Концептуальні засади активізації інноваційної діяльності підприємств

Ключові слова: інноваційна діяльність, фактори розвитку, управління, механізм

Анотація

Дослідження присвячено проблемі активізації інноваційної діяльності підприємств для вирішення завдань ліквідації наслідків збройного вторгнення Росії та післявоєнного відновлення вітчизняної економіки. Проаналізовано заходи щодо здійснення інноваційної діяльності, формування відповідної інфраструктури, державної підтримки, які незважаючи на їх кількість є малоефективними, що підтверджується низхідними показниками інноваційної діяльності вітчизняних підприємств та зменшенням кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок. Проаналізовано причини низької інноваційної активності вітчизняних підприємств, та зроблено висновок, що проблеми інноваційного розвитку залежать від середовища функціонування, можливостей підприємства здійснювати інноваційну діяльність, а також від наявності комунікаційного зв’язку між учасниками інноваційної діяльності. Вирішення проблем інноваційного розвитку вітчизняних підприємств запропоновано здійснювати за допомогою створення інструментів управління інноваційною діяльністю, що спроможні забезпечити умови для: активізації діяльності, орієнтації на потреби споживачів інноваційної продукції, створення можливостей для взаємозв’язку учасників інноваційної діяльності, залучення необхідного фінансування. Запропоновано механізм забезпечення розвитку інноваційної діяльності, який заснований на елементах системного, процесного й функціонального підходів, що дозволяє обирати методологічні інструменти, формувати й технологічно вирішувати функціональні завдання. Удосконалювання інноваційної діяльності рекомендується здійснювати шляхом: формування організаційних настанов, що дозволить узгодити й регламентувати способи взаємодії суб'єктів і об'єктів управління; узгодження зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку, що дозволить сформувати умови активізації інноваційної діяльності; реалізації технологій управління, що дозволить здійснювати системне й цілеспрямоване управління розвитком інноваційної діяльності підприємства. Запровадження запропонованого механізму сприятиме взаємодії держави, науки та промисловості в межах обміну знаннями й результатами інноваційної діяльності, забезпечуючи тим самим базу для формування інноваційної економіки шляхом активізації інноваційної діяльності окремого підприємства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Н.В. Шандова, Херсонський національний технічний університет

доктор економічних наук, професор

завідувачка кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

А.В. Тарасюк, Херсонський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

Посилання

Antonyuk, L., Poruchnyk, A., & Savchuk, V. (2003). Innovations: theory, mechanism of development and commercialization: monograph. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Dunska, A. R. (2018) Innovative mechanism of development of pulp and paper industry enterprises. (Doctoral dissertation). Kyiv. (in Ukrainian)

Koyuda, V. O., & Lysenko, L. A. (2010). Innovative activity of the enterprise and evaluation of its efficiency. Kharkiv: INZHEK. (in Ukrainian)

Pokropivny, S. F. (1995). Innovative management in the market economy system. Ukraine economy, 2, 24-32. (in Ukrainian)

Toffler, E. (2000). The third wave. Kyiv: Universe. (in Ukrainian)

Fedulova, L. (2006). Innovative economy. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)

Yakovlev, A.I. (2014). Innovative activity as a factor of economic development of small enterprises. Economy: realities of time, 2(12), 115-119. (in Ukrainian)

Drucker, P. F. (1986). Managing for Results: Economic Tasks and Risk-Taking Decisions. New York, NY: HarperCollins Publishers.

Mensch, G. (1979). Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression. Ballinger Pub Co.

Mescon, M., Albert, M., & Khedouri, F. (1988). Management. Harper & Row.

Porter, M. E. (1990). Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.

Schumpeter, J. A. (2008). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Transaction Publ.

Szanto, B. (1985). Innovacio a gazdasagi fejlesztes eszkoze. Budapest: Muszaki konyvkiado.

Bortagaray, I., Tiffin, S. (2000, Aug.). Innovation Cluster in Latin America. Prceedings of 4th International Conference on Technology Policy and Innovation. Curitiba, Brazil.

Zagorodnii, A. G., Voznyuk, G. L. (2007). Financial and economic dictionary. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

On Innovative Activity: Law of Ukraine (2002) No. 40-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.

Economic Code of Ukraine: Law of Ukraine (2003) No. 436-IV. § 325, § 327. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Shpykulyak, O. G., Mazur, G. F. (2014). Innovative activity in the mechanism of stimulation of agro-industrial production. Collection of scientific works of Tavriyya State Agro-Technological University, 4, 73-77. (in Ukrainian)

Organisation for Economic Co-operation and Development & Statistical Office of the European Communities (2005). Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data: The measurement of scientific and technological activities.. 3rd ed. Paris: OECD/European communities. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/.

Bagashova, N. (2015). Business incubators: global and domestic experience of creation and operation. Scientific Bulletin of Kherson State University, 11, 60-63. (in Ukrainian)

Concept of scientific, technological and innovative development of Ukraine (1999). No. 916-XIV. (in Ukrainian)

Statistical Yearbook of Ukraine for 2019: Stat. collection. (2020). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. (in Ukrainian)

Statistical Yearbook of Ukraine for 2021: Stat. collection. (2022). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. (in Ukrainian)

Kasych, A. O., Kanunikova, K.O. (2016). Innovative activity of Ukrainian enterprises: dynamics, problems and solutions. Investments: practice and experience,22, 21-24. (in Ukrainian)

Krylova, O. O. (2020). Directions of activation of the development of innovative entrepreneurship in the national economy. Black Sea Economic Studies, 50-1, 211-217. (in Ukrainian)

Chaplinsky, V. R. (2020). Innovative activity in Ukraine, trends and development prospects. Efficient economy, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/102.pdf. (in Ukrainian)

Strategy for the development of the sphere of innovative activity for the period up to 2030. (2019). No. 526. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12.

Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Шандова, Н., & Тарасюк, А. (2023). Концептуальні засади активізації інноваційної діяльності підприємств. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (104), 68-78. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2023-104-08