Сучасна ландшафтно-технічна структура території міста Вінниці

  • Ю. В. Яцентюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, 21000, Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0003-2906-4828
Ключові слова: ландшафтно-антропогенна мезосистема, ландшафтно-технічна мезосистема, ландшафтно-інженерна мезосистема, тип міських ландшафтів

Анотація

Мета. Виявити особливості сучасної ландшафтно-технічної структури міста Вінниці для поліпшення стану міського середовища.

Методи. Системний аналіз, картографічний, аналітико-картографічний аналіз, польові.

Результати. Місто Вінниця представлене селитебною ландшафтно-технічною полісистемою. У ній виділено дві ландшафтно-технічних урбосистеми: власне селитебна на хвилястих лесових височинах, що розчленовані балками і ярами, з дубово-грабовими лісами у минулому на сірих і світло-сірих лісових ґрунтах; промислово-селитебна на хвилястому лесовому плато з дубово-грабовими лісами у минулому на сірих лісових ґрунтах і чорноземах опідзолених. У структурі цих урбосистем виділено заплавні водно-рекреаційні, схилову лісогосподарську, вододільно-дорожню та вододільно-польову ландшафтно-антропогенні мезосистеми, вододільні малоповерхової житлової забудови, схилові малоповерхової житлової забудови, надзаплавно-терасові малоповерхової житлової забудови, надзаплавно-терасову середньо-багатоповерхової житлової забудови, надзаплавно-терасову промислово-житлової забудови, схилову промислово-складської забудови, вододільну промислово-складської забудови ландшафтно-технічні мезосистеми, руслово-гідроенергетичну, заплавно-ставкові рибогосподарські та заплавну водно-рекреаційну ландшафтно-інженерні мезосистеми.

Висновки. Виявлено, що у структурі сучасних ландшафтів Вінниці за площами переважають ландшафтно-технічні мезосистеми, найменші площі займають ландшафтно-інженерні мезосистеми. Домінують за площами ландшафтно-технічні мезосистеми малоповерхової житлової забудови. Вони переважають і в структурі ландшафтно-технічних мезосистем Вінниці. Для поліпшення стану міського середовища необхідно збільшити частку ландшафтно-антропогенних систем зелених насаджень, особливо навколо річок, доріг та промислових підприємств.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ю. В. Яцентюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, 21000, Вінниця, Україна

доктор географічних наук, доцент, кафедра географії природничо-географічного факультету

Посилання

Koinov M. M. (1964). Lviv city landscape. Reports and messages of the Lviv department of the Geo-graphical Society of the Ukrainian SSR, 22– 26 (in Russian).

Dorfman Ya. R. (1966). Landscape and geographical characteristics of the city of Chernivtsi and its suburban area / (Master’s thesis). Lviv (in Russian).

Herenchuk K. Y. (1972). Urban landscape science, its content and objectives. Anthropogenic land-scapes of the central chernozem regions and adjacent territories, 9-11 (in Russian).

Mylkov F. N. (2001). Geoecology of urban landscapes: their specificity, study issues. Theoretical and applied aspects of optimization and rational organization of landscapes, 8-15 (in Russian).

Tarasov F. V. (1977). Urban landscapes (questions of theory and practice). Geography issues. 106, 58 – 64 (in Russian).

Voropai L. Y., Kunytsa M. N. (1982). Residential geosystems of the physical-geographical regions of Podolia. Chernivtsi (in Russian).

Tiutiunnyk Yu. H. (2002). Ecogeochemistry of landscapes in zones of technogenesis: Dissertation for the degree of Doctor of Geographical Sciences, specialty 11.00.01. Kyiv. (in Ukrainian).

Kruhlov Y. S. (1992). History, current state and prospects for the development of natural territorial complexes of the city of Lviv and its environs: Dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences, specialty 11.00.01. Kyiv (in Russian).

Pozacheniuk E. A. (1999). Introduction to geoecological expertise: an interdisciplinary approach, functional types, object orientations. Simferopol (in Russian).

Dmytruk O. Yu. (2005). Landscape and urban systems of Ukraine: Dissertation for the degree of Doc-tor of Geographical Sciences, specialty 11.00.11. Kyiv (in Ukrainian).

Hutsuliak V. M. (2001). Landscape-geochemical ecology. Chernivtsi (in Ukrainian).

Zhuk Yu. I. (2018). Constructive-geographical principles of optimization of socio-ecological condition of small towns of Lviv region / (Master’s thesis). Kharkiv (in Ukrainian).

Terletska O. V. (2019). Geoecological condition of Drohobych urban system / (Master’s thesis). Lutsk (in Ukrainian).

Denysyk H. I. (1998). Anthropogenic landscapes of the Right Bank of Ukraine. Vinnytsia (in Ukraini-an).

Yatsentiuk Yu. V. (2004). Landscape technical systems of the cities of the Central forest-steppe of Ukraine (on the example of the city of Vinnytsia) / (Master’s thesis). Kyiv (in Ukrainian).

Yatsentiuk Yu. V. (2015). Urban landscape technical systems (on the example of the city of Vinnytsia). Vinnytsia (in Ukrainian). Retrieved from https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_3/yasentuk2.pdf

Mylkov F. N. (1973). Man and landscapes. Moscow (in Russian).

Nature, technology, geotechnical systems (1978). Moscow (in Russian).

Yatsentiuk Yu. V., Summ M. V. (2001). The modern structure of the landscapes of the town of Vinnytsia. Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after M. Kotsyubinsky. Series: Geography, 1, 73 – 81.

Yatsentiuk Yu. V. (2000). The modern landscapes of the town of Vinnytsia: basic type and structure. Geography and availability, 3, 124 – 130.

Yatsentiuk Yu. V. (2001). Characteristics of the types of urban residential landscapes in Ukraine. Sci-entific notes of the V. I. Vernadsky Tavrichesky National University. Geography Series, 14 (53), 1, 150 – 154. Retrieved from http://sn-geography.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/11/033yatsentyuk.pdf.

Yatsentiuk Yu. V. (2018). The urban paradynamic anthropogenic landscape systems. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy», 18, 69-79. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2018-18-07

Huang J., Hu Y., Zheng F. (2020). Research on recognition and protection of ecological security pat-terns based on circuit theory: a case study of Jinan City. Environmental Science and Pollution Re-search, 27, 12414-12427. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07764-x

Rinaldi B. M., Tan P. Y. (2019). Urban Landscapes in High-Density Cities: Parks, Streetscapes, Eco-systems. Basel. (in English).

Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Яцентюк, Ю. В. (2021). Сучасна ландшафтно-технічна структура території міста Вінниці. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (24), 8-19. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2021-24-01