ПРОГНОЗУВАННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СКУПЧЕНЬ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО ВОДОНАПІРНОГО БАСЕЙНУ ЗА ГІДРОГЕОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

  • І. В. Колодій Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Анотація

Гідрогеохімічні, газогідрогеохімічні особливості підземних вод, просторово пов’язаних з покладами вуглеводнів, можуть використовуватись в якості критеріїв локальної газонафтоносності. Наведені ознаки наявності покладів за сольовим і газовим складом вод, вмістом мікроелементів і мікрокомпонентів для Причорноморського водонапірного басейну. Запропонована класифікація гідрогеохімічних ознак наявності покладів, серед яких, крім водорозчинених газів і водорозчиненої органічної речовини, можуть бути використані прояви слабко мінералізованих конденсаційних вод та їх сумішей з пластовими.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

І. В. Колодій, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Посилання

1. Колодий, В. В. Подземные конденсационные и солюционные воды нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений [Текст] / В. В. Колодий. – Киев : Наук. думка, 1975. – 122 с.
2. Колодий, В. В. Подземные воды нефтегазоносных провинций и их роль в миграции и аккумуляции нефти (на примере юга СССР) [Текст] / В. В. Колодий. – Киев : Наук. думка, 1983. – 246 с.
3. Колодій І. В. Гідрогеологічні особливості Голицинського і Штормового газоконденсатних родовищ на північно-західному шельфі Чорного моря [Текст] / І. В Колодій // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2001. – №4. – С. 29–37.
4. Колодій, І. В. Нафтогазопошукові гідрогеологічні показники акваторії водонапірних басейнів (на прикладі Причорноморського басейну) [Текст] / І. В. Колодій, М. В. Харченко, П. М. Мельничук // Проблеми нафтогазової промисловості. – 2010. – Вип. 8. – С. 28–34.
5. Нафтогазова гідрогеологія [Текст] : підруч. для ВНЗ / В. В. Колодій, І. В. Колодій, Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : Факел, 2009. – 184 с. – 300 пр. – ISBN 978-966-694-104-9.
6. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря [Текст] : моногр. / П. Ф. Гожик, І. І. Чебаненко, М. І. Євдощук та ін. –Київ-Львів, 2007. – 232 с. – 300 пр. – ISBN 966-8555-58-9.
7. Сулин, В. А. Гидрогеология нефтяных месторождений [Текст] / В. А. Сулин. – М.–Л. : Гостоптехиздат, 1948. – 480 с.
8. Штогрин, О. Д. Геохімія підземних вод Степового Криму та їх нафтогазопошукове значення [Текст] / О. Д. Штогрин, А. С.Тердовидов, С. В. Нєчина. –К. : Наук. думка, 1973. – 176 с.
Опубліковано
2015-01-27
Як цитувати
Колодій, І. В. (2015). ПРОГНОЗУВАННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СКУПЧЕНЬ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО ВОДОНАПІРНОГО БАСЕЙНУ ЗА ГІДРОГЕОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 32-36. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1045