Оцінка якості питної води з природних джерел у межах міста Харкова

  • А. А. Лісняк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-5850-7328
  • М. І. Кулик Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-0605-9367
Ключові слова: водопостачання, джерельна вода, якість питної води, забруднення, водневий показник

Анотація

Підвищення надійності та якості водопостачання населення питною водою є однією з першочергових соціальних проблем, оскільки здоров'я населення значною мірою залежить від рівня безпеки питної води.

Мета. Визначити склад джерельної питної води, що споживається мешканцями різних районів м. Харкова та порівняти оцінку якості питної води з різних природних джерел.

Методи. Польові, лабораторно-аналітичні, статистичні.

Результати. Досліджено проби води з 5 природних джерел м. Харкова, з яких населення набирає воду для питних потреб. Визначено, що за органоліптичними показниками перевищень нормативних значень не спостерігається, рН  майже не змінюється за сезонністю, за виключенням проби з джерела «Немишлянське». Аналіз загальної лужності в осінній період показало перевищення нормативу лише в пробах джерела парк «Юність» і по вул. Клочківська, а в весняний період – тільки в пробі джерела по вул. Клочківська. Загальна жорсткість в пробах коливається в осінній період від 4,9 до 8,04 ммоль/дм3, а в весняний період – 6,6 до 10,4 ммоль/дм3. Перевищень за вмістом хлоридів не спостерігається ні в одній із досліджуваних проб води. Вміст заліза перевищує рівень ГДК тільки в пробах води з джерела «Немишлянське». Вміст алюмінію, цинку, кадмію, міді, свинцю, аміаку і нітритів в  пробах знаходиться значно нижче рівня ГДК, і майже не змінюється за сезонами.

Висновки. На формування загального класу якості  проб води з природних джерел суттєвий вплив чинить високий рівень загальної лужності, загальної жорсткості і вмісту заліза у деяких джерелах нецентралізованого водопостачання. За інтегральним екологічним індексом проби води в осінній період з природних джерел «Немишлянське», Парк «Юність» і по вул. Клочківська відносяться до ІІ класу якості, тобто чиста вода. Інтегральний екологічний індекс для всіх інших проб води в осінній період відносить ці джерела до І класу якості води  ̶ дуже чисті. Розрахунок інтегрального екологічного індексу для проб води з всіх природних джерел в весняний період відносить їх до ІІ класу якості.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

А. А. Лісняк, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології та менеджменту довкілля

 

М. І. Кулик, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та менеджменту довкілля

 

Посилання

Grebnyak, M. P., Fedorchenko, R. A., Tulusev, E. O., & Chernenko, G. S. (2017). Anthropogenic and natural risk factors of water supply in the Azov-Dnipro region. Environment and health. 2017. No. 3. P. 55–60 (in Ukrainian).

Romanenko, V.D., Zhukinsky, V.M.,& Oksiuk, O.P. (1998). Methods of ecological assessment of surface water quality by relevant categories. Kyiv: SYMVOL-T. (in Ukrainian).

Hrebin, V.V., Khilchevskyi, V.K., Stashuk, V.A., Chunarov, O.V., & Yaroshevych, O.Ie. (2014). Water Fund of Ukraine: Artificial body of water -reservoirs and ponds. Kyiv. Interpres. Retrieved from https://www.re-searchgate.net/profile/VvGrebin/publication/333237313_Vod-nij_fond_Ukraini_STUCNI_VODOJMI_Vodoshovisa_i_stavki/links/5ce3b92ba6fdccc9ddc15dd4/Vodnij-fond-Ukraini-STUCNI-VODOJMI-Vodoshovisa-i-stavki.pdf (in Ukrainian).

State sanitary norms and rules "Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption" dated May 12, 2010 No. 400. – (DSanPiN 2.2.4-171-10). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10 (in Ukrainian).

DSTU EN 1420-1:2004. (2004). Water quality. Determination of the influence of organic substances on the quality of water intended for human consumption. Evaluation of water in pipeline systems for smell and taste. Part 1. Test method (EN 1420-1:1999, IDT). – Kyiv, IVPiM NAAS, 2004. Retrieved from https://budstandart.ua/normativ-document.html?id_doc=73065&minregion=852 (in Ukrainian).

DSTU ISO 7887:2003. (2003). Water quality. Determination and examination of color (ISO 7887:1994, IDT). – Kyiv, 2003. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=72427 (in Ukrainian).

DSTU 4077-2001. (2001). Water quality. Determination of pH (ISO 10523:1994, MOD). – Kyiv, 2001. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=52791 (in Ukrainian).

DSTU ISO 9963-1:2007 (2007). Water quality. Determination of alkalinity. Part 1. Determination of total and partial alkalinity (ISO 9963-1:1994, IDT). – Kyiv, 2007. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=50541 (in Ukrainian).

DSTU ISO 6059:2003. (2003). Water quality. Determination of the total content of calcium and magnesium. Titrometric method using ethylenediaminetetraacetic acid (ISO 6059:1984, IDT). – Kyiv, 2003. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=52715 (in Ukrainian).

DSTU ISO 9297:2007. (2007). Water quality. Determination of chlorides. Titration with silver nitrate using chromate as an indicator (Mohr's method) (ISO 9297:1989, IDT). – Kyiv, 2007. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=53158 (in Ukrainian).

DSTU ISO 15923-1:2018 (2018). Water quality. Determination of individual parameters using discrete analysis systems. Part 1. Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate content with photometric detection (ISO 15923-1:2013, IDT). – Kyiv, 2018. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=79777 (in Ukrainian).

State surface water monitoring data. (2022). Diya information portal. Retrieved from https://data.gov.ua/dataset/surface-water-monitoring (in Ukrainian).

Kuzyk, I., Vitenko, I., & Tsaryk, V. (2022). Geoecological assessment of land use structure of Gnizdechna small river basin. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, 1 (52), 219-225. https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.1.26 (in Ukrainian).

Klymenko, M. O., Voznyuk, N. M., & Verbetskaya, K. Yu. (2012). Comparative analysis of surface water quality standards. Scientific reports of the National University of Life and Environmental Sciences, (1(30)). Retrieved from http://nd.nubip.edu.ua/2012_1/12kmo.pdf (in Ukrainian).

Prybylova,V.M. (2014). Assessment of the qualitative composition of potable groundwater of the aquifer of the Buchach-Kaniv deposits in the territory of the Kharkiv region. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv Na-tional University, Series "Geology. Geography. Ecology, ;40 (1098), 42-45. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1077 (in Ukrainian).

Опубліковано
2022-11-25
Як цитувати
Лісняк, А. А., & Кулик, М. І. (2022). Оцінка якості питної води з природних джерел у межах міста Харкова. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (27), 20-31. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2022-27-02