Аналіз практичних аспектів формування доходів бюджету територіальної громади міста

  • Н.М. Ткачук Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0003-1947-7565
Ключові слова: бюджет територіальної громади міста, доходи бюджету міста, податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти, дотації, субвенції

Анотація

Дослідження присвячено розгляду практичних аспектів аналізу формування доходів бюджету територіальної громади міста. Підкреслено, що визначну роль у системі забезпечення сталого розвитку територіальних громад сьогодні відводиться механізму забезпечення їх фінансової спроможності, успішне функціонування якого дає можливість не лише запобігти фінансовій кризі, а й в значній мірі позбавити території від залежності використання залучених фінансових ресурсів, прискорити темпи їх сталого розвитку. Фінансова спроможність територіальної громади міста сьогодні обумовлюється ефективністю формування доходів відповідного місцевого бюджету. Автором акцентовано увагу на необхідності детального, всебічного аналізу формування доходів бюджету територіальної громади м. Хмельницького на основі дослідження рівня виконання доходів у розрізі загального та спеціального фондів бюджету. Доречно проаналізовано структурну будову доходів бюджету територіальної громади за основним джерелами їх формування згідно Бюджетного кодексу України: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи ві операцій з капіталом та офіційні трансферти. Надано оцінку динаміки джерел формування доходів бюджету територіальної громади м. Хмельницького за 2017-2021рр. В роботі з’ясовано, що головним джерелом формування доходів досліджуваного місцевого бюджету є податкові надходження. Автором проаналізовано структуру податкових надходжень бюджету територіальної громади міста та їх динаміку в частині надходження прямих і непрямих податків. Враховуючи передачу значних функцій держави на місцевий рівень, важливого значення набувають такі джерела формування доходів бюджету територіальної громади, як міжбюджетні трансферти (дотації та субвенції), динаміка та структура яких досліджена автором за 2017-2021рр. Доведено, що детальний аналіз формування доходів бюджету територіальної громади дає можливість виявити потенційно важливі джерела збільшення доходів задля повного фінансування потреб територіальної громади міста в наданні суспільно-необхідних послуг.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Н.М. Ткачук, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

кандидат економічних наук, доцент,

доцентка кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Demyanishyn, V. G. (2008). Theoretical conceptualization and practical implementation of the budget doctrine of Ukraine: Monograph. Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

Lobodina, Z. M. (2018). The budget mechanism: conceptual principles and prospects for modernization: monogr. Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

Krupka, M., Kulchytskyi, M. & Kovalenko, V. (2018). Transformation of the role of local budget revenues as a tool of the budget mechanism in the context of decentralization. The world of finance, 3(56), 7-18. (in Ukrainian).

Kirylenko, O. P. (Ed). (2014). Local finance: subject.. 2nd ed., add. and processing. Ternopil: Economic opinion of TNEU. (in Ukrainian)

Kirylenko, O., Malynyak, B., Pysmennyy, V., & Rusin, V. (2015). Planning and management of financial resources of the territorial community; Association of Cities of Ukraine. Kyiv: VI EN EY ENTERPRISE LLC. (in Ukrainian)

Desyatniuk, O., & Shapovalov, E. (2020). Actual issues of formation of the revenue part of local budgets in the context of administrative and territorial reform in Ukraine. The world of finance, 3(64), 76-86. doi: https://doi.org/10.35774/sf2020.03.076 (in Ukrainian)

Kirylenko, O. P. (Ed). (2015). Municipal finance: education. manual. Ternopil: Aston. (in Ukrainian)

Chugunov, O.I. (2018). Formation of local self-government budgets in the system of social development of territorial communities. Economic Bulletin of the University, 38, 153-161. doi: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2018-38-153-161 (in Ukrainian)

Buchanan, J. M., & Musgrave, R. A. (2004). Public finance and public choice: two opposite visions of the state. K.: Ed. "KM Academy" house. (in Ukrainian)

Blankart, Sh., & Fedosov, V. (Eds). (2000). State finances in the conditions of democracy: Introduction to financial science. K.: Lybid. (in Ukrainian)

Budget Code of Ukraine №2456-VI dated 8.07.2010 (current version dated 01.01.2023). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_07_08/T102456.html

Demyanishyn, V. G. (Ed), Kyrylenko, O. P. (Ed), & Lobodina, Z. M. (Ed). (2020). The budget system: a textbook. Ternopil: ZUNU. (in Ukrainian)

The budget of the Khmelnytskyi territorial community for 2021. Retrieved from https://openbudget.gov.ua/local-budget/22564000000/info/profil

The budget of the city of Khmelnytskyi for 2018-2020. Retrieved from https://openbudget.gov.ua/local-budget/22201100000/info

Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Ткачук, Н. (2023). Аналіз практичних аспектів формування доходів бюджету територіальної громади міста . Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (104), 11-20. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2023-104-02