны и их роль в седиментогенезе [Текст] /
Е. М. Емельянов // Геохимия осадочного процесса в Балтийском море. – М. : Наука, 1986. – С. 5–24.
7. Израэль Ю. А. Антропогенная экология океана [Текст] / Ю. А. Израэль, А. В. Цыбань. – Л. : Гидрометеоиз-дат. 1988. – 528 с.
8. Емельянов Е. М. Барьерные зоны в океане [Текст] / Е. М. Емельянов. – Калининград : Изд-во «Янтарный сказ», 1998. – 411 с.
9. Аржанова В. С. Геохимия ландшафтов и техногенез [Текст] / В. С. Аржанова, П. В. Елпатьевский. – М. : Наука, 1990. – 195 с.
10. Зарицкий П. В. Геохимия [Текст лекций] / П. В. Зарицкий. – Харьков : изд-во ХГУ, 1985. – 55 с.
11. Шилькрот Г. С. Механизмы, управляющие химическим составом речных и озерных вод [Текст] /
Г. С. Шилькрот // Изв. РАН. Серия географическая, 1998. – № 4. – С. 42–58.
12. Перельман А. И. Геохимия ландшафта [Текст] / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – М.: Астрея, 1999. –768 с.
13. Полевич О. В. Информационные технологии рентгенофлуоресцентного анализа состава жидкостей /
О. В. Полевич, А. В. Шперер, Т. И. Углова // Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков, 2004. – № 5. – С. 158–165.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Чуєнко, О. В., Полєвич, О. В., & Шперер, О. В. (2015). ФОРМУВАННЯ ГІДРОГЕОХІМІЧНИХ БАР’ЄРІВ У ЗОНАХ КОНТАКТУ ПІДЗЕМНИХ ТЕХНОГЕННИХ ПОТОКІВ З ПОВЕРХНЕВИМИ ПРИРОДНИМИ ВОДАМИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 51-57. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1049