№ 104 (2023): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна»

Періодичне фахове видання категорії «Б» у галузі економічних наук зі спеціальностей: 

051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 073 «Менеджмент» 

Наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020 р.

Вісник присвячений актуальним проблемам економічної науки та підприємництва в сучасних соціально-економічних системах. Розглядаються питання економічної теорії, управління соціально-економічними системами, фінансів та оподаткування, міжнародної економіки та світового господарства, математичного і комп’ютерного моделювання соціально-економічних процесів, статистичного аналізу економічної інформації.

Для наукових працівників, викладачів, працівників бізнес-структур та органів державного управління, аспірантів і студентів економічних та інших спеціальностей.

Опубліковано: 2023-06-30

Весь випуск