Ландшафтно-геохімічне моделювання на підставі геоінформаційних моделей водозборів

  • К. М. Карпець Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: геохімічний ландшафт, водозбірний басейн, поверхневий стік, модель

Анотація

У програмному забезпеченні різних ГІС-платформ та їх додатків – Amber iQ, ArcGIS 3D Analyst та ArcGIS Spatial Analyst через засоби геостатистичного моделювання відтворено розподіл геохімічних ландшафтів по території м. Харків в межах водозбірних басейнів річок Уди, Лопань, Харків і Немишля. Через класифікаційний аналіз на підставі геостатистичного моделювання виділено елементарні геохімічні ландшафти та складено ландшафтно-геохімічну карту, на яку нанесено геохімічні бар’єри.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

К. М. Карпець, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд. геогр. наук

Посилання

1. Костріков С. В. Загальні принципи вибору моделей і середовищ моделювання водозбірних басейнів / С. В. Костріков // Культура народов Причерноморья (Географічні науки). Научный журнал, 2005. – № 67 – С. 24-29.

2. Костріков С. В. Про деякі особливості зв’язку флювіальних процесів на водозборах із змінами у природно-антропогенному довкіллі / С. В. Костріков // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – Харків-Кременчук. – 2004. – Вип. 10 (12). – С. 57-69.

3. Костріков С. В. Деякі проблемні питання та перспективи геоінформаційного моделювання водозборів / С. В. Костріков // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – Харків – Кременчук. – 2005. – Вип. 11 (13). – С. 5-20.

4. Алексеенко В. А. Геохимия ландшафтов и окружающая среда / Алексеенко В. А. – М. : Недра, 1990. – 47с.

5. Алексеенко В. А. Экологическая геохимия / Алексеенко В. А. – М. : Логос, 2000. – 310 с.

6. Карпець К. М. До питання про стан водотоків міста Харків та визначення рельєфозалежного фактору їх самоочищення / К. М. Карпець // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. – Х., 2009. – № 1(12). – С. 70-74.
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Карпець, К. (2016). Ландшафтно-геохімічне моделювання на підставі геоінформаційних моделей водозборів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 44-48. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5534