Екологічна оцінка якісного складу поверхневого водного об’єкту (на прикладі річки Псел)

  • С. А. Коваленко Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна http://orcid.org/0000-0003-2323-0856
  • Р. В. Пономаренко Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна http://orcid.org/0000-0001-8445-8251
  • О. В. Крайнюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0001-9524-040X
  • О. В. Северинов Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-5366-4044
Ключові слова: поверхневий водний об’єкт, пост забору, моніторинг, екологічний стан, річка Псел

Анотація

Мета: Проведення аналізу якісного складу поверхневого водного об’єкту, задля визначення зміни його екологічного стану.

Методи. Статистичний та системний аналіз зміни екологічного стану за даними інтерактивної карти «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» річки Псел за 2012 – 2020 роки за показниками: нітрати, нітрити, фосфати, іони амонію, сульфати, хлориди.

Результати. Виявлено, що у річці Псел спостерігається загальне зменшення вмісту фосфатів від посту спостереження 1 до посту спостереження 6, при цьому відмічається суттєве збільшення у с. Бишкінь. Причиною може бути розміщення посту спостереження у населеному пункті, у якому відсутні очисні споруди. Додатково спостерігається збільшення вмісту нітратів, при цьому у с. Камінне та смт. В.Багачка відмічається пониження концентрацій нітратів, яке можливо пов’язане зі споживанням їх фітопланктоном, що повинно приводити до збільшення каламутності та БСК води. Підвищена концентрація нітритів свідчить про інтенсивність розкладу органічних речовин, і затримку окислення NO2 до NO3, що чітко свідчить про забруднення поверхневого водного об’єкту. Нітрати та нітрити потрапляють у воду зі стоків промислових і сільськогосподарських підприємств. Зниження концентрації іонів амонію (с. Червоне) може бути пояснено окисленням їх, розчиненим у воді киснем, з утворенням нітрат-іонів. Уздовж усього водотоку спостерігається збільшення вмісту хлоридів. Підвищення вмісту хлориду у с. Бишкінь та с. Камінне зумовлене забрудненням поверхневих водних об’єктів побутовими стічними водами. Спостерігається збільшення вмісту сульфатів. Для виготовлення добрив або хімічних речовин в технологічному процесі на підприємстві використовують сірчану кислоту. Тому можна припустити, що саме скиди підприємством не доочищених вод є причиною збільшення вмісту сульфатів у річці.

Висновки. Проведений аналіз зміни екологічного стану річки Псел на основі даних «Моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів України» за 2015 – 2020 роки дає змогу стверджувати, що річка Псел знаходячись під постійним техногенним впливом, має тенденцію до стійкого погіршення її екологічного стану.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

С. А. Коваленко, Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна

аспірант

Р. В. Пономаренко, Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника кафедри пожежної та рятувальної підготовки

О. В. Крайнюк, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61000, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

О. В. Северинов, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри технологій і безпеки життєдіяльності

 

Посилання

Ponomarenko, R. V. (2020). Scientific and theoretical bases of reduction of technogenic loading on systems of water supply of region taking into account the basic principles of basin management of water resources: monograph, Kharkiv, Publ. Planet-Print Retrieved from http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10628. (in Ukrainian)

Ponomarenko, R., Plyatsuk, L., Hurets, L., Polkovnychenko, D., Grigorenko, N., Sherstiuk, M., & Mi-akaiev, O. (2020). Determining the effect of anthropogenic loading on the environmental state of a surface source of water supply. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/10 (105), 54–62. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.206125

On approval of the Procedure for state water monitoring: Post of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 19, 2018 No 758. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Jianga, J., Tangab, S., Hanc, D., Fud, G., Solomatinee, D., Zheng, Y. (2020). A comprehensive review on the design and optimization of surface water quality monitoring networks. Environmental Modelling & Software, 132, 104792. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2020.104792

Ho K,T., Konovets, I.M., Terletskaya, A.V., Milyukin, M.V.…& Burgessm R.M. (2020). Contaminants, mutagenicity and toxicity in the surface waters of Kyiv, Ukraine. Marine Pollution Bulletin, 155(June), 111153. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111153

Tretyakov, O., Bezsonnyi, V., Ponomarenko, R., & Borodich, P. (2019). Improving the efficiency of forecasting the impact of man-made pollution on surface water bodies. Problems of emergencies, 1(29), 61-78. https://doi.org/10.5281/zenodo.2602648 (in Ukrainian)

Ponomarenko, R., Plyatsuk, L., Kovalev, P., & Zat’ko, J. (2020). Study of changes in the quality of the surface water body under man-made conditions. Technogenic and ecological safety, 8(2/2020), 48–54. https://doi.org/10.5281/zenodo.4300769 (in Ukrainian)

Ponomarenko, R., Plyatsuk, L., Tretyakov, O., & Kovalev, P. (2019). Determination of the ecological state of the main source of water supply of Ukraine. Technogenic and ecological safety, 6(2/2019), 69–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.3559035. (in Ukrainian)

State Agency of Water Resources of Ukraine. State Water Agency official website. URL: https://www.davr.gov.ua/ (in Ukrainian)

Ponomarenko, R., Kovalenko, S. (2021). Study of Changes in the Ecological Condition of the Psel River. Climate change and sustainable development: new challenges of the century: monograph, Mykolaiv, Rzeszow.

Clean water. (2020). Interactive map of river pollution in Ukraine. Retrieved from https://texty.org.ua/water (in Ukrainian)

Vigiak, O., Udias, A., Pistocchi, A., Zanni, M., Aloe, A., & Grizzetti, B. (2021). Probability maps of anthropogenic impacts affecting ecological status in European rivers. Ecological Indicators, Volume 126, 107684. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107684

Kotkova, T. N., Fedjuchka, N. I., & Karas, I. F. (2018). Environmental assessment of drinking water in Luhyny district of Zhytomyr region on chlorides, sulphates and nitrates content. Scientific Bulletin of UNFU, 28(7), 83–87. https://doi.org/10.15421/40280718 (in Ukrainian).

Rules for accepting wastewater into centralized drainage systems.(2017). Approved By order of the Ministry of Regional Development development, construction and housing and communal services of Ukraine from 01.12.2017 No 316. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18#Text (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-11-15
Як цитувати
Коваленко, С. А., Пономаренко, Р. В., Крайнюк, О. В., & Северинов, О. В. (2021). Екологічна оцінка якісного складу поверхневого водного об’єкту (на прикладі річки Псел). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (25), 31-41. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2021-25-03

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)