Установлення забруднення повітря неутилізованими батарейками

  • В. М. Олексенко Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаева
  • В. В. Олексенко Комунальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат «Обдарованість»
Ключові слова: батарейка, біоіндикатор, забруднення повітря, концентрація, метод, шкідлива речовина

Анотація

Експериментально доведено факт забруднення атмосферного повітря батарейками. Враховано, що хімічний склад батарейок, шкідливими речовинами яких є манґан, кадмій, нікол, цинк, меркурій, луг, плюмбум та ін., змінюється після використання. Проаналізовано можливість застосування відомих методів до виявлення забруднення повітря викинутими батарейками, з’ясовано їхню обмеженість. Вперше запропоновано метод для встановлення гранично можливої концентрації деяких шкідливих речовин у повітрі від неутилізованих батарейок. Метод вирізняється швидким результатом, можливістю використання без матеріально-технічної бази, а його специфікою є застосування виключно для батарейок. Обґрунтовано введення нового поняття критичної маси. Визначено біоіндикатори на шкідливі речовини для повітря, що містяться в батарейках: Aster L., Pulsatilla Adans., L. sativum L. та інші рослини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. М. Олексенко, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаева
д-р пед. наук, проф.,

Посилання

1. Про охорону атмосферного повітря [Електронний ресурс]: Закон України від 09.04.2014 № 1193-VII (1193-18). – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014. - № 23. – Ст.. 873. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2707-12

2. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин і парникових газів у повітря від транспортних засобів [Електронний ресурс]: наказ № 452 від 13.11.2008 / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc

3. Інтернет-сторінка про утилізацію відпрацьованих батарейок. – Режим доступу: http://www.batare.com

4. Охорона праці в будівництві: навчальний посібник / За ред. Б. М. Коржика. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 148 с.

5. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) [Електронний ресурс]: наказ № 201 від 09.07.1997 / Міністерство охорони здоров’я України. – Режим доступу: http:// www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravila-i-normy (Офіційний сайт Державної санітарно-епідеміологічної служби України).
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Олексенко, В., & Олексенко, В. (2016). Установлення забруднення повітря неутилізованими батарейками. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 98-103. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5544