Методика розрахунку інтегрального показника транспарентності банків України

Ключові слова: фінансові посередники, фінансове посередництво, тіньова економіка, транспарентність банків, нефінансова звітність, детінізація економіки, тіньовий банкінг

Анотація

Дослідження присвячене проблемі розкриття фінансової та нефінансової інформації банківськими групами України. Детінізація економіки є одним із вищих пріоритетів держаної політики, банки, як найбільша група фінансових посередників виступає одним із інструментів для зниження рівня тіньових транзакцій. Проте досі недостатньо висвітлена проблема наявності механізмів ідентифікації порушень, антикорупційних заходів, які у свою чергу, мають позитивно впливати на рівень транспарентності банку. У даному дослідженні автори аналізують Звіт про управління - форму звітності банків, що містить у собі фінансову та нефінансову інформацію, розкриває стан та перспективи розвитку і характеризує ключові ризики, які супроводжують діяльність. Оскільки на даному етапі нормативними актами не визначено уніфіковану форми, то проблема розкриття інформації є досить актуальною. Інструкціями та Законами визначено рекомендований перелік пунктів, які повинні бути включені до Звіту про управління, у зв’язку з цим фінансові посередники можуть не включати до Звіту важливі аспекти. Враховуючи вище вказані проблеми дослідження, авторами проведено аналіз ключових структурних підрозділів Звіту найбільших банків державної форми власності, з приватним та іноземним капіталами протягом 2021–2022 рр. За допомогою експертного методу визначено пункти Звіту, які більш повно розкривають інформацію, ті які безпосередньо стосуються проблеми тінізації економіки та боротьби з корупцією, та ті, які відсутні взагалі. Наступним етапом авторами обрано метод Фішберна для ранжування показників у порядку їх суттєвості, що стало основою для виведення інтегрального показника транспарентності по кожному банку. Результати свідчать про те, що простежується загальна тенденція до зростання рівня відкритості фінансової та нефінансової інформації банків. У розрізі форм власності більш транспарентними є банки з іноземним капіталом та державної форми власності, у свою чергу це сприяє зниженню рівня тіньових операцій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ж.А. Олексіч, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, старший викладач,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування

А.П. Ярошина, Сумський державний університет

аспірантка кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування

Посилання

Bezverkhyi, K., & Panteleiev, V. (2018). Consolidated management report. Innovations in the management practice of reporting. Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, 1-2, 37-46. (in Ukranian)

Kostash, T. (2021). "Management report" in the information support system of dynamic enterprise management. Scientific Collection InterConf, 52, 110-115. doi: https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.04.2021.012 (in Ukranian)

Novichenko, L. (2018). Current issues in the formation of the Enterprise Management Report. Economic analysis, 4, 258-264. (in Ukranian)

Valkova, N. (2021). Management report: information content and regulatory regulation by submission subjects. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 6, 184-189. doi: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6-29 (in Ukranian)

Tsaruk, N. (2019). Preparation of the management report is a new challenge for the accountant. Business navigator, 3, 120-125. (in Ukranian)

Onishchenko, V. (2018). Comparison of national and international requirements for drawing up a management report. Problems and prospects of economics and management, 4, 230-238. doi: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2018-4(16)-230-238 (in Ukranian)

Tyvonchuk, O., & Venta, N. (2022). National and international management reporting requirements: towards change. Economy and society, 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-4 (in Ukranian)

Prachi, M. (2019). Financial Intermediaries. The investors book. Retrieved from https://theinvestorsbook.com/financial-intermediaries.html

Baruch, L. (2018). The deteriorating usefulness of financial report information and how to reverse it. Accounting and Business Research, 48 (5), 465-493.

Sinha, T. (2001). The Role of Financial Intermediation in Economic Growth: Schumpeter” In Dahiya S. B. and Orati V. (eds) Economic Theory in the Light of Schumpeter’s Scientific Heritage. Spellbound Publishers, Chapter 2.

Muhoza, B. (2019). Financial intermediation and economic growth in the East African Community: A financial index approach. African Journal of Economic Review, 7(2), 165-182.

On the approval of the Instructions on the procedure for drawing up and publishing financial statements of Ukrainian banks, Resolution of the National Bank of Ukraine No. 373 (2021). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11#Text

Medykovskyi, M. (2011). A study of the effectiveness of methods for determining weighting coefficients of importance. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 5, 176-182. (in Ukranian)

Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Олексіч, Ж., & Ярошина, А. (2023). Методика розрахунку інтегрального показника транспарентності банків України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (104), 31-36. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2023-104-04